Nove Lido NKKC promenadny most
Galéria(11)

Promenádny most v Bratislave: dokonale spojí námestia pred divadlom a novým kultúrnym a kongresovým centrom

Architektonické dominanty, dopravné tepny alebo miesta pre trávenie voľného času. Tým všetkým sú najvýznamnejšie mosty európskych hlavných miest. Bratislava už onedlho môže dostať nové promenádne premostenie, ktoré bude už v poradí siedmym mostom hlavného mesta.

Premostenie môže vzniknúť vďaka projektu novej mestskej štvrte Nové Lido, ktorú na pravom brehu Dunaja pripravuje spoločnosť J&T REAL ESTATE (JTRE).

NKKC Nove Lido 01 namestie
Nové Lido v Petržalke- námestie a centrálny park
NKKC Nove Lido 04 Foyer
NKKC Nove Lido 05 Sky bar
NKKC Nove Lido 06 vystava
Nove Lido 07 stresna zahrada a amfiteater
NKKC Nove Lido 08 hlavna sala
NKKC Nove Lido 09 mensia sala koncert

Súčasťou Nového Lida môže byť aj multifunkčné kultúrne a kongresové centrum. Posilní postavenie kultúry v hlavnom meste. Národné kultúrne a kongresové centrum vznikne na pravom brehu Dunaja, ktoré doteraz na svoje využitie stále čakalo, a natrvalo tak zmení tvár Bratislavy.

„Aktivácia nábrežia spolu s ďalším fyzickým prepojením, v tomto prípade novou lávkou cez Dunaj, napomáha jednak lepšiemu funkčnému prepojeniu mesta a zároveň umožňuje jeho kontinuálny rozvoj. Túto tému už niekoľko rokov riešime v ateliéri v rámci projektu Nového Lida, ktorého hlavným cieľom je rozšírenie centra Bratislavy vďaka kvalitnému prepojeniu brehov Dunaja,“ hovorí Juraj Benetin, vedúci architekt úspešného slovenského ateliéru Compass.

NKKC Nove Lido 01 namestie
Námestie | Zdroj: J&T REAL ESTATE, a. s.

Flexibilné kongresové centrum

Reprezentatívne kongresové centrum na Slovensku aktuálne chýba. V novom kultúrnom stánku s celonárodným významom nenájdu miesto pre svoju realizáciu len kongresy a koncerty. Flexibilita centra dá priestor pre jeho maximálne využitie.

Centrum sa stane dejiskom mnohých kultúrnych podujatí od výstav, cez čitárne a malé javiskové formy až po filmové predstavenia, premiéry a festivaly, veľké muzikály a koncerty. Rovnako môže slúžiť aj pre firemné eventy, plesy, beánie, stužkové či venčeky. Menšie podujatia sa môžu organizovať aj na strešnej záhrade.

„Ako hudobník by som veľmi privítal novú hudobnú sálu, ktorá by bola moderná, technicky a kapacitne adaptabilná práve pre širokú umeleckú obec,“ vysvetľuje Juraj Benetin.

NKKC Nove Lido 08 hlavna sala
Hlavná sála | Zdroj: J&T REAL ESTATE, a. s.

Hlavná sála poskytne maximálnu kapacitu na úrovni päťtisíc stojacich návštevníkov. Pre podujatia so sediacim publikom vytvorí centrum kapacitu tritisíc ľudí. Hlavná sála však bude poskytovať vysokú mieru flexibility. Vďaka tomu ju bude možné rozdeliť na menšie časti.

Podľa potrieb organizátorov vzniknú dve, tri až štyri samostatné sály pre podujatia od 500 do 1 500 účastníkov. K dispozícii sú aj ďalšie dve sály pre maximálne 200 a 500 návštevníkov a viaceré seminárne miestnosti. Projekt počíta aj s požiadavkou na výstavné plochy, ktoré vyžadujú partneri kongresov.

Autori návrhu chcú priniesť do centra Bratislavy aj unikátny strešný priestor s amfiteátrom. „Projekt umožňuje využiť strechu ako pobytovú terasu s pódiom a amfiteátrom, s výhľadom na dominanty mesta a rozšíri už tak široké spektrum priestorov, ktoré koncept ponúka,“ dodáva Juraj Benetin.

NKKC Nove Lido 07 stresna zahrada a amfiteater
Strešná záhrada a amfiteáter | Zdroj: J&T REAL ESTATE, a. s.

Vynikajúca poloha s promenádnym mostom

Umiestnenie národného kultúrneho a kongresového centra v lokalite Nové Lido vytvorí očakávané spojenie pravej a ľavej nábrežnej časti Dunaja. Nový kultúrny stánok bude stáť symbolicky oproti budove Slovenského národného divadla (SND). Spájať ich bude nový promenádny most.

„SND a národné kultúrne a kongresové centrum v štvrti Lido ležia na jednej mestskej kompozičnej osi, ktorú voláme Kultúrna os. Nie je to náš výmysel. Ide o historický urbanistický koncept, ktorý sa pretavil aj do architektonickej kompozície SND. Tá vznikla už v 80-tych rokoch 20. storočia. Keď vojdete do Foyeru SND a pozriete sa na juh, uvidíte Štefánika, ako sa pozerá na druhú stranu a čaká na odpoveď z druhého brehu Dunaja. Rešpektovanie historických vrstiev mesta je pre nás zásadnou hodnotou v urbanizme architektúre,“ vysvetľuje architekt, ktorý je držiteľom ocenenia Osobnosť architektúry a stavebníctva v rámci cien ASB Gala 2020. Podľa jeho slov by vzťah medzi SND a kongresovým centrom mohol tvoriť ťažisko kultúrneho rozvoja Bratislavy v budúcnosti.

NKKC Nove Lido 04 Foyer
Foyer | Zdroj: J&T REAL ESTATE, a. s.

www.jtre.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti J&T REAL ESTATE, a. s.