Projekt Kalvín Rastislavice – nový impulz pre výstavbu

projekt kalvin rastislavice novy impulz pre vystavbu

Stavebníctvo na Slovensku síce stagnuje, novým impulzom sa však môže stať nová kvalita použitých materiálov a hľadanie novej kvality bývania za rozumnú cenu. Medzi takéto projekty patrí projekt Kalvín v Rastislaviciach v Novozámockom okrese. Výstavbu realizuje spoločnosť AMINA real, s.r.o.. Dodávateľom materiálu pre obvodový plášť, vnútorné nosné steny a stropy je výrobca stavebného systému VELOX, spoločnosť VELOX-WERK s.r.o. Hlavnou filozofiou projektu Kalvín je spojenie mestského komfortu s vidieckou atmosférou.

Základné informácie:
Projekt predpokladá 5 bytových dvojdomov, 20 samostatne stojacich rodinných domov a 6 radových rodinných domov. Výstavba  hrubej stavby  prvého bytového dvojdomu trvala necelé 3 mesiace,  od  10/2012 do 12/2012.

O projekte sme sa porozprávali s konateľom spoločnosti AMINA  real, s.r.o., Ing. Arch. Dušanom
Semančíkom, PhD.

Pán architekt, môžete v skratke predstaviť projekt Kalvín?
Veľmi rád, je to náš momentálne preferovaný projekt. Vyžiadal si dva a pol roka intenzívnej projektovej prípravy a inžinierskej činnosti. Dnes prebieha realizácia prvého bytového domu s 18 bytovými jednotkami, s predpokladaným termínom kolaudácie Október 2013.

Čím sa projekt Kalvín chce odlíšiť od podobných projektov?
Projektanti, investori aj zhotovitelia sa  usilujú o ekonomicky efektívne riešenia. Aj našou snahou (voľné združenie firiem AMINA real, s.r.o. Bratislava a OMC Invest, s.r.o. Pezinok) bolo skĺbiť náročné požiadavky s možnosťami budúceho vlastníka – obce Rastislavice. V tomto prípade predstavujeme projekt bývania v podmienkach vidieka s prvkami komfortu mestského bývania, bez narušenia vidieckeho koloritu. Aká bola kľúčová požiadavka investora?

Trvale udržateľné  bývanie pre všetky vekové kategórie. Obec Rastislavice má záujem stabilizovať, prípadne navýšiť počet obyvateľov. Atraktívne, kvalitné a cenovo dostupné bývanie  na vidieku môže prehodnotiť snahu mladej generácie o migráciu do miest.

Čo ponúka projekt Kalvín budúcim nájomníkom?
Kalvín Rastislavice zahŕňa 5 dvojsekciových trojpodlažných bytových domov, 20 pozemkov pre samostatnestojace rodinné domy a 6 radových rodinných domov v dvoch blokoch.  Priestor Kalvín je vybavený  kanalizáciou, pitnou vodou z vlastného zdroja, rozvodmi NN, verejným osvetlením a rozvodmi pre IT. Vnútroblokový priestor bytových domov je  riešený pre relax a športovanie detí aj dospelých, zamýšľaná vodná plocha má využitie pre relax aj ako zdroj požiarnej vody. Vzniká tak optimálne bývanie pre mladých, ale aj ostatné vekové kategórie. V štruktúre bytov sa nachádzajú : 3-, 2-, 1-izbové byty aj garzónky. 
 
Prečo ste sa rozhodli použiť na hrubú stavbu systém VELOX?
Zhodli sme sa, že prvoradým cieľom, popri ekonomickej efektivite investície, je efektivita budúcej prevádzky a údržby. Z viacerých stavebno-technologických variantov sme zvolili realizáciu v  systéme VELOX, ktorý nás oslovil z časového hľadiska výstavby, ale aj vo vzťahu k iným kritériám, medzi ktorými dominovali energetické charakteristiky. Preto sme zvolili formu subdodávky prostredníctvom skúsenej stavebnej partie, ktorá sa špecializuje na realizáciu hrubých stavieb systémom VELOX a ktorá garantovala výstavbu aj v neskorých jesenných mesiacoch.  Aké sú Vaše skúsenosti z výstavby s VELOXom? Naplnili sa Vaše očakávania?

Úspešnosť realizácie stavby závisí od viacerých faktorov, medzi ktorými dominujú projektové riešenie, organizácia výstavby, financovanie a zásobovanie materiálom, ideálne „just in time“, aby nedochádzalo k spomaleniu výstavby. Koordinácia po linke projektant – dodávateľ materiálu – dodávateľ montážnych prác – koordinátor za systém VELOX bola bezproblémová, čím sa naše prvotné obavy z neznámeho veľmi rýchlo rozplynuli.Čo Vám po Vašich osobných skúsenostiach prvé napadne, keď sa povie VELOX?

Efektivita výstavby vo všetkých smeroch.

Ďakujeme za rozhovor


www.velox-bausysteme.com

www.rastislavice.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti VELOX-WERK s.r.o.

–>–>

Komentáre