Stanica technickej kontroly vizualizácia
Galéria(3)

Pri Trenčíne vyrastie moderná stanica technickej kontroly

Partneri sekcie:

Na základe súťaže o nové licencie prevádzky Staníc technickej kontroly, súkromný investor vybuduje modernú prevádzku, ktorá cez 3 obslužné linky zabezpečí aktuálny dopyt v meste Dubnica nad Váhom a okolí. Stanica bude svojim štandardom so sociálno-prevádzkovým zázemím poskytovať vysoký štandard aj samotným zamestnancom. Rovnako klienti budú obsluhovaní na centrálnej recepcii s občerstvením a plným servisom na vysokej úrovni.

Konštrukčné riešenie nosného systému tvorí oceľová rámová konštrukcia o rozpone 20,5 m a administratívna časť o rozpone 8,5 m. V samotnej časti prevádzky kontroly je vysoký podiel prirodzeného denného svetla, ktorý je zabezpečený pomocou pásových okien na fasáde a svetlíkov v rovine strechy.

Stanica technickej kontroly vizualizácia 2

Rovnako vysoký dôraz bol kladený na čistotu vzduchu v prevádzke a bolo navrhnuté vykurovanie a vetranie s rekuperáciou. Sociálno-prevádzkové zázemie vrátane recepcie je zabezpečené aj chladením.

Investor kládol vysoký dôraz na použité materiály a životnosť, ako aj na moderný priemyselný dizajn, z toho dôvodu sú na fasáde a streche použité len materiály na báze minerálov, výplne otvorov sú výlučne hliníkové systémy a izolačné trojsklá. Podlahy v hale a administratíve sú na báze epoxidov rôznych farebných odtieňov podľa účelu miestností. Otvorenie prevádzky je plánované na 1Q 2020.

Architektonické riešenie a kompletnú projektovú dokumentáciu spracovala spoločnosť STAT-KON s.r.o.

Ing. Juraj Letko
konateľ spoločnosti STAT-KON s.r.o.
www.stat-kon.sk

Stanica technickej kontroly vizualizácia 2
Stanica technickej kontroly vizualizácia
Stanica technickej kontroly vizualizácia 3