Výťahom na Nitriansky hrad

Horná zastávka výťahu a vyhliadkový chodník

Myšlienku o „výťahu“ na Nitriansky hrad vyjadril Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD., už v projekte Mestské zásahy 2013, kde prezentoval koncepciu návrhu a jednoduchý nákres. Nápad sa dostal do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Nitry, ktorý schválili poslanci.

Projekt má názov Riešenie bezbariérového prístupu na Nitriansky hrad, pričom Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je strategický dokument s výhľadom do roku 2025, ktorý určuje víziu rozvoja mesta. Medzi priority patrí zhodnotenie kultúrneho a prírodného dedičstva spolu s podporou cestovného ruchu. Práve v tejto časti je zaradený projekt, ktorý rieši nový bezbariérový prístup na Nitriansky hrad. „Ideu si po čase osvojilo aj Nitrianske biskupstvo, čo považujem za veľmi pozitívne a dôležité pri realizácii takejto vízie,“ zdôrazňuje Ing. arch. Jozef Hrozenský, PhD. „Biskupstvo si dalo vypracovať štúdiu pozemnej lanovky, akéhosi výťahu, ktorý by ľudí jednoduchšie dostal na hradný kopec. Tento návrh nepovažujem za komplexné a vhodné riešenie. Riešení, ako sa dostať na hrad, je niekoľko. Jeden z nich chcem prezentovať ako autor tejto myšlienky pre možnosť diskusie, objektivitu a komplexnosť riešenia takéhoto zaujímavého projektu.“

Bezbariérový vstup

Architektonická štúdia predstavuje ideu bezbariérového vstupu na hrad a riešená je ako mestský polyfunkčný celok. Návrh sa skladá z niekoľkých častí. V prvom rade zo vstupnej budovy na úrovni parkoviska pred zimným štadiónom a novozrekonštruovaným futbalovým štadiónom. „Na tejto ploche v budúcnosti uvažujem o návrhu trojpodlažného parkoviska s počtom 1 000 statí pre osobné automobily,“ približuje architekt Hrozenský. „Vytvorilo by sa dopravno-statické zázemie záchytného parkoviska pre športové areály, park Sihoť s celoročným kúpaliskom a vstupom na Nitriansky hrad. Takto by sa obmedzil vstup áut do hradného areálu, ktoré svojou prítomnosťou teraz znehodnocujú tento historický priestor.“

Vstupná budova bude podľa návrhu slúžiť ako zázemie pre vstup do pešieho tunela aj pre potreby archeologického múzea, predaja suvenírov, kaviarne (reštaurácie s možnosťou hradnej vinárne), WC a pod. Budova by slúžila pre širšie športovo-relaxačné územie v tejto časti mesta. Architektonicky je riešená v tvare evokujúcom klenbu tunela s typickým oblúkovým vstupom do podzemia. Pred objektom sú spevnené plochy a zeleň. Budova je navrhnutá tak, aby nezasahovala do hradného kopca.

Charakteristický rez hradným masívom
Charakteristický rez hradným masívom

Peší tunel

Peší tunel s dĺžkou 47 m smeruje k výťahovému bloku a k vstupným dverám výťahu. Tunel je možné využívať ako priestor na výstavy mladých umelcov, muzeálne účely so zabudovanými svetelnými vitrínami po celej dĺžke, ako aj na ďalšie účely. Má pozdĺžny profil v miernom stúpaní v súlade s požiadavkami pohybu vozičkárov a ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu v priestore tunela, čím sa znižuje aj výška výťahu.

Vertikálna šachta

Po pešom tuneli nasleduje vertikálna kruhová výťahová šachta s hĺbkou 32 m. V nej sa bude pohybovať zasklená kabína s kapacitou 10 ľudí, ktorá bude upravená podľa potrieb vozičkárov.

Visutý chodník

Nasleduje visutý chodník s dĺžkou 43 m vedúci od hornej zástavky výťahu do brány hradného areálu na vyhliadkovú úroveň strechy kaviarne.

Zážitok z pohybu

Výťahová šachta bude svojím povrchom evokovať kamennú stenu v oblúku a jej osvetlenie poskytne návštevníkom zážitok pohybu v podzemí, ako by boli v „hradnej studni“. Horná zastávka je od hradnej steny vzdialená tak, aby ju nenarúšala vertikálna konštrukcia výťahu, a je na výške plochy hradného nádvoria na úrovni tzv. strechy súčasnej kaviarne. Horná plošina je riešená ako vyhliadkový kruhový priestor a od nej vedie visutý chodník do brány hradného areálu. Visutý chodník bude slúžiť aj ako miesto zastavenia a výhľadu na mesto pod Zoborom. „V návrhu je nosným prvkom okrem atraktivity možnosť prepraviť na hrad aj návštevníkov, ktorí sú pohybovo hendikepovaní, a to predovšetkým vozičkárov a seniorov,“ dodáva Jozef Hrozenský. „Vstupná budova, tunel a výťah budú v činnosti po celý rok. V horúcich dňoch bude príjemné prirodzené schladenie návštevníkov v podzemí.“
Predložený návrh bezbariérového prístupu na Nitriansky hrad navrhovaným tunelom a výťahom nepreruší kontinuálny masív zelene hradného kopca a zároveň vizuálne nenaruší hradný masív. Komplexne sa snaží riešiť problematiku bezbariérového prístupu na Nitriansky hrad a je zárukou dlhotrvajúcej životnosti s dôrazom autora návrhu na zatraktívnenie a sprístupnenie najvýznamnejšej a najnavštevovanejšej kultúrnej pamiatky v Nitre.

REDAKČNÁ ÚPRAVA TEXTU: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
ARCHITEKTONICKÝ A URBANISTICKÝ NÁVRH: JOZEF HROZENSKÝ

Článok bol uverejnený v časopise ASB 8-9/2018.

KategórieKultúra