Partneri sekcie:

****Hotel ABBA

****Hotel ABBA

Na Štefánikovej ulici č. 4 v Bratislave v súčasnosti prebieha rekonštrukcia historickej budovy realizovaná spoločnosťou Reding a. s. Budova postavená pôvodne v roku 1891 pre mestského lekára Vojtecha Tauschera sa tak spolu s prístavbou nového objektu na rohu Štefánikovej a Spojnej ulice zmení na súčasť španielskej hotelovej siete Abba hoteles.


Budova patrila aj Ústrednému zväzu žien, po roku 1990 bola sídlom Demokratickej únie žien. Prvý písomný záznam o ulici, na ktorej sa nachádza, je z roku 1768 a jej pôvodný názov znie Mortzel Gasse. Od roku 1885 bola nazvaná podľa manželky korunného princa Rudolfa – Stefánia út. Po roku 1921 sa jej názov zmenil na ulicu generála M. R. Štefánika a po roku 1950 ju opäť premenovali na ulicu Obrancov mieru. K svojmu staronovému názvu sa Štefánikova ulica vrátila v roku 1989.

V rokoch 1978 až 1980 prebehla v objekte komplexná rekonštrukcia. Najhodnotnejším umelecko-remeselným prvkom je fasáda, riešená v duchu eklektiky 19. storočia (kopírovanie aktuálnych architektonických vzorov, napríklad z výstavby Budapešti či Viedne). V súčasnosti sa projektant usiloval zachovať pôvodné detaily prvkov, akými sú okná, dvere, schodisko či zábradlia. Umelecké detaily v nárožiach plechovej strešnej krytiny bolo potrebné zrekonštruovať z dôvodu statických porúch na tesárskych konštrukciách. Zaujímavým prvkom je pôvodná tehlová klenba v suteréne, ktorá po oprave nájde svoje využitie ako ozdoba baru.

Nová časť – prístavba má tri logické úrovne:
• podzemné parkovacie garáže v troch úrovniach,
• nástupné podlažie v 1. PP,
• nadzemnú ubytovacia časť na šiestich podlažiach.

Zakladanie do hĺbky viac ako 12,5 m kládlo vysoké nároky na výkop a stabilizáciu stavebnej jamy. Konštrukcia nosného systému je zo železobetónu. Vonkajšia fasáda sa do 4. NP riešila kamenným obkladom, ostatné podlažia budú opláštené skleneným obkladom.

V historickej budove sa zriadi 11 apartmánov, v prístavbe bude 114 izieb. Spolu teda ide o 125 izieb s maximálnou kapacitou 250 lôžok. V garážach bude pripravených 76 parkovacích miest, na Spojnej ulici 5 pozdĺžnych stojísk.

Vďaka veľmi dobrej dostupnosti hotela napríklad od Hlavnej stanice a jeho situovaniu v blízkosti centra tak mestu pribudnú ďalšie ubytovacie kapacity podporujúce turistický i kongresový ruch v metropole Slovenska.

Investor: Campoburgor, Sociedad Limitada, Plaza Espaňa número 6, bajo, Burgos, Španielsko
Generálny dodávateľ stavby: REDING a. s.
Začiatok stavby: 5. 2. 2008
Predpokladaný termín ukončenia stavby: 30. 9. 2009
Plánované otvorenie hotela: 17. 11. 2009 (pri príležitosti 20. výročia nežnej revolúcie)

Zdroj: REDING a. s.