Trendy v kúpeľni 2017

image 90020 25 v1

Na spletité trajektórie vývoja bytového dizajnu vplýva množstvo externých faktorov – od materiálovo-technologických cez kultúrne až po ekonomické. Aké komplexné výsledky plodia ich sily, vidno najzreteľnejšie v súčasných kúpeľniach.

Kúpeľne zastávajú v domácnosti dvojznačnú úlohu. Nepatria k tým najhlavnejším miestnostiam – človek v nich netrávi toľko času ako v spálni alebo obývačke, no zároveň si vyžadujú oveľa viac návrhárskej pozornosti, z hľadiska hľadania dispozičných či stavebných riešení bývajú oveľa náročnejšie. Navyše, ich formát najviac podlieha materiálovo-technologickému vývoju.

Ako miestnosť so zložitejšími prevádzkovými podmienkami (vlhkosť, hygiena) i s väzbou na komplexnejšie technologické zabezpečenie sa možnosti stvárnenia kúpeľne neustále vyvíjajú. Dá sa povedať, že zo všetkých typologických druhov miestností v interiéri domácnosti sú „hygienické uzly“ tie najmenej stabilné.

01 ​I​novácia sanitárnej keramiky umožnila vytváranie pevn​ejšieho črepu. Výnimočné úžitkové vlastnosti sa spätne prejavujú v dizajnérskom tvarosloví – v prípade kolekcie LAUFEN Val umožnili návrhárovi Konstantinovi Grcicovi, aby n​a umývadlách vytvoril tenučké steny.
01 ​I​novácia sanitárnej keramiky umožnila vytváranie pevn​ejšieho črepu. Výnimočné úžitkové vlastnosti sa spätne prejavujú v dizajnérskom tvarosloví – v prípade kolekcie LAUFEN Val umožnili návrhárovi Konstantinovi Grcicovi, aby n​a umývadlách vytvoril tenučké steny.

Zážitkové oázy

K ich rýchlo prebiehajúcej evolúcii prispieva mnoho faktorov. Je to jednak vývoj nových materiálov, ktorý sa prejavuje v odvážnejších alebo invenčnejších dizajnérskych riešeniach. Aktuálne prípady zahŕňajú napríklad nové pevnejšie druhy keramiky či sofistikovanejšie kompozity. Potom sú tu nové technologické postupy, napríklad momentálne obľúbené PVD povlakovanie používané na povrchoch kovových častí.

02 Sériu tenkostenných umývadiel Moon navrhol dizajnér Kryštof Nosál. Využil pri tom variácie základného geometrického prvku – kruhu – a podriadil ich synergickému účinku zjednodušenej elegancie i funkčnosti. Umývadlá z kompozitu liateho mramoru vyrába RAVAK.
02 Sériu tenkostenných umývadiel Moon navrhol dizajnér Kryštof Nosál​ z kompozitu liateho mramoru​. Vyrába RAVAK.

Nezanedbateľnú úlohu zohráva aj implementácia pokročilého digitálneho navrhovania, čo sa prejavilo napríklad v komplikovaných „hydrodynamických“ simuláciách pri hľadaní správneho tvaru záchodov (s reálnym výsledkom v podobe trendu toaletných mís „bez okraja“, obrázok 11). K spôsobu, akým architekti, interiéroví dizajnéri či štylisti pristupujú k návrhu kuchýň, prispievajú i spoločensko-ekonomické zmeny alebo hlbšie myšlienkové posuny v paradigmách príbytkov.

03 Pre kúpeľne netradičný, mierne rustikálny materiálový akord textúrneho dreva sa výborne dopĺňa s inžiniersky precíznym kompaktným laminátom v tenkej doske. Použitý je v modulárnom programe Forever, ktorý ponúka česká značka LEBON.
03 Pre kúpeľne netradičný​ ​materiálový akord textúrneho dreva sa výborne dopĺňa s inžiniersky precíznym kompaktným laminátom. Použitý je v programe Forever, ktorý ponúka česk​ý LEBON.

Aj vďaka nim dochádza k očividným principiálnym zmenám kúpeľní, pozorovaným už od nultých rokov. Dnes to nie sú prosté „kabíny hygienickej služby“, ale oázy blahobytu, obytné, zážitkové, rituálne miestnosti podriadené celostným postupom fyzickej, ale rovnako aj duševnej očisty. V snahe naplniť daný motív „privátneho blahobytu“ prichádzajú dizajnéri s mnohými nápadmi, ktoré boli cudzie kúpeľniam v minulosti.

04 Vízia ​firmy ​AGAPE ​a ​architektov z Benedini Associati sa rozchádza s tradičnou predstavou umývadla ako „objemnej nádoby“. Model Ell je plochou žiletkového profilu​ so subtíln​ou mramorov​ou platň​ou.
04 Vízia ​firmy ​AGAPE ​a ​architektov z Benedini Associati sa rozchádza s tradičnou predstavou umývadla ako „objemnej nádoby“. Model Ell je plochou žiletkového profilu​ so subtíln​ou mramorov​ou platň​ou.

Individualita a útulnosť

V dôsledku snáh „zobytniť“ kúpeľňové prostredie dochádza k zreteľným posunom v štylistických postupoch ich zariaďovania. Jedným z nástrojov, ktorý slúži na zútulnenie priestorov kúpeľní, býva repertoár nábytku. V aktuálnych dizajnérskych trendoch je vlastne hlavným nositeľom charakteru priestoru (na rozdiel od minulosti, keď jeho vzhľad formovali najmä plochy obkladov).

05 V projekte zariadenia Moode od REXA DESIGN sa identita konvenčnej kúpeľne odkláňa od zaužívaného výrazu. Nábytková kompozícia prepožičiava celku obývačkový charakter.
05 V projekte zariadenia Moode od REXA DESIGN sa identita konvenčnej kúpeľne odkláňa od zaužívaného výrazu. Nábytková kompozícia prepožičiava celku obývačkový charakter.

Súčasný kúpeľňový nábytok býva dômyselný vo svojej prispôsobivosti individuálnym nárokom (obrázok 02) a vo výraze reprezentatívny takmer ako obývacia izba (obrázok 04). Aby nezaťažoval rozmermi menšie miestnosti, býva odľahčený (ako ukazuje príklad systému Frame od architektov Norm, obrázok 05).

06 Dizajn sprchového ovládania AXOR One vymysleli návrhári z britského štúdia Barber & Osgerby. Nástennú armatúru stvárnili ako puristický „tablet“ s centrálne umiestnenou rozetou teplotného nastavenia a dotykovými plochami prepínačov výtokov.
06 Dizajn sprchového ovládania AXOR One vymysleli návrhári z britského štúdia Barber & Osgerby. Nástennú armatúru stvárnili ako puristický „tablet“ s centrálne umiestnenou rozetou teplotného nastavenia a dotykovými plochami prepínačov výtokov.

Subtílnejšie nábytkové celky s nižšie položenou odkladacou plochou si vyžadujú používanie umývadlových mís, ktoré sú dnes veľmi žiadané (obrázok 01). Samostatné misy evokujú archetyp „lavóra“ z veľmi vzdialenej minulosti. Vďaka novým materiálom, napríklad spomínanej vylepšenej keramike, dostávajú tieto misy elegantné tvary s mimoriadne tenkými okrajmi (obrázok 10).

07 Súbor modulárneho kúpeľňového nábytku Frame vytvorili dizajnéri z kodanského štúdia Norm. Využili typické zdržanlivé tvaroslovie škandinávskeho dizajnu, prísnu racionalitu, ale aj prívetivú účelnosť. Kolekcia Frame sa nachádza v portfóliu novej značky ex.t.
07 Súbor modulárneho kúpeľňového nábytku Frame vytvorili dizajnéri z kodanského štúdia Norm. Využili typické zdržanlivé tvaroslovie škandinávskeho dizajnu, prísnu racionalitu, ale aj prívetivú účelnosť. Kolekcia Frame sa nachádza v portfóliu novej značky ex.t.

Obytný charakter kúpeľní vyžaduje aj menej konvenčný prístup k dekoráciám. Dostávajú sa sem osobnejšie predmety – memorabílie, či dokonca výtvarné umenie. Niektoré nápady prekračujú hranice žánrov a splývajú v pútavých hybridných riešeniach, napríklad nedávny projekt významného svetového architekta Daniela Libeskinda, ktorý pre spoločnosť Antrax navrhol vykurovacie teleso Android (obrázok 08).

V jeho vízii sa „radiátor“ mení na abstraktnú nástennú plastiku – reliéf s typickými ostro kresanými líniami. V priestore môže pôsobiť ako dominantný solitér, no zároveň spĺňa praktickú ohrevnú funkciu.

08 Expresívny formát výtvarného diela: nové vykurovacie teleso Android, ktoré pre taliansku firmu ANTRAX navrhol architekt Daniel Libeskind, zohrá v kúpeľni úlohu atraktívneho solitérneho prvku. Typicky prelamované tvaroslovie architekta bolo zhmotnené v sofistikovanej hliníkovej konštrukcii.
08 Expresívny formát výtvarného diela: nové vykurovacie teleso Android, ktoré pre taliansku firmu ANTRAX navrhol architekt Daniel Libeskind, zohrá v kúpeľni úlohu atraktívneho solitérneho prvku. Typicky prelamované tvaroslovie architekta bolo zhmotnené v sofistikovanej hliníkovej konštrukcii.

Nelogické partnerstvá

V experimentálnom overovaní hraníc kúpeľňového dizajnu sa niektoré projekty dostávajú do slepých uličiek. Príkladom môže byť mierne nelogické partnerstvo sanity a textílií (obrázky 06, 07). Vaňa odetá v textilnom kabáte alebo zamatový povrch umývadiel sú z hľadiska zážitkového stvárnenia mimoriadne atraktívne, no ak sa im prizrieme zrakom prísnych funkcionalistov, ťažko im nájdeme praktické odôvodnenie (snáď s výnimkou akustickej motivácie).

09 Extravagantná kombinácia smaltovanej vane s textíliou: vízia spoločnosti BETTE a dizajnérov Tesseraux & Partners prekračuje konvencie, aby experimentálne overila nečakané materiálové možnosti kúpeľňových riešení.
09 Extravagantná kombinácia smaltovanej vane s textíliou: vízia spoločnosti BETTE a dizajnérov Tesseraux & Partners prekračuje konvencie, aby experimentálne overila nečakané materiálové možnosti kúpeľňových riešení.

Napriek tomu sú takéto projekty dôležité, pretože prispievajú do diskusie o možnom smerovaní ďalšieho vývoja interiérového dizajnu kúpeľní, sanitárneho zariadenia či inžinierskej technológie. Tie najnovšie výsledky a pozoruhodné nápady boli predstavené na odbornom veľtrhu ISH.

10 Vonkajší povrch umývadiel od ARTCERAM získal zamatovú textúru. Kontrastné spojenie keramiky a inovatívneho textilného materiálu prináša zaujímavé taktilné kvality.
10 Vonkajší povrch umývadiel od ARTCERAM získal zamatovú textúru. Kontrastné spojenie keramiky a inovatívneho textilného materiálu prináša zaujímavé taktilné kvality.

TEXT: MICHAL LALINSKÝ,
FOTO: ARCHÍV FIRIEM

Článok bol uverejnený v časopise ASB 1/2017.