Architekti dizajnérmi – konfrontácia rozdielnych tvorivých prístupov

Architekti dizajnérmi - konfrontácia rozdielnych tvorivých prístupov

„Šuster, drž sa svojho kopyta!“ vyjadruje svoj názor na profesijnú promiskuitu dávna ľudová múdrosť. Dnešná dynamická doba však túto pravdu vyvracia a nahráva skôr osobám vo svojej činnosti prelietavým. Skvelým príkladom je isto atraktívne odvetvie interiérového dizajnu, ktoré zlákalo nejedného autora návrhárstvu viac či menej vzdialenému. Pod skvelé diela sa tak podpísali režiséri (David Lynch), ľudia z módneho priemyslu (Hedi Slimane či Rick Owens) alebo spisovatelia (Douglas Gordon). Celkom prirodzená, ale o to zaujímavejšia je pre dizajnérsku produkciu aj spriaznená účasť popredných architektov.

Dvaja svetoví architekti nedávno predviedli fascinujúce projekty kuchýň, ktoré sú navzájom radikálne odlišné, a predsa v mnohých aspektoch totožné. Zatiaľ čo architektka iránskeho pôvodu Zaha Hadid pripravila futuristický koncept Z. Island, v Londýne usadený Claudio Silvestrin zostrojil ortodoxnú kompozíciu Terra. Spoločným menovateľom oboch dizajnérskych prác je takmer nestráviteľný vizionársky potenciál. V oboch prípadoch dochádza k zhmotneniu architektových predstáv, ich rukopisu v celistvom, ničím neobmedzenom výsledku. Oba výtvory prekračujú zaužívané predstavy o vzhľade či fungovaní domácich kuchýň; naznačujú originálny pohľad na ich podobu v budúcnosti. Obe kuchyne využívajú klady extrémnych technologických riešení, obe majú na zreteli vysoký užívateľský štandard. Obe svojím prekvapujúcim zovňajškom vyrážajú dych nielen laickej verejnosti, ale aj kritikom a odborníkom.

Terra – totalita pustých foriem

Kuchynský koncept Terra predstavila svetu spoločnosť Minotti Cucine. Jej história sa datuje od roku 1949, hoci až posledných sedem rokov získala prestíž a povesť producenta extrémne minimalistických kuchýň. Minotti Cucine oslovila uznávaného architekta Claudia Silvestrina, v ktorého práci našla zaľúbenie. „Alberto Minotti ma najal, aby som stvoril dizajn, ktorý stojí na túžbach vyjadriť nesmierne hodnoty prírody v čistých tvaroch a pôvabných materiáloch,“ hovorí o svojej dizajnérskej skúsenosti Silvetrin. „Je to spôsob tvorby poézie o Zemi so Zemou.“ Terra skutočne odhaľuje poetické kvality. Vďaka kontrolovanému tvarosloviu, ktoré vychádza z prísneho dodržania pravouhlej kompozície, vyniká čistá krása exkluzívnych materiálov, libanonského cédrového dreva, porfýru alebo modrozeleného labradoritu z ostrova Madagaskar.

V odstránení akéhokoľvek vizuálneho hluku, ktorý by narúšal lyrickú podstatu obnažených materiálov, videl architekt možnosť, ako dosiahnuť nadčasové, takmer umelecké dielo, ktoré vyzdvihuje prirodzenú krásu jednoduchosti a filozofickej súdržnosti. Preto sa forma kuchyne obmedzuje len na raster kamenných alebo drevených obkladov v základnom modulárnom rozmere 680 x 445 mm. Na bezchybne prázdnom povrchu niet ničoho, dokonca aj vodovodnú batériu nahradil holý otvor v kamennom umývadle. Za pustou fasádou posuvných dverí a zásuviek sa však ukrýva extrémna technologická zložitosť – prvotriedne spotrebiče Scholtès, k dokonalosti dovedené kovania či pohodlné, ergonomické vybavenie. Terra je diskrétnym a praktickým kuchynským prostredím, kde suverénna užitočnosť a veľkorysé idey kultivujú každodennosť svojich majiteľov. „Varenie na pracovnej ploche z porfýru, ktorý má dvadsaťosem miliónov rokov, vyvoláva vo mne úctu i šťastie zároveň,“ tvrdí architekt Claudio Silvestrin.

Z. Island – divadlo technológií

Zatiaľ čo Terra dosahuje vizuálny pokoj odpútaním sa od všetkého nadbytočného, Z. Island je dramatickou prehliadkou všetkého potrebného. Je výsledkom intenzívnej práce celého spektra odborníkov, ktorí pod dohľadom Zahy Hadid vyvinuli čosi, čo sa ani vzdialene na zvyčajné kuchynské zariadenie neponáša. „Východiskom našej práce bola séria formálnych štúdií toho, čo vyjadruje pojmy fluidity a neprerušovanosti. Inšpiráciou sa stalo pozorovanie prírodných javov roztápania a pohybu ľadovcov,“ vysvetľuje Zaha Hadid. „S použitím vyspelého softvéru a experimentovaním s materiálom Corian sme boli schopní pracovať s plochami komplexnej geometrie, ich efektívnym uplatnením v domácom prostredí. Hlavným prínosom tohto dizajnérskeho prejavu je, že dokážeme vytvárať nielen kontinuálne obrysy, ale aj objekty, ktoré reagujú na ergonomické požiadavky kuchynskej práce.“

Z. Island pozostáva z dvoch ostrovov venovaných dvom živlom – ohňu a vode. Väčší z nich, ohnivý sa podobá navigačnému pultu kozmických lodí. Amorfná konzola pracovnej plochy kontinuálne prechádza cez varnú časť do zvislej polohy. Vnútri monobloku z Corianu, materiálu patentovaného spoločnosťou DuPont, je ukrytých množstvo inovatívnych technológií: varná platňa Scholtès, inovatívny ohrevný panel (vrstva nekovovej ohrevnej textílie thermosiv zlisovanej medzi dvoma tenkými platňami Corianu), dotykový ovládací panel, takmer dve tisícky programovateľných LED diód presvitajúcich na pracovnom pulte, LCD panel napojený na televízny a počítačový okruh, aplikácia na prehrávanie hudby iPod alebo skryté difúzory, uvoľňujúce do prostredia domáce parfumy vyvinuté spoločnosťou Oikos Fragrances.

Menší „umývací“ ostrov tvorí kompaktný šesťuholníkový blok s umývadlom, miestom na odkvapkávanie riadu, integrovanou umývačkou a množstvom úložného priestoru. Dva ostrovy dopĺňa nástenný systém, na ktorý sa opäť použil snehobiely Corian.

Špeciálny závesný systém od Listone Giordano umožňuje integrovať do kuchyne spotrebiče Scholtès, chladničku alebo potravinovú skriňu. Panely však slúžia zároveň ako osvetľovacie telesá s premenlivou farbou a intenzitou RGB LED svetla a vďaka inovatívnemu zvukovému systému FeONIC, pri ktorom nie sú potrebné reproduktory, zohrávajú aj úlohu ozvučenia. „Celkové prostredie bolo navrhnuté tak, aby zodpovedalo požiadavkám používateľa – môže sa nastavovať mnohými spôsobmi, ktorými pôsobí na jeho zmysly. Užívateľ má skrátka možnosť experimentovať s neočakávaným a prekvapujúcim kuchynským konceptom,“ dodáva Zaha Hadid.

Oba projekty charakterizujú sofistikované riešenia a radikálne avantgardné stratégie. Vytvárajú celistvé kuchynské prostredie s dokonalým funkčným zariadením a pôvabom, a sú odvážnymi intelektuálnymi dielami.

Michal Lalinský
Foto: Minotti Cucine, DuPont, Corian

Kuchyňa TERRA, dizajn Claudio Silvestrin pre Minotti Cucine – www.minotticucine.it
Kuchyňa Z. Island, dizajn Zaha Hadid pre Ernestomeda a DuPontTM Corian® – www.zaha-hadid.com, www.dupont.com, www.ernestomeda.com

KategórieInteriérový dizajn