Hotel Grand v Jasnej s novým interiérom
Galéria(10)

Hotel Grand v Jasnej s novým interiérom

V štvorhviezdičkovom hoteli Grand v Jasnej sa koncom roku 2007 v priebehu jedného mesiaca udiala výrazná zmena dizajnu interiéru verejných priestorov a čiastočne aj priestorov wellness. Modernizácie sa dočkali najmä priestory kaviarne, reštaurácie, recepcie, hotelovej haly, lobby baru a toaliet.


Pôvodný koncept interiéru bol priestorovo pomerne komplikovaný a vďaka viacerým nánosom čiastkových úprav aj neprehľadný. Po zmenách sa vnútorný priestor nadýchol a presvetlil, čo sa podarilo aj vďaka odstráneniu množstva pôvodných priečok a dvoch masívnych, ale nenosných stĺpov. Nové priestory sú tak variabilnejšie, umožňujú organizovanie väčších akcií, rovnako sa zvýšila kapacita sedenia pri stravovaní hotelových hostí a ako nový prvok, zvyšujúci komfort návštevníkov, pribudol aj detský kútik.

Riešenie interiéru sa cielene vyhýba narábaniu s prvoplánovým rustikálnym dizajnom, hoci aj o ňom ako o alternatíve bola reč. Takúto predstavu totiž od začiatku prezentovali zástupcovia investora.

Prirodzenú potrebu výraznejších prírodných textúr, okrem kamenných a drevených plôch, sa architekti rozhodli naplniť kresbou nevšedných kobercových podláh, prípadne ju môžeme objaviť na originálnych drážkovaných čelách recepčného a barového pultu, ktoré svojou plasticitou evokujú kresbu erodovaného masívneho dreva.

Celý nový koncept je založený na racionálnom radení rovných línií a kubických hmôt, pričom hlavné a dominantné prvky – recepciu a bar – podporuje osobité materiálovo-farebné riešenie. Tie zároveň slúžia ako hlavné orientačné body na križovatke v celom priestore.

Dizajn interiéru sa zámerne vyhýba aj silnej farebnosti. V celom priestore prevláda harmónia neutrálnych a navzájom ladiacich odtieňov „útulných“ farieb. Výraznejšia farebnosť sa objavuje len v detskom kútiku a na niektorých samostatných prvkoch zariadenia interiéru.

Zaujímavosťou je atypické kozubové teleso, fungujúce na báze horenia etanolu, ktoré v takejto verzii nepotrebuje komín. Tento kozub tvorí zároveň transparentnú clonu pre TV sedenie v krajnej časti hotelovej haly.

Bar s kaviarňou
Bar má po čiastočnom vybúraní pôvodných priečok a doplnení nábytkového kubusu zo strany lounge uzavretý charakter, ktorý je zvýraznený materiálovou zmenou. Na podlahe, stenách, ale aj na zníženom podhľade je laminátová krytina s drevodekorom, ktorá vymedzuje a ohraničuje priestor baru od ostatných priestorov hotelovej haly.

Samotný barový pult vo forme kompaktného a farebne kontrastného tmavohnedého kvádra má zapustené drážkované čelo a z vnútornej strany potrebnú skrinkovú a spotrebičovú výbavu.

Barový pult priestorovo súvisí s pozíciou nábytkovej steny so sedíliami a knižnicou, ktorá svojou hmotou kryje vstupy do toaliet. Zvyšný priestor je zariadený dvoma typmi sedenia. Pred barom je umiestnené polokreslové sedenie, ktoré môže slúžiť ako doplnkové stolovanie pri zvýšení kapacity reštaurácie. Pozdĺž okna hotelovej haly je potom situované sedenie z klubových kresiel a nízkych stolíkov.

Kaviarenské sedenie rozširuje kapacitné možnosti stravovania hotelových hostí, pričom samotná reštaurácia je s kaviarňou vizuálne prepojená vďaka bezrámovému zaskleniu. Zóna baru a kaviarne je vizuálne definovaná nielen podlahou, ale aj stenami a zníženým stropom z drevodekorových laminátových pásov. V priehľade vidno prepojenie s reštauráciou.

Reštaurácia
Pôvodnú rámovú zasklenú stenu medzi lobby kaviarňou a reštauráciou nahradila celozasklená stena s posuvnými bezrámovými dverami, čím sa oba priestory prirodzene opticky prepojili. Reštaurácia je zariadená najmä voľným sedením rôzneho charakteru – stoličkami alebo čalúnenými lavicami s možnosťou variabilného zoskupo­vania. Okrem novooplášteného centrálneho výdajného pultu priestor dopĺňajú nové príborníkové komody a vinotékové vitríny.

Recepcia

Priestor recepcie je materiálovo a farebne vyčlenený z hotelovej haly. Podlahu i steny tvorí kamenný obklad zo sivej žuly, znížený hladký strop sa farebne prispôsobil farebnosti kameňa. Recepčný pult je dizajnovo podobný s barovým, ibaže je kontrastne biely. Je umiestnený pred novú predsadenú stenu s nikou a vstavanými skrinkami. Tak ako na barový pult nadväzuje nábytková stena, tak aj recepčný pult je priestorovo previazaný s nábytkovou stenou s vitrínami a miestami s pripojením na internet. Nábytková stena zároveň oddeľuje novú rampu od pôvodných, ale rozšírených vyrovnávacích schodov.

Hotel Grand Jasná

Charakteristika: rekonštrukcia interiéru verejných priestorov
Autori interiéru: Ing. arch. Peter Daniel, PhD., Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.
Investor: JASNÁ Nízke Tatry, a. s.
Interiéry: S-Progress, Bratislava
Projekt interiéru: 08/2007 –12/2007
Realizácia: 11/2007 – 12/2007
Náklady: 25 mil. Sk (830-tisíc eur)

Ing. arch. Peter Daniel, PhD., Ing. arch. Michal C. Hronský, PhD.
Foto: autori

Autori sú architekti a interiéroví dizajnéri.