Tabaková továreň v Bratislave

tabakova tovaren v bratislave

Tabakový priemysel zanechal na Slovensku viaceré významné priemyselné objekty. Väčšina pochádzala z 2. polovice 19. storočia. Tabakové továrne v Banskej Štiavnici, Smolníku, Spišskej Belej, Košiciach, Rimavskej Sobote, Nových Zámkoch, Veľkých Trakanoch a v Bratislave boli súčasťou priemyselného dedičstva minulosti, z ktorého dnes ostalo iba mizivé torzo. Príbeh bratislavskej tabakovej továrne je preto symbolický.

Továreň bola založená v roku 1851 a slúžila 100 rokov. Stála na vtedajšej periférii mesta, v tzv. Blumentálskej osade medzi Radlinského a Mýtnou ulicou. Areál pozostával z dominantného 100 m dlhého jednoposchodového objektu na Radlinského ulici, z výrobných hál, zo skladu tabaku a z administratívnej budovy. Objekty boli zoskupené okolo dvoch veľkých vnútorných dvorov. Spolu s ďalšou „kefovou továrňou“ tvorili malú priemyselnú štvrť na tejto strane mesta. Areál sa rozrastal postupne. V 1. etape z polovice 19. storočia dominovala dvojtraktová a čiastočne podpivničená budova paralelná s Radlinského ulicou. Dopĺňali ju dve výrobné haly. Koncom 80. rokov 19. storočia sa areál následkom silného dopytu po tabakových výrobkoch rozšíril o ďalšie výrobné priestory. Posledné objekty skladu a administratívy vznikli až začiatkom 20. storočia. Areál v tejto podobe prežíval až do začiatku 21. storočia, hoci už slúžil inej funkcii. V priebehu 50. rokov 20. storočia sa stal súčasťou štátneho podniku Tesla. Táto zmena priniesla viaceré stavebné zásahy do exteriéru aj interiéru objektov. Podstatné stavebné časti, konštrukcie, klenby, krovy, liatinové piliere, kamenné schodiská aj eklektická fasáda západného krídla skladu tabaku však ostali zachované.

Začiatok konca prišiel začiatkom 90. rokov 20. storočia, keď Tesla z areálu odišla. Pokusy o nové využitie priestorov sa nepodarili a areál sa stal eldorádom bezdomovcov, ktorí zničili a zdevastovali, čo sa dalo. Významná industriálna pamiatka s hodnotami historickými, urbanistickými i architektonicko-stavebnými a technologickými sa veľmi rýchlo stávala ruinou. Sklad tabaku pôvodne zapísaný do Zoznamu kultúrnych pamiatok bol nakoniec z tohto zoznamu vyškrtnutý. Dnes ostal stáť len uličný múr zo strany Radlinského ulice. Novou dominantou sa stali tri obytné bloky, tzv. Nová Mýtna, ale väčšia časť plochy pôvodnej továrne je prázdna a čaká na novú výstavbu. Pripravené projekty zabrzdila kríza. Príbeh jednej významnej priemyselnej pamiatky sa skončil. Skončil sa našou neschopnosťou vliať pôvodným objektom nový život, hoci šance tu nepochybne boli. Napríklad využitie pre susedné vysokoškolské internáty so širokou škálou možných funkcií. Mohlo by to však byť aspoň mementom pre ďalšie podobné industriálne pamiatky na Slovensku.

prof. Štefan Šlachta
Foto: Dano Veselský, Juraj Fecanin

Článok bol uverejnený v časopise ASB.