energeticky efektivna a inteligentna administrativna budova
Galéria(2)

Energeticky efektívna a inteligentná administratívna budova

Partneri sekcie:

Okolie hlavnej železničnej stanice v Štokholme sa už dlhší čas nachádza vo fáze prestavby – stavebné práce pre výstavbu nového metra pod centrom mesta sú v plnom prúde, pričom novostavby administratívnych budov umiestnené pozdĺž koľajiska vytvárajú zároveň aj nový vzhľad mesta. V súvislosti s touto mestskou obnovou hrá nová budova Kungsbrohuset dôležitú úlohu z hľadiska nielen mestského urbanizmu, ale aj trvalo udržateľného rozvoja.

energeticky efektivna a inteligentna administrativna budova 5680 big image
Po demolácii bezfarebných obytných budov zo začiatku 70. rokov minulého storočia, vytvorili architekti štokholmskej architektonickej kancelárie Strategisk Arkitektur medzi železničnou stanicou a jazerom Klara pozdĺžny objekt, ktorý vďaka zasklenej fasáde označujú okoloidúci ako príjemne transparentný. Ani pri bližšom pohľade ­nepôsobí trinásťposchodová budova dlhá 100 metrov a vysoká 45 metrov neproporčne, a to vďaka príjemnému riešeniu prízemia, ktoré pozýva okolo­idúcich na návštevu reštaurácií a obchodov, a plasticky riešenej hmote horných podlaží. Množstvo predsunutých alebo zapustených prvkov, terasy alebo premyslené striedanie potlačených a transparentných, ako aj šikmých a vertikálnych prvkov sklenenej fasády vytvára dojem členitosti. Vďaka neustále sa meniacim slnečným odrazom pôsobí budova ako živý organizmus.

Ako vytvoriť budovu, ktorá potrebuje iba minimum energie?
„Keď sme sa rozhodli postaviť Kungsbrohuset, vedeli sme, že budovy spotrebujú približne 40 % z celkovej energetickej spotreby Európskej únie. Spoločne s kolegami z kancelárie Strategisk Arkitektur sme prijali výzvu na vytvorenie budovy, ktorá potrebuje iba minimum energie. Návrh budovy architektov vychádza z troch nezávislých výpočtov energetickej spotreby potrebných na udelenie troch certifikátov v oblasti ochrany životného prostredia. Energetická efektivita objektu Kungsbrohuset je aj napriek tomu iba prvým krokom k tomu, aby sa objekt stal ekointeligentný.“
Jernhusen, investor

Energetický koncept s tromi certifikátmi
Hlavnou úlohou, ktorá od úplného začiatku stála pred tímom stavebníka a architektov, bolo naprojektovať, vytvoriť a prevádzkovať jedinečnú, energeticky efektívnu budovu, ktorá by počas celého svojho životného cyklu v čo najmenšej miere negatívne ovplyvňovala životné prostredie. Aby sa podarilo tento cieľ dosiahnuť, už pri návrhoch sa vychádzalo z metodiky troch certifikačných systémov v oblasti ochrany životného prostredia – Green Building, P-märking a Miljöklassat Hus. Priamym dôsledkom tohto postupu je použitie takmer priechodnej dvojplášťovej sklenenej fasády, ktorá počas celého roku pôsobí ako klimatická brzda. Dvojplášťová fasáda sa skladá z vonkajšej vrstvy, ktorú tvorí pevné zasklenie s tieniacou technikou (vertikálne Schüco FW 50+ a horizontálne Schüco FW 60). Za týmto plášťom sa smerom dovnútra nachádza široký odvetrávaný priestor so žalúziami ukončený okennými profilmi na výšku poschodia s trojitým zasklením (Schüco FW 50+ a Schüco AWS 75 BS.HI). Skladba fasády zabezpečila, že do vnútorných priestorov prechádza slnečné svetlo, ale nie teplo, vďaka čomu sa podarilo výrazne znížiť spotrebu energie na vykurovanie aj chladenie. Vykurovací a chladiaci systém, ktorý sa snaží šetriť zdrojmi a znižovať emisie CO2, využíva aj rekuperáciu tepla – v lete studenú vodu z neďalekého jazera a v zime zostatkové teplo zo susediacej železničnej stanice. Na zvýšenie efektivity a skvalitnenie inteligentného riadenia vykurovacieho systému je budova Kungsbrohuset priamo napojená na Švédsky hydrometeorologický ústav a každú hodinu automaticky vyhodnocuje zaslané dáta o aktuálnom počasí, aby pri predpokladaných zmenách teploty systém vedel včas reagovať.

Základné údaje o stavbe:
Objekt: Kungsbrohuset
Lokalita: Kungsbron, Štokholm, Švédsko
Investor: Jernhusen, Švédsko
Architekti: Strategisk Arkitektur, Štokholm, Švédsko
Obdobie výstavby: 2007 až 2010
Vedenie projektu: Göran Ekeroth, Kerstin Heij­de Spolupracovníci Per Hansson, Emil Winberg, Frederik Nyström, Clara Lundberg Fasáda Fasadglas AB, Bromma, Švédsko

Eco-smart prevádzka
V konečnom dôsledku by však nielen budova, ale aj bežná prevádzka v administratívnych priestoroch mala byť tzv. eco-smart, čiže ekointeligentná. Preto majú všetky priestory určené na prenájom s rozlohou od 600 do 2 500 m2 na horných podlažiach otvorenú dispozíciu, dostatok denného svetla a mobilné sklenené deliace priečky. Toto riešenie zabezpečuje vysokú úroveň flexibility, vďaka ktorej sa dajú splniť rôzne požiadavky nájomcov aj počas ich dlhodobého prenájmu. Aj prenajímateľ získava týmto riešením niekoľko výhod – môže kedykoľvek a s minimálnymi nákladmi prispôsobovať priestory potrebám užívateľov, čo mu zároveň zníži fluktuáciu nájomcov, keďže vie v krátkom čase prispôsobiť priestory novým podmienkam. Na podporu ohľaduplného správania k životnému prostrediu je v budove k dispozícii množstvo malých technických pomocníkov a široká ponuka služieb. V budove sú napríklad inštalované tzv. green buttons, čiže zelené gombíky, vďaka ktorým sa po pracovnom čase alebo počas víkendov vypne elektrina, aby sa od elektriny odpojili aj spotrebiče v režime stand-by. Na želanie sú užívateľom k dispozícii poradcovia ohľadne energie alebo odpadu, ktorí poukážu na plytvanie a poradia ako plytvanie obmedziť. Súčasťou tejto širokej ponuky zameranej na trvalo udržateľný rozvoj v administratívnych priestoroch je aj recyklačná stanica alebo obrovská garáž na bicykle s dielňou, prezliekarňami a sprchami.

Premenlivá klasika – fasádny systém Schüco FW 50+ 
Perfektne preverené každodennou praxou, dajú sa fasádne systémy Schüco FW 50+ a Schüco FW 60 využiť na vytvorenie impresívnych vertikálnych fasád a svetlíkov – predovšetkým pri veľkých rastrových šírkach alebo montážnych výškach, so segmentmi smerom von i dnu. Tieto systémy sú vhodné na rôzne tvary striech – od pultovej až po oblúkovú strechu objektov so širokým rozponom, ako sú nákupné centrá alebo budovy verejnej správy. Splnenie aktuál­nych požiadaviek predpisov zameraných na energetické úspory, napríklad EnEV, zabezpečí zateplený variant s označením .HI.

 Nová generácia budov nastupuje
Tento trend, ktorého predstaviteľom je práve budova Kungsbrohuset, jednoznačne vychádza z uplatňovania princípov trvalo udržateľného rozvoja. Architekti budovy (Strategisk Arkitektur, Štokholm, Švédsko) to zhŕňajú takto: „Budova Kungsbrohuset sa chladí vodou z neďalekého jazera Klara, ohrieva teplom vyprodukovaným tisíckami cestujúcich – návštevníkov železničnej stanice a schodisko je osvetľované prírodným denným svetlom, ktoré sa privádza optickými káblami – to je aspoň zopár príkladov na predstavu. Fasáda je v maximálnej miere energeticky efektívna, okenné tabule prepúšťajú dovnútra iba slnečné svetlo, a nie teplo, vďaka čomu sa minimalizuje potreba chladenia. Budova Kungsbrohuset ponúka flexibilné administratívne priestory, vďaka čomu je táto budova predzvesťou novej generácie budov.“

Článok je spracovaný z podkladov spoločnosti Schüco International KG.
Foto: Schüco International KG

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

–>–>