EcoPoint v Košiciach bude prvou modrou budovou na Slovensku
Galéria(2)

EcoPoint v Košiciach bude prvou modrou budovou na Slovensku

Partneri sekcie:

Projekt administratívneho celku EcoPoint v Košiciach je prvou modrou budovou na Slovensku, v ktorom sa ekológia stretáva s ekonomikou. Orientáciu na trvalú udržateľnosť priniesol už počas prípravy projektu, ktorý umožňuje lepšie zhodnotiť všetky environmentálne i sociálne a ekonomické aspekty diela.

Administratívny celok EcoPoint Office Center má hodnotenie modrej budovy so strieborným certifikátom DGNB (certifikát Nemeckej spoločnosti pre udržateľné stavebníctvo), ktoré získal na minuloročnom mníchovskom veľtrhu realít.

Ekologický benefit sa prejavuje v projekcii administratívnej budovy EcoPoint podľa zásad trvalej udržateľnosti, ktoré zabezpečia kvalitné zdravé pracovné prostredie prinášajúce spokojnosť, vyššiu kreativitu a produktivitu zamestnancov. Ekonomický benefit – nájomníci budú platiť nízke prevádzkové náklady za energiu a služby. Takto vznikol aj názov projektu EcoPoint.

EcoPoint Office Center pozostáva z troch šesťpodlažných budov s celkovou ponukou 16 000 metrov štvorcových prenajímateľnej plochy. Svojím ekologickým a ekonomickým poňatím je výnimočný nielen na slovenské pomery. Použité materiály a technológie umožnia znížiť prevádzkové náklady v budovách takmer o 30 percent oproti štandardu na kancelárskom trhu realít. Len náklady na kúrenie a chladenie môžu vďaka technológii aktívneho betónového jadra klesnúť o takmer 70 percent v porovnaní so štandardnými A-čkovými budovami. Odhadovaná výška celkovej investície do výstavby predstavuje 25 mil. eur.
–>–>
EcoPoint Office Center je zasadený do severnej zóny mesta, na Magnezitársku ulicu, do priestoru vymedzeného diaľničným ťahom na Prešov, plánovanou električkovou traťou a obchodným domom. Projekt má právoplatné územné rozhodnutie, stavebné povolenie developer predpokladá získať koncom marca 2011. „Výstavba komplexu bude prebiehať v dvoch etapách. Jeho prvú fázu – budovu A  – s objemom čistej kancelárskej plochy 5 200 metrov štvorcových, plánujeme začať na jar roku 2011. Hoci definitívny termín začatia výstavby závisí od predprenajatosti objektu, veríme, že je reálny. Vedú nás k tomu viaceré rokovania s potenciálnymi hlavnými nájomcami a ich záujem,“ zdôrazňuje Rastislav Badalík, konateľ investorskej spoločnosti EcoPoint.

EcoPoint Office Center
Miesto:  Košice, Magnezitárska ul.
Investor:  EcoPoint, s. r. o.
Úžitková plocha: 17 500 m2
Prenajímateľná plocha: 16 000 m2
Začiatok výstavby:  jar 2011
Ukončenie výstavby: 2012
Celkové investície:  25 mil. eur

(pet)
Vizualizácie: EcoPoint

Článok bol uverejnený v časopise ASB.


Zobraziť Projekty na papieri na väčšej mape