Bratislavu čaká stavebný a investorský boom

Mesto Bratislavu čaká v najbližšom období 5 až 10 rokov nevídaný stavebný a investorský boom, počas ktorého súkromné firmy investujú asi 50 miliárd Sk. „Je to najväčší objem, ktorý bude […]

Mesto Bratislavu čaká v najbližšom období 5 až 10 rokov nevídaný stavebný a investorský boom, počas ktorého súkromné firmy investujú asi 50 miliárd Sk.

„Je to najväčší objem, ktorý bude od roku 1990 investovaný na území mesta. Už v súčasnosti môžeme povedať, že sa tým radikálne zmení doteraz vžitý obraz Bratislavy,“ uviedol pre TASR poradca primátora Hlavného mesta SR Bratislavy Dionýz Hutár počas konferencie v rámci veľtrhu nehnuteľností SlovReal Invest v Bratislave.

Podľa neho sú zástupcovia vedenia mesta presvedčení, že tieto peniaze zmenia obraz metropoly na Dunaji pozitívne, a to tým, že mesto vybudovaním administratívnych, obytných, kultúrno-spoločenských a rekreačných komplexov potvrdí svoj ďalší rozmer. Dobudovaním ďalších centier v nadväznosti na jeho historické jadro sa Bratislava stane plnoprávnym partnerom iných hlavných miest v Európe a vo svete, čo sa týka kvality štandardov, ktoré už na začiatku tretieho tisícročia ľudia očakávajú.

Mesto, zdôraznil Hutár, má v tomto rozhodovaní o ďalšom budovaní Bratislavy nezastupiteľnú funkciu. Formuje totiž smer týchto investícií, a to z hľadiska ich územného umiestnenia a vytvárania harmonického obrazu tohto rozvoja. Magistrát je v neustálej diskusii s občanmi s cieľom transformovať ich názory a byť oponentúrou ekonomicko-investorským záujmom. „Toto je nezastupiteľná úloha mesta – zladiť záujmy súkromného sektora a investorov so záujmami Bratislavčanov, ktorí tu žijú a vytvárajú obraz mesta, a najmä ich pričinením sa ono stáva zaujímavé pre investorov,“ podotkol poradca.

Hutár sa vyjadril aj k pomalému rozbiehaniu verejno-súkromných projektov (PPP, Public Private Partnership) na Slovensku, zvlášť v Bratislave. Ide o spájania verejných a súkromných zdrojov na financovanie projektov. Bratislava sa už môže pochváliť konkrétnym uplatňovaním modelu PPP v praxi. Mesto uzatvorilo zmluvu s írskou spoločnosťou Ballymore Danube, ktorá je v súčasnosti jedným z najväčších investorov v zóne Pribinova ul., formujúcej sa na nové mestské centrum v okolí novostavby Slovenského národného divadla. Mesto uzatvorilo s touto spoločnosťou zmluvu o vybudovaní zóny a jej spoločnom prevádzkovaní, pričom má prednostné právo na odkup a riadenie. V prenajatom objekte vznikne do roku 2009 nové kultúrno-spoločenské centrum City Auditórium – Mestské Auditórium. Stane sa pre Bratislavčanov a návštevníkov mesta náhradou za 50-ročné objekty Parku kultúry a oddychu na Dunajskom nábreží.

Hutár poprel opodstatnenosť názorov časti verejnosti, že Bratislava je malé a chudobné hlavné mesto. V súčasnosti mesto spracúva mapu (pasportizácia) jeho majetku, čo je náročný a zdĺhavý proces. Odhaduje sa, že hodnota pozemkov, ktoré vlastní mesto, je asi 30 miliárd Sk. Z toho zástupcom magistrátu, ktorí boli zvolení občanmi, vyplýva záväzok, aby majetok aj zmysluplne spravovali. „Výška tejto hodnoty nám umožňuje smelo rokovať s investormi, ktorí uvažujú v dynamicky sa rozvíjajúcej metropole SR investovať zo súkromných zdrojov značný balík peňazí,“ uviedol Hutár.

Zdroj: TASR