image 96673 25 v2
Galéria(5)

Ako vyzerá kancelária 21. storočia

Dvadsiate prvé storočie prináša mnoho zmien, ktoré svet práce pretvárajú na nepoznanie. Koncepty ako umelá inteligencia, 3D tlač, nepodmienený základný príjem či decentralizácia projektových tímov sa dnes rozvíjajú raketovou rýchlosťou. Tieto zmeny ovplyvňujú aj pracovný priestor a jeho fungovanie.

01
02
03
04
05

Už dnes je zrejmý zvýšený dopyt po flexibilných priestoroch pre malé skupiny ľudí pracujúcich na vlastných projektoch. Tieto startupy či iniciatívy pritom nechcú byť izolované, ale fungujú v rámci širšej komunity, ktorá ich spája s novými ľuďmi a myšlienkami. Aj pre tieto skupiny HB Reavis prináša co-workingové centrá a flexibilné kancelárske projekty, ktoré vhodne dopĺňa službami ako bikesharing alebo concierge.

Pri tvorbe priestoru sa spoločnosť v prvom rade pozerá na potreby koncového užívateľa, návštevníka aj komunity v okolí. Vzniká tak prostredie, ktoré podporuje well-being, umožní ľuďom naplniť svoj potenciál a zároveň pre nich bude príjemným miestom na trávenie času.

Pri navrhovaní kancelárií na mieru sa riešia témy, o ktorých vedia podať najhodnotnejšie informácie priamo z centra diania zamestnanci.

Pri tvorbe priestoru si v prvom rade treba všímať potreby koncového užívateľa, návštevníka aj komunity v okolí.

Smart Buildings

HB Reavis aktívne prináša inovácie a overuje si ich funkčnosť v úzkej spolupráci s klientmi. Sústredí sa na rozvoj takzvaných „smart buildings“, koncept, ktorý spája technológie zvyšujúce pohodlie a produktivitu používateľov. Zahŕňa rôzne funkcie, napríklad okamžité pripojenie k audio- video technológiám či meranie stavu prostredia.

Budova zisťuje napríklad hladinu CO2, teplotu, úroveň hluku či osvetlenia a podľa toho prispôsobuje nastavenia jednotlivých technológií. Budovy tiež spĺňajú certifikáciu WELL, ktorá hodnotí priestory podľa toho, či podporujú fyzické a psychické zdravie človeka, ako aj jeho dobrý pocit.

Hovorí o použitých materiáloch, postupoch a funkciách priestoru, ale aj o aktívnej propagácii zdravej životosprávy zo strany developera. Pri najprogresívnejších firmách už dnes vidíme, že kancelárie tohto štandardu nevnímajú ako výdavkovú položku, ale ako investíciu do svojej budúcnosti a zamestnancov a súčasť svojej stratégie.

Sútredenie sa na rozvoj takzvaných smart buildings, koncept, ktorý spája technológie zvyšujúce pohodlie a produktivitu používateľov.

Pri navrhovaní kancelárií na mieru sa riešia témy, o ktorých vedia podať najhodnotnejšie informácie priamo z centra diania zamestnanci.

Hravosť, neformálnosť, kreativita

Hravosť a neformálnosť kancelárií máva vo firmách viacero funkcií. Používa sa na prilákanie zamestnancov, spríjemnenie zážitku z práce, podporu neformálnej kultúry či ako vyjadrenie hodnôt značky. Pri kreativite sa HB Reavis v súčasnosti pozerá na tému inšpirácie a umenia ako dôležitej súčasti pracovných priestorov. 

Hlavným zdrojom kreativity sú stále najmä zručnosti zamestnancov a spôsob, akým spolupracujú. Stimuly, ktoré ľudia dostávajú z prostredia, môžu byť nápomocné, pretože žiadny nápad nevzniká sám, ale je vždy spojením mnohých vnemov. Často pritom fungujú aj jednoduché riešenia. 

Výskumy ukázali, že dobrým spôsobom, ako podporiť kreativitu u zamestnancov, je dať im voľnosť v prispôsobení si priestorov svojho oddelenia a nechať ich hromadiť na svojom stole kreatívny neporiadok či osobné predmety. To im pri práci môže dodať vnemy potrebné pre vznik nových nápadov.

Hravosť a neformálnosť kancelárií máva vo firmách viacero funkcií. Používa sa na prilákanie zamestnancov, spríjemnenie zážitku z práce, podporu neformálnej kultúry či ako vyjadrenie hodnôt značky.

Hravosť a neformálnosť kancelárií máva vo firmách viacero funkcií. Používa sa na prilákanie zamestnancov, spríjemnenie zážitku z práce, podporu neformálnej kultúry či ako vyjadrenie hodnôt značky.

Kontakt so zamestnancami

Kontakt so zamestnancami hrá pri tvorbe kancelárií dôležitú úlohu. V rámci poradensko-dizajnovej služby Origameo sa so zamestnancami otvára dialóg v podobe dotazníkov, workshopov a individuálnych rozhovorov. 

Pri navrhovaní kancelárií na mieru sa teda riešia témy, o ktorých vedia podať najhodnotnejšie informácie priamo z centra diania zamestnanci. Tie sú následne porovnávané s víziou a vyjadreniami manažérov, ktorí vedia ukázať strategickejší a vizionárskejší pohľad na firmu.

Metódy na zber spätnej väzby od nájomcov a ich zamestnancov má HB Reavis aj mimo služby Origameo. Práve klienti sú v dennom kontakte s kanceláriami, a ak sa delia o skúsenosti, môže sa daná spoločnosť zlepšovať. 

Pri navrhovaní kancelárií na mieru sa riešia témy, o ktorých vedia podať najhodnotnejšie informácie priamo z centra diania zamestnanci.

 Pri navrhovaní kancelárií na mieru sa riešia témy, o ktorých vedia podať najhodnotnejšie informácie priamo z centra diania zamestnanci.

 

PODKLADY, ILUSTRAČNÉ VIZUALIZÁCIE: HB REAVIS
REDAKČNÁ ÚPRAVA: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY