Partneri sekcie:
  • PRESBETON

Administratívna budova spoločnosti GasOil Engineering

administrativna budova spolocnosti gasoil engineering

Prezentácia stavieb v 18. ročníku celoštátnej súťaže Stavba roka 2012.
Firemné sídlo spoločnosti GasOil engineering, a. s. je stavba, ktorú v rámci Slovenska možno považovať skôr za výnimku, lebo nevznikla ako produkt developera, resp. budovy na komerčný prenájom. Táto stavba má ambíciu prezentovať sa ako moderná, technicky poňatá budova v nádhernom prostredí, funkčne, dispozične a technologicky ušitá presne na mieru stavebníka (investora), reálnym obrazom spoločnosti a jej činnosti.

   
 Hlavný zhotoviteľ stavby  

Pracuje v nej viac ako 170 inžinierov, odborníkov v projektovaní a riadení technologických celkov pre sektory plyn, ropa a energetika. Zamestnanci, s náročnou intelektuálnou činnosťou, majú k dispozícii otvorený pracovný priestor s možnosťou využitia všetkých výhod, ktoré takýto koncept ponúka. Všetky priestory sú dostatočne presvetlené denným svetlom a v letných mesiacoch chladené efektívnou klimatizáciou, ktorá v zimných mesiacoch slúži na vykurovanie. Manažment má svoje priestory na hornom podlaží, oddelené sklenenými stenami a sprístupnené z otvorenej priechodnej galérie s výhľadom na ostatných zamestnancov firmy. Všetci zamestnanci majú možnosť relaxu na dvoch vonkajších terasách na hornom podlaží.

Nosným konštrukčným systémom administratívnej budovy je oceľový rámový skelet s dominantnými priehradovými nosníkmi a ľahkým opláštením a druhej budovy technického zabezpečenia sú to železobetónové nosné steny. Stropy administratívnej budovy sú predpäté stropné dosky a na druhej budove železobetónová stropné doska. Okná a presklené steny sú hliníkové. Strechy sú ploché s oceľovou nosnou konštrukciou.

Otvorený interiér je presklenými plochami plynule prepojený s nezastavaným exteriérom a dokonalou prírodnou scenériou, čím znásobuje estetiku a komfort prostredia, ideálneho pre koncepčnú duševnú prácu. Dominantou stavby je administratívna budova, ktorá svojím moderným ponímaním architektonického a urbanistického riešenia dobre zapadne do voľného priestranstva. Jednoduché stvárnenie členitých častí fasády tejto stavby dotvára zaujímavý moderný architektonický výraz budovy, vsadenej do ešte nezastavanej časti územia obce Spišská Teplica s krásnym výhľadom na Vysoké Tatry.

V dôsledku rozčlenenia v rámci lokality časť administratívnej budovy a taktiež z dôvodu zabezpečenia stravovania a iných spoločenských aktivít pre zamestnancov, ale aj obchodných partnerov a hostí, je táto budova prepojená uzatvoreným nadzemným mostom s tzv. stavbou technického zabezpečenia, ktorá svojím tvarom okrúhleho valca architektonicky dotvára tento nový komplex. Súčasťou tejto stavby je aj nová príjazdová cesta k tejto administratívnej budove – odbočka zo štátnej cesty cez nový priepust nad potokom k jej vonkajším parkoviskám.

novostavba, Spišská Teplica, Tatranská 742
Autor architektonického riešenia: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant architektonickej časti: Ing. arch. Peter Abonyi
Projektant stavebnej časti: GasOil Engineering, a. s.
Hlavný zhotoviteľ: HORNEX, a. s.
Hlavný stavbyvedúci: Ing. Radomír Hlavenka
Stavebník: GasOil engineering, a. s
Dozorná činnosť: Ing. Ľubomír Koreň
Stavebné náklady bez DPH: 6,200 mil. €

Časopis ASB – architektúra, stavebníctvo, biznis – Generálny mediálny partner súťaže STAVBA ROKA 2012

Foto: Vladimír Yurkovic

Komentáre