Cena Slovenskej rektorskej konferencie za umenie v roku 2015

image 78647 25 v1

Slovenská rektorská konferencia („SRK“) udeľuje od roku 2012 cenu študentom alebo absolventom vysokoškolského štúdia - autorom a interpretom za mimoriadne hodnotné a verejne prístupné umelecké dielo alebo umelecký výkon nadnárodného významu.

Zámerom SRK je zviditeľniť umeleckú činnosť vykonávanú na vysokých školách a univerzitách na Slovensku v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a prispieť tak k ich spropagovaniu. Cenu predstavuje finančná odmena a diplom.

Cenu Slovenskej rektorskej konferencie za umenie 2015 získala Mgr. art. Adriana Debnárová, talentovaná slovenská architektka, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorá ukončila štúdium druhého stupňa v ateliéri Architektúry II pod vedením Mag. arch. Petra Steca, ArtD.

Mgr. art. Adriana Debnárová, získala cenu za diplomovú prácu „Architektúra a extrémne podmienky“. S touto prácou získala aj medzinárodnú cenu Archiprix, ktorá sa  udeľuje každé dva roky v oblasti architektúry, urbánneho dizajnu a krajinnej architektúry za najlepšie diplomovky na svete. Jej práca patrí k tým najzaujímavejším a najinovatívnejším, aké boli za celé obdobie existencie Ceny SRK za umenie hodnotené.

Projekt „Architektúra a extrémne podmienky“ je reakciou na púštne prostredie, ktoré sa vyznačuje nedostatkom zdrojov, ale aj rozširovaním púšte. Ocenená navrhla ako riešenie týchto problémov robota, ktorý využíva dostupné materiály a energie: piesok a slnko. Robot pracuje na báze 3D tlačiarne, využíva slnečné svetlo koncentrované šošovkou, ktoré je schopné roztaviť piesok a vytvoriť tak pevný materiál podobný sklu na povrchu piesočných dún. V prvej fáze tak vzniká pevná sieť, ktorá spomalí až zastaví ďalší pohyb duny. Druhá fáza projektu umožňuje vytvoriť obytné priestory vo vyhĺbených dunách. Takto generované priestory odkazujú priamo na fascinujúcu geometriu pieskových dún. Navrhovanie sa tak presúva skôr k dizajnu stavebného procesu a samotného stavebného nástroja. Projekt pracuje s myšlienkou života v púštnych oblastiach a zvýšením jeho kvality.

Prezident Slovenskej rektorskej konferencie, prof. Ing. Rudolf Kropil, CSc. odovzdá Mgr. art. Adriane Debnárovej ocenenie dňa 22.12.2015 o 17:00 hod. v priestoroch Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.   

Ďalšie informácie:

Adriana Debnárová ocenená v súťaži Archiprix 2015
http://www.vsvu.sk/o-nas/aktuality/oznamy/adriana-debnarova-ocenena-v-sutazi-archiprix-2015/

Blog Mgr. art. Adriana Debnárovej http://sandwrighter.blogspot.de/

O Cene SRK za umenie a ocenených http://www.srk.sk/sk/projekty/cenasrkumenie

KategórieSúťaže