Budúcnosť mesta Brna: výsledky urbanistickej súťaže

image 83977 25 v2

Začiatkom mája predstavilo mesto Brno výsledky urbanistickej súťaže návrhov, ktoré riešili tému Budúcnosť mesta Brna. V konkurencii 58 návrhov, ktoré boli zaslané z rôznych kútov sveta, vyhral český ateliér UNIT architekti.

Spleť železničných tratí v dnešnom centre Brna má historický pôvod, ktorého počiatky sa datujú do roku 1839. Územie v okolí železničných tratí a v dotyku s riekou Svratkou zažilo za posledných 150 rokov priemyselný rozmach aj neskorší úpadok. Nepomohli mu ani rôzne regulačné plány spracované v priebehu 20. storočia a ani ideová architektonická urbanistická súťaž z roku 2004. V tom roku sa konalo v Brne mestské referendum, ktoré bolo síce s účasťou 24,9 % oprávnených voličov neplatné, ale pomerne veľká časť z účastníkov plebiscitu (86 %) sa vyslovila za modernizáciu a zachovanie hlavnej stanice v centre mesta. Súčasná poloha stanice dodnes vyvoláva množstvo sporov, ale aj rôznych aktivít, ktoré poukazujú na možnosti vyriešenia tejto Achillo­vej päty centra mesta.

Situácia zobrazuje územie, ktoré riešili účastníci súťaže.

  Situácia zobrazuje územie, ktoré riešili účastníci súťaže.

Aktuálne prichádzajú do úvahy dve riešenia, ktoré sú označované ako Rieka (nákladná aj osobná doprava sústredená do severojužného koridoru) a Petrov (oddelenie nákladnej – cez Rosické nádražie – a osobnej prepravy – cez súčasnú hlavnú stanicu). Hoci sa pozícia hlavnej stanice považuje za hlavnú prekážku rozvoja juhovýchodnej časti centra mesta, súvislosti ukazujú, že nejde len o budovu samotnej stanice, ale o celý súbor rôznych historických a železničných objektov. Navyše, názor, že stanica v centre mesta je prekážkou rozvoja, zadávatelia súťaže pokladajú za prekonaný, a preto sa rozhodli preveriť odpovede na túto otázku v medzinárodnej urbanistickej súťaži návrhov.

Víťazi priniesli do územia životaschopný koncept.

  Víťazi priniesli do územia životaschopný koncept.

Mesto chce byť staviteľ

Súťaž, ktorú mesto vyhlásilo 7. septembra minulého roku, mala teda priniesť odpoveď na prípadné strategické rozhodnutie umiestniť hlavnú stanicu pod Petrovom a zároveň načrtnúť víziu pre rozsiahly brownfield, ktorý sa tiahne na južnej strane centra mesta.  Vyriešenie najdôležitejšieho dopravného železničného uzla a jeho zakomponovanie do urbanistickej štruktúry bolo pre súťažiacich kľúčové, nakoľko ide o jednu z najväčších investícií, na ktorú sa mesto Brno chystá. Napriek tomu, že sa už objavujú samostatné investície, veľkú časť pozemkov kontroluje mesto (20 %) a spoločnosť České dráhy (46,5 %). Mesto má príležitosť uchopiť územie ako celok a ako uviedol primátor mesta Brna Petr Vokřál v zadaní súťažných podmienok: „Ako mesto chceme zmeniť svoje správanie a dostať sa z úlohy predajcu pozemkov do roly staviteľa, investora alebo partnera developmentu rezidenčnej výstavby.“

Kvalitný predstaničný priestor dostal ľudský rozmer.

Kvalitný predstaničný priestor dostal ľudský rozmer.

Podstatnú časť návrhu tvoria verejné priestory.

Podstatnú časť návrhu tvoria verejné priestory.

Na odmeny 5 miliónov korún

Vedenie mesta venovalo príprave ­súťaže veľkú pozornosť, o čom svedčia detailne pripravené podklady pre súťažiacich. Medzinárodná porota bola plná zvučných mien, jej predsedom bol nemecký architekt Roger Riewe, ktorý so svojím tímom na základe víťazstva v súťaži navrhoval hlavnú stanicu v Innsbrucku. Pozvánku na účasť v porote prijala aj Silja Tillner, ktorej štúdio už mnoho rokov pracuje na viedenskom projekte rozsiahlej mestskej revitalizácie Urbion, ďalej Sándor Finta, hlavný architekt Budapešti, či architekt Jiří Oplatek, rodák z Brna, ktorý od roku 1969 pracuje v Bazileji, a ďalšie významné osobnosti. K atraktivite súťaže napokon prispela aj primeraná odmena pre ocenené práce (1 800 000 Kč pre víťaza a 1 200 000 Kč a 750 000 Kč za druhé, respektíve tretie miesto). Medzi návrhy, ktoré postúpili do druhého kola, ale nedostali cenu, sa rozdelila celková suma 1 250 000 Kč.

Revitalizované objekty aj nové investície sú schopné koexistencie.

Revitalizované objekty aj nové investície sú schopné koexistencie.

Mesto dostalo návod

Výsledky súťaže boli vyhlásené 10. mája 2016. Ako uviedol predseda poroty Roger Riewe: „Brno si v súťaži žiadalo scenár svojej budúcnosti.“ Podľa neho význam súťaže potvrdzuje aj fakt, že žiadna podobná v posledných rokoch neriešila také veľké územie a v takom veľkom rozsahu. Architekt Ivan Plicka, predseda českej komory architektov a podpredseda poroty v súťaži, pripomenul, že „víťazný súťažný projekt prináša nielen kvalitný návrh, ale aj dobrý návod pre mesto a jeho politické reprezentáciu, ako k tomuto problému reálne a udržateľne pristúpiť.“ Porota vo víťaznom návrhu ocenila najmä jeho návod na dlhodobý scenár postupného rozvoja. Návrh necháva okolité štvrte prerásť do dosiaľ prázdneho územia a zmysluplne ho rozčleňuje na podpriestory – lokality so svojimi prirodzenými centrami. Predstaničný priestor ponúka primeranú ľudskú mierku a v návrhu je dobre prepojený so samotou stanicou, ako aj rozvojovým územím na juhu.

Consequence forma navrhla do veľkej časti územia zeleň.

Consequence forma navrhla do veľkej časti územia zeleň.

Návrh od Atelier M1 architekti pracuje s kompaktnou urbánnou štruktúrou.

Návrh od Atelier M1 architekti pracuje s kompaktnou urbánnou štruktúrou.

Výsledky súťaže:

  1. cena: UNIT architekti: Filip Tittl, Michal Kohout, David Tichý, Šárka Doležalová, Marie Gelová, Luboš Klabík, Filip Lux, Adéla Medunová, Lukáš Tittl a Jitka Žambochová
  2. cena: consequence forma: Janica Šipulová, Martin Sládek, Franz Sumnitsch, Irene Djao-Rakitine, Lea Dostálová, Barbora Srpková, Veronika Kotková a Eliška Lichtnerová
  3. cena: Atelier M1 architekti: Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek; spolupráca: Jakub Straka, Vojtěch Šaroun, Martin Utíkal, Michal Tichý a Patrik Kotas

Druhé miesto a predstava autorov o verejnom priestore v polyfunkčnom prostredí

Druhé miesto a predstava autorov o verejnom priestore v polyfunkčnom prostredí

Aj do predstaničného priestoru zapojila consequence forma viac zelene.

Aj do predstaničného priestoru zapojila consequence forma viac zelene.

Do finále, teda do druhého kola súťaže, postúpili tieto ateliéry a tímy:

  • Erick van Egeraat Beheer / Design Erick van Egeraat /(designed by) Erick van Egeraat / WSP Engineers London: Erick van Egeraat, Willem van Genugten, Zita Balajti, Harry Kurzhals, Juriaan Calis, Pere Maicas, Egle Kalonaityte, Reiner Simons, Viktor Szemes, Csaba Rajnai, Dave Darnell, Andrew Cameron, Enrico Isnenghi, Dan Watson, Sarah Whydle, Catherine Coutts a Rob Kinch
  • Šimon Vojtík, Michal Petr a Jana ­Urbanová, spolupráca: Vojtěch Dvořák
  • Michal Palaščák, Michal Poláš, Martin Bělkovský, Miroslava Šešulková, Kryštof Foltýn, Norbert Obršál, Lukáš Černý, Tomáš Babka a Jan Kristek
  • BLAU: Ramon Bernabe Simo, Tomáš Labanc, Georgia Adamou, Alfonso Bertrán Gil, Sonia Billiard, Albert Casas, Begum Cehreli, Lazar Djuric, Izabela Franczak, Robin Gringhuis, Ferran Iglesias, Paulina Kasza, Roman Kekel, Lucile Kopczynski, Sophia Kunze a Syrine Siala, spolupráce: Ferran Casanovas, Peter Gero, Playtime a Gillem Catalan
  • Plasma studio: Eva Castro, Holger Kehne, Ulrike Hell, Chuan Wang, ­Andrea Cadioli, Pietro Scarpa, Yunya Tang, Jingshuang Zhao, Vittoria ­Bellassai, Valentina Mancini, Giulia Mariotti a Edoardo Nieri

Atelier M1 architekti ukázal rôzne možnosti prepojení - úrovní aj objektov.

Atelier M1 architekti ukázal rôzne možnosti prepojení – úrovní aj objektov.

Práce budú vystavené v Dome umenia mesta Brna do 24. júna 2016.

www.budoucnostcentrabrna.cz

Text: Mária Nováková Dokumentácia a podklady: MOBA a mesto Brno

Článok bol uverejnený v časopise ASB.

KategórieSúťaže