SIEA sa zapája do projektu energetickej hospodárnosti budov REQUEST
Galéria(2)

SIEA sa zapája do projektu energetickej hospodárnosti budov REQUEST

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) sa zapája do medzinárodného projektu REQUEST, ktorý sa zaoberá energetickou hospodárnosťou budov.

„REQUEST sa zameriava na hľadanie nástrojov na zvyšovanie kvality rekonštrukčných prác a popularizáciu zlepšovania energetickej hospodárnosti budov prostredníctvom komunikácie medzi vlastníkmi nehnuteľností a stavebnými firmami,“ informovala riaditeľka odboru komunikácie SIEA Katarína Antalová.

SIEA v rámci vlastného pilotného projektu vytvorí tréningový materiál, podľa ktorého si záujemcovia o obnovu budovy budú môcť vybrať vhodného dodávateľa tak, aby jeho práca a materiál, ktorý sa použije, spĺňal kvalitatívne nastavené kritériá vyplývajúce, či už z domácich predpisov, alebo z európskych smerníc.

Projekt by mal zjednodušiť prístup majiteľov nehnuteľností ku kvalitným službám firiem, ktoré sa zaoberajú prácami pri obnove budov a motivácia investovať do renovácií, prípadne stavať nové budovy s nízkou spotrebou energií.

Do programu sa zapojilo 15 členských štátov EÚ a päť nečlenov. Ich úlohou bude vypracovanie kvalitatívnych schém podľa domácich reálií. Mali by z toho vyplynúť dva balíky informácií na zlepšenie súčasnej situácie, jeden určený pre majiteľov a druhý pre realizátorov rekonštrukčných prác. Zároveň bude zorganizovaných minimálne 20 workshopov. Projekt zahŕňa aj približne 10 pilotných projektov, ktoré budú zamerané na testovanie stanovených teoretických rámcov.

Zdroj: TASR