Rozhovor s Ing. Petrom Pecníkom: Betón s dokonalým tvarom

image 82092 25 v1

Spoločnosť TEXO group, s. r. o., vznikla začiatkom roku 2009 v čase, keď už aj stavebníctvo bolo poznačené svetovou finančnou krízou. „Na začiatku sme vedeli, že nebudeme prví, ale ani jediní. Napriek tomu sme do toho išli s jednoduchým cieľom presadiť sa v tom, o čom sme boli presvedčení, že tomu rozumieme najlepšie – dávať betónu dokonalý tvar. Toto krédo je naším cieľom aj dnes, a preto sa venujeme predovšetkým „tvarovaniu“ betónu, a to vo všetkých možných konštrukciách,“ hovorí Ing. Peter Pecník, konateľ spoločnosti.

Zameriavate sa na realizáciu železobetónových konštrukcií. Čo všetko môže od vás zákazník očakávať?
V prvom rade si zákazníkov musíme rozdeliť do skupín. Dominantnú skupinu tvoria v našom prípade predovšetkým stavebné spoločnosti, ktoré na stavbách figurujú ako generálni dodávatelia a my hráme úlohu poddodávateľa. Tu treba spomenúť fakt, že po zrealizovaní väčšiny železobetónových konštrukcií sa stavba stáva len nejakým polotovarom, ktorý dostáva finálnu podobu až po zrealizovaní ďalších HSV, resp. PSV prác. Preto tá úloha poddodávateľa. Áno, je pravda, že nás oslovujú priamo aj samotní investori, ale to sú ojedinelé prípady. Tu ide väčšinou o konštrukcie, resp. stavby, ktoré sú ihneď po zabetónovaní finálnym prvkom.

V oboch prípadoch sú však očakávania klientov rovnaké. Požadujú vysokú kvalitu, optimálny čas výstavby a dobrú cenu. Už na začiatku sme vedeli, že ak sa chceme presadiť, tak len tak, že všetky očakávania zákazníkov sa stanú našou každodennou samozrejmosťou. Do každej spolupráce preto vstupujeme stopercentne pripravení presvedčiť každého zákazníka o tom, že sa rozhodol správne a že to nie je len jednorazová spolupráca. Mnohokrát však naplneniu všetkých očakávaní bránia skutočnosti, s ktorými sa žiaľ stretávame dosť často. Ide napríklad o slabšiu, resp. nedopracovanú projektovú dokumentáciu v dôsledku šetrenia finančných nákladov zo strany investorov.

Inokedy sú to prehnané nároky investorov na dĺžku realizácie. A tieto fakty majú niekedy nepríjemné následky či už technického charakteru, alebo zhoršených medziľudských vzťahov priamo na stavbe. Niekedy ako keby sme zabudli, že väčšina pekných, predovšetkým historických stavieb vznikala pomaly, v pokoji, pričom sa kládol dôraz na konečný efekt. Z toho možno vyvodiť nasledujúci záver. Ak na začiatku spolupráce dostaneme všetky vstupy spĺňajúce štandard a vzťahy na stavbe budú fungovať v zmysle „ide o spoločnú vec“, vieme splniť tie najvyššie očakávania každého klienta.

Aké možnosti ponúka betón ako stavebný materiál?
Betón ako stavebný materiál ponúka jedinečné možnosti. Jeho absolútnou dominanciou v porovnaní s inými stavebnými materiálmi je jeho tvarová variabilita. Z betónu postavíte, resp. ako hovoríme my, „odlejete“ takmer všetko, od jednoduchej kocky až po rôzne geometrické tvary. Ja osobne považujem pri betóne za úžasné to, že je to pravdepodobne jediný stavebný materiál, ktorý v priebehu výstavby mení svoje skupenstvo a práve to ho robí výnimočným. Ďalšou jeho veľkou výhodou je pevnosť, ktorá sa dá podľa množstva cementu upraviť podľa potrieb danej konštrukcie. A úprimne povedané nádherne vonia.

Do akej miery dokážu celobetónové konštrukcie predovšetkým pri výstavbe rodinných domov konkurovať murovaným?
Ten priestor tu stopercentne je. Z našej skúsenosti môžem povedať, že väčšina modernej architektúry sa pri rodinných domoch opiera o železobetónové konštrukcie. Tak ako som už spomínal, betón dáva architektom aj statikom neobmedzené možnosti. Pokiaľ sa aj stane pri jednoduchších projektoch rodinných domov, že zvislé nosné prvky nie sú z betónu, tak vo väčšine prípadov sú z betónu minimálne stropné konštrukcie. Dokonca si dovolím tvrdiť, že betón postupne nachádza väčšie a väčšie uplatnenie aj pri takýchto menších projektoch.

V skutočnosti sa dnes na Slovensku väčšina murovaných stavieb zatepľuje. Pri betónových konštrukciách sú technické riešenie alebo postup podobné, až na hrúbku tepelnej izolácie, ktorú treba zvoliť o čosi väčšiu. Avšak konečný výber je na rozhodnutí klienta, ktorý by mal spolupracovať s architektom. Niektorí zákazníci majú lepší pocit, ak je počas realizácie hrubej stavby dielo „červené“ – teda postavené z tehly. Sivej ako keby neverili, ale keď im vysvetlíte, že v skutočnosti ide taktiež o prírodný materiál, tak sa zvyknú diviť, kým im dôjdu súvislosti.

Betón tvorí tiež len voda, štrkopiesok a cement. Ako typický príklad vždy uvádzam môj víkendový dom situovaný v horskom prostredí. Ide o železobetónovú konštrukciu, ktorá z exteriéru pôsobí ako drevenica, pretože je obložená dreveným obkladom imitujúcim masívne drevo, ale všetky zvislé nosné steny sú zo železobetónu. Na vysvetlenie: predstavte si nosnú murovanú stenu – ide o kombináciu dvoch materiálov – tehlu spojenú lepidlom, resp. maltou. Betón je naproti tomu kompaktným materiálom.

Akú tendenciu vývoja majú ceny jednotlivých druhov betónov?
Za obdobie, odkedy sme na trhu, som si neuvedomil nejaký viditeľný nárast cien betónu. Dá sa povedať, že v procese hrubej stavby ide o komoditu s najustálenejšou cenovou politikou. Je to dané asi aj tým, že všetky suroviny potrebné na jeho výrobu sú lokálne a netreba ich dovážať, takže nie sú viazané na rôzne burzové výkyvy. Jediné, čo treba povedať pri cene betónu, je to, že cena betónu je iná v Bratislave, iná v Žiline a iná v Prešove. Dôvodom je cena kameniva.

V okolí Bratislavy kde zakopnete, tam narazíte na riečny štrk, ktorý je najideálnejším kamenivom do betónu. To znamená, že náklady na jeho ťažbu, dopravu a druhotné spracovanie sú najnižšie. Na strednom Slovensku je to už inak. Kamenivo sa ťaží v lomoch, kde sa musí následne drviť a potom transportovať do betonárok. Preto je cena za dom v Banskej Bystrici pri zabudovaní betónu s riečnym kamenivom asi o 20 % vyššia než cena domu v Bratislave.

Zodpovedajú tieto ceny kvalite daného betónu?
Tu nie je veľmi nad čím rozmýšľať. Vzhľadom na to, že väčšina betonárok je v súčasnosti moderná, cena určite zodpovedá ich kvalite. Samozrejme, iný prípad nastáva, ak sa ulakomíte na lacnejší betón od prevádzkovateľa starej „soc“ betonárky niekde na starom družstve. Aj také tu ešte stále, samozrejme, fungujú. V takom prípade sa dá len veľmi ťažko hovoriť o kvalite, nehovoriac o certifikovanej betónovej zmesi. Avšak to vieme len my – stavebné firmy. Investor, predovšetkým súkromný, uverí všetkému, čo má dobrú cenu.

Vo svojom portfóliu máte rezidenčné, polyfunkčné, priemyselné či inžinierske stavby, ako aj rodinné domy. Ak by ste porovnali drobného investora rodinného domu s veľkým investorom, čo majú spoločné a v čom sa úplne odlišujú?
Rozdiel tu v každom prípade je. Dúfam, že sa týmto tvrdením nikoho nedotknem, ale hovoriť budem z vlastných skúseností. Veľkí investori, resp. developeri majú peniaze, smelé plány, avšak v ich prípade ide v prvom rade o biznis. Mnohokrát stavbu, ktorú postavia, v konečnom dôsledku ani neužívajú, je to jednoducho systém kúpim – predám. A preto je ich vzťah k stavbe z toho stavbárskeho hľadiska, tak ako to vnímame my, len veľmi povrchný. Dôležitá je v prvom rade cena a asi aj termín (neviem prečo). Kvalitu vnímajú ako samozrejmosť, lebo to tak predsa automaticky musí byť. Menší investori investujú do svojho, vedia, prečo to robia.

Od začiatku sú pri tvorbe projektu, poznajú ho a poznajú svoje očakávania. A keď už do celého prípravného procesu investujú pomerne veľa času, nechcú, aby výsledok nakoniec pokazil nedbalý výber stavebnej firmy. Z tohto dôvodu sa obrátia radšej na odbornú firmu aj za cenu vyšších nákladov, lebo chcú mať istotu, že sa s ich peniazmi narába zodpovedne. K dielu, ktoré sa realizuje, majú doslova osobný vzťah. Najrizikovejšími spomedzi všetkých investorov sú stavebníci rodinných domov. Tu sa často stretávame s fenoménom, že požadujú 120-percentnú kvalitu, supermoderné riešenie, avšak za cenu papierového bungalova. Predovšetkým sa púšťajú do odvážnych projektov, na ktoré často nemajú potrebné finančné prostriedky, čo má za následok problémy, sklamanie a s tým súvisiace komplikácie.

A ako sa majú veci, pokiaľ ide o platobnú disciplínu?
Toto mala byť asi posledná alebo jediná otázka! Odpoveď by mohla byť buď veľmi rozsiahla, alebo na jednu vetu typu: „Toto tu jednoducho nefunguje“. Presne o tejto téme je dnešné stavbárske Slovensko. Manažéri stavebných firiem, tak ako to je aj v našom prípade, sa venujú väčšinu času tomu, ako sa vyhnúť „nedoplatenej“ zákazke, respektíve ako dostať peniaze za zrealizované dielo na účet. Podstata stavania, budovania ide bokom! No a symbol smrti spočíva v tom, že v súčasnosti sa nemáte ani na koho obrátiť s prosbou o pomoc, lebo vymožiteľnosť práva stavbárov na zaplatenie hodnôt, ktoré vytvorili, je minimálna. Fakty z diaľničných projektov hovoria samé za seba. Ľutujem všetky firmy a živnostníkov zúčastnených na tomto besnení. To je však len jeden problém. V stavbárčine máme ešte jeden fenomén okrem platenia, resp. neplatenia faktúr, a tým je „ZÁDRŽNÉ“.

Úžasná vec, keď vám niekto často bezdôvodne zadržiava na istý čas 5 až 20 % financií. Ja chápem, že investori mali pred 15 až 20 rokmi problémy s rôznymi „fejkovými“ firmami, keď s vidinou nízkej ceny dávali takýmto firmám zákazky a po tom, ako im začali odpadávať obkladačky, praskať dlažby, prestala fungovať zdravotechnika, resp. kúrenie, tak sa nevedeli domôcť reklamácie. Z tohto titulu prišlo zádržné. V každom prípade ide o nevyplatené peniaze! Z daňového hľadiska neobhájiteľné. DPH odviesť musíte, daň zo zisku zaplatiť musíte! Peniaze uložené v zádržnom však fyzicky nemáte. To znamená, že ak sa vám stane, že zisk firmy je zhruba vo výške zádržného, tak nemáte z čoho zaplatiť dane, ale to tu predsa nikoho nezaujíma.

Čo je z vášho pohľadu ako zhotoviteľa rozhodujúce pri získavaní zákazky?
My sme od začiatku vsadili na to, aby si nás klientela hľadala na základe dobrých referencií, lebo to považujeme za najdôležitejšie. Od začiatku nepatríme medzi firmy typu „Zadarmostav“ a aj napriek tomu sme na trhu žiadaní. Určite nebudem preháňať, ak poviem, že tento náš postoj možno považovať za hendikep. Často sa totiž stretávame s tým, že klienti chcú super kvalitu za mizernú cenu. Vtedy nastáva čas, keď musíte začať čarovať!

V tejto súvislosti treba vyzdvihnúť činnosť stavebných manažérov často označovaných ako stavbyvedúcich. Takéto označenie pretrvalo z minulosti. Dnes sú to ľudia s obrovskou zodpovednosťou, kreativitou a hospodárskou hodnotou. Sú to hrdinovia korčuľujúci medzi nárokmi investorov a potrebami nás majiteľov stavebných firiem. Každý z nás má svoje možnosti. Ako jednotlivci však v tejto „brandži“ veľa nezmôžete. Dôležité je mať správny tím a vedieť ľudí motivovať, ohodnotiť. Táto investícia sa vám v budúcnosti určite vráti. Uvedené vnímam ako podstatu dôvery, profesionality, pretože len tak môžete obstáť v tvrdom konkurenčnom a nekonečnom boji!

Aký populárny je pohľadový betón na Slovensku?
Pohľadový betón na Slovensku aj vo svete existuje v podstate nepretržite. Je to jednoduché – všetko, čo sa raz „zašaluje“, zabetónuje a „odšaluje“, je v podstate pohľadový betón. Nič viac. A práve táto jednoduchosť je v ponímaní klientov niekedy obrovským problémom. Klient chce pohľadový betón, len nevie aký! Na otázku: „Ako si to predstavujete?,“ zaznieva často odpoveď: „No pohľadový betón“. Na základe týchto skúseností si dovoľujem tvrdiť, že z hľadiska klienta je každá konštrukcia z betónu, ktorá nemá dodatočnú povrchovú úpravu, pohľadový betón. Pravda je však úplne iná. Pohľadový betón má svoju povrchovú úpravu, ktorá môže byť hladká alebo vo forme odtlačku dreva, plechu, plastu…

V každom prípade je pohľadový betón z určitého hľadiska experimentom. Nikdy totiž nie je možné odhadnúť dopredu na sto percent, aký bude výsledný efekt. Keďže nejde o pokus „in labo“, ale „in situ“, rozhodujú okolnosti v aktuálnom čase. Pohľadový betón potrebuje okrem dobrého realizátora aj klienta, ktorý má zmysel pre risk, vzrušenie a adrenalín. Len vtedy môže byť dielo úspešné. Pohľadový betón je o pocite! O pocite pred realizáciou, ale aj po nej. Dokázať prijať neopakovateľnú skutočnosť. Pamätáte si pocit, keď ste niesli do fotolabu 36-snímkový kinofilm? Nebola možnosť rozhodovať o veciach v momente aktu, ako to je dnes, v čase digitálnych fotoaparátov. Odfotím, nepáči sa mi, tak vymažem. Nie, tak to nefungovalo! Film ste zaniesli, o tri dni išli po fotky a s napätím otvorili obálku.

Rok 2015 možno z hľadiska „stavbárov“ označiť za nadštandardný. Čomu prikladáte najväčší význam?
To je ťažké definovať. Zahrali svoju úlohy voľby a s tým súvisiace možnosti alebo výhodné úroky hypoték? Neviem. Pripomína mi to trošku roky 2006 až 2008 – a potom ostalo ticho! Jeden fakt však nemá nič spoločné so štandardným či neštandardným rokom. Pokiaľ chcete byť úspešní, musíte byť pre trh zaujímaví v každom momente.

Aký bol rok 2015 pre vašu spoločnosť?
Priznávam, že rok 2015 bol aj pre nás mimoriadne úspešný. Dosiahli sme 100-percentný nárast obratu v porovnaní s rokom 2014. Tým sme dosiahli náš pomyselný finančný a výkonnostný strop, keď ešte dokážeme tvoriť kvalitne. Nafukovať to ďalej by už znamenalo klamať samých seba. Sme tím ľudí, ktorý si dôveruje, pozná svoje možnosti, a preto nám pri momentálnom naplnení finančných očakávaní ide už len o zachovanie, resp. zvýšenie kvality.

Na záver by som chcel všetkým ľuďom pôsobiacim v tejto neľahkej, ale zato nádhernej „brandži“ zaželať, aby boli kreatívni, nevzdávali sa, boli produktívni, ale predovšetkým šťastní a zaplatení.

Rozhovor pripravila: Andrea Dingová
FOTO: texo group

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.