Digitálna architektúra – postrehy z workshopu

image 64181 25 v1

Bratislava sleduje najaktuálnejší vývoj v oblasti architektúry. Nedávno sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnil zimný workshop zo série 3D Dreaming – Parametric Bratislava s ústrednou témou Udržateľnosť pri použití generatívnych a parametrických nástrojov.

Inými slovami, študenti sa počas siedmich dní (24. 2. – 2. 3.) zoznamovali s digitálnou architektúrou a vizualizáciami v architektúre na workshope, ktorý pripravila viedenská spoločnosť 3D Dreaming s headlinermi Fabiom Palvellim a Jánom Perneckým (slovenská spoločnosť rese arch). „Táto spolupráca sa začala už takmer pred rokom, spočiatku vo Viedni, neskôr aj v Bratislave,“ hovorí architekt Ján Pernecký. „Ide o témy, ktoré sa u nás zatiaľ nespracovávajú, ale vo svete je to dôležitý diskurz, a aj preto sa nám podarilo získať množstvo miestnych i zahraničných študentov a architektov. Všetky naše workshopy sú zamerané na digitálnu architektúru alebo generatívny dizajn nielen v architektúre.“

Študenti Ecotype: H. Wagner, T. Tholt, N. Jundt, M. Nave.
Aj posledný workshop s názvom Ecotype otvárali Fabio Palvelli a Ján Pernecký, pričom ďalšie dni už viedli dielne zahraniční lektori Aldo Solazzo a Iker Mugarra Flores zo známych európskych inštitúcií: IAAC (Barcelona), AA a UCL (Londýn). Ústredné prezentácie mali srbské architektky z iniciatívy Grupa Arhitekata Jelica Jovanović a Dragana Petrović. „Máme vždy jasne vytýčený edukačný cieľ, dávame študentovi veľa voľnosti, ale poskytujeme aj množstvo priamej výučby,“ dodáva Ján Pernecký. „Dôležitý je hlavný koncept, ktorý sa sprostredkováva prostredníctvom aktuálnych nástrojov vždy v architektonickom kontexte. Nejde o výučbu softvéru, ale dizajnového procesu, ktorý sa na architektonických školách na Slovensku zatiaľ nevyskytuje.“


Zvyšujúci sa záujem študentov podnietil organizátorov k ďalšiemu rozvoju. Podľa Jána Perneckého sa už teraz pripravujú workshopy v Berlíne, v Sydney, ale pravdepodobne aj v Londýne či Bulharsku. Najviac aktivít sa však plánuje vo Viedni, kde 3D Dreaming, rese arch a brnianska firma Flying Architecture usporiadajú už druhý ročník sympózia o architektonickej vizualizácii Symp.in. Samozrejme, pripravuje sa aj letná škola digitálnej architektúry na FA STU, pričom v budúcom roku chcú súčasní organizátori všetky výučbové, výskumné a prezentačné aktivity 3D Dreaming integrovať do jedného dlhodobého programu.

Študentská práca – autori: Š. Lopušný, M. Dubiš, A. Leitmanová, J. Vítek, M. Lipková.

TEXT: ĽUDOVÍT PETRÁNSKY
FOTO: 3D DREAMING

Článok bol zverejnený v časopise ASB.