Rekreačný areál na Táloch

Rekreačný areál na Táloch chcú rozšíriť za 15 miliónov eur

Prevádzka nových objektov a činnosti predpokladá vytvorenie približne 10 pracovných miest.

Existujúci rekreačný areál v stredisku cestovného ruchu Tále v katastri obce Horná Lehota v Breznianskom okrese chce jeho majiteľ rozšíriť. Podľa zámeru, ktorý spoločnosť Tále ski & golf resorts, s.r.o., predložila na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA), je odhad investičných nákladov na výstavbu približne 15 mil. eur.

Súčasťou investičného zámeru má byť prestavba existujúceho objektu Dependence hotela Stupka – Golf na kongresové a wellness centrum, umiestnenie 73 modulových chatiek v jeho okolí a výstavba príslušnej infraštruktúry a parkovacích plôch s kapacitou 93 miest.

„Navrhovaná činnosť „Golf Hotel Tále“ okrem prestavby existujúceho objektu zahŕňa aj rozšírenie existujúceho rekreačného areálu, umiestnenie chatiek na nezabratých plochách a výstavbu parkovacích plôch. Objekty navrhovaného rekreačného areálu budú umiestnené v území s rozlohou 25 384 metrov štvorcových,“ uvádza sa v predloženom zámere, podľa ktorého by investor chcel výstavbu začať v závislosti na legislatívnom konaní a ukončená by mala byť následne do dvoch rokov.

Počas výstavby by mali vzniknúť nároky na približne 10 pracovníkov a počas samotnej prevádzky nových objektov a činnosti sa predpokladá vytvorenie približne 10 pracovných miest. Spoločnosť Tále ski & golf resorts, s. r. o., v Hornej Lehote bola založená v roku 2020 so základným imaním 30-tisíc eur, pričom jej spoločníkmi sú firmy Tále Invest, a.s., a Tále, a.s.

Podľa Obchodného registra SR sa firma zaoberá organizovaním športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí a poskytovaním služieb na týchto podujatiach. Medzi činnosťami má aj prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

SITA