Profil spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r. o.
Galéria(7)

Profil spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r. o.

Psychológovia tvrdia, že červená farba podporuje chuť. Môžeme si len tipnúť, či práve vzbudiť chuť postaviť z červenej škridly strechu bolo zámerom loga spoločnosti Bramac . Ak to aj nebol marketingový účel, podľa výsledkov a trhového postavenia spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r. o., možno tvrdiť, že mnoho Slovákov ich výrobky pozná a s chuťou používa. O štruktúre a filozofii spoločnosti sme sa porozprávali s riaditeľom pre predaj a marketing Ing. Mariánom Brezovským a s vedúcim predaja Ing. Tiborom Dávidom.

Spoločnosť Bramac – strešné systémy, spol. s r. o., je 100-percentná dcérska spoločnosť rakúskej firmy Bramac Dachsysteme International GmbH, Pöchlarn Rakúsko. Na slovenskom trhu pôsobí od roku 1991. Od roku 1994 je samostatnou obchodnou spoločnosťou. V roku 1996 začala stavať vlastný závod na výrobu strešných krytín v Ivanke pri Nitre. Je vybavený najmodernejšou technológiou a v prevádzke je od 24. septembra 1997.


Čo rozhodovalo pri výbere regiónu?

Tibor Dávid: Nitra má výhodnú polohu z hľadiska distribúcie a je aj v dosahu surovinových zdrojov. Sú tu kvalitné štrky a dovoz ostatných komponentov nie je problematický. Nemôžem nespomenúť ani kvalitnú pracovnú silu.

M. Brezovský: Po revolúcii prevládali v týchto regiónoch investície nie do zelených lúk, ale kupovali sa bývalé závody. Toto bola bývalá tehelňa.

Aká je výrobná kapacita závodu? Vyrábate aj na export?

M. Brezovský: Výroba v Ivanke pri Nitre je určená len pre slovenský trh, produkty sa teda nevyvážajú. 90 % škridiel sa vyrobí na Slovensku a 10 % škridiel a príslušenstva sa na Slovensko dováža. Doplnky dovážame z našej materskej spoločnosti alebo napríklad keď výroba nestačí vyrábať nejaký nový model, vypomáhame si v rámci sesterských spoločností.

Tibor Dávid: Výroba beží v trojzmennej prevádzke a ročná kapacita závodu predstavuje produkciu 24 miliónov kusov škridiel. V sezóne sa zo závodu denne vyexpeduje do 70 kamiónov. Aj v našich sesterských závodoch platí, že sa vyrába nie celý sortiment, ale len ťažiskové produkty, ktoré sa predávajú v tej-ktorej krajine, a doplnkový sortiment sa dováža.

Ako často obmieňate modelovú štruktúru vášho výrobného portfólia?

Tibor Dávid: Nie je jednoduché ju zo dňa na deň meniť. Je to otázka marketingového prieskumu – hľadáme priestor na trhu.

Spoločnosť Bramac pôsobí na slovenskom trhu už vyše dvanásť rokov. Za toto obdobie sa jej podarilo získať vo svojom segmente vedúce postavenie s viac ako 40 % podielom na trhu. Čomu za to vďačíte?

M. Brezovský: Obsadenie trhu bolo postupné a vyžadovalo prácu všetkých ľudí, ktorí tu pôsobili. Niektorí z nich sú tu dodnes. Ak môžem byť konkrétny, napríklad pán Kubička (pozn. redakcie: Ing. Peter Kubička pracoval v spoločnosti Bramac v rokoch 1996 až 2005 ako konateľ a riaditeľ pre predaj a marketing) spravil veľký kus práce, čo sa týka trhového podielu a obsadenia trhu našou značkou. Bramac má výborný tím oblastných manažérov. Vďačíme za to teda oduševnenej práci ľudí, ktorí tu pracujú.

Tibor Dávid: Naša filozofia vychádza z toho, že chceme, aby nás zákazník vnímal ako špecialistu na strechy. Chceme vyrábať kvalitný produkt, ale nechceme ho nechať na trhu bez kontroly. Naším cieľom je sledovať jeho cestu od výroby až po umiestnenie na strechu, takže poskytnúť širokospektrálny servis. Celá naša snaha je orientovaná smerom k zákazníkovi. Cieľmi spoločnosti vždy boli: aktívny prístup k trhu, dobré vybudovanie obchodnej siete, aktívny predaj, špičkový servis.


M. Brezovský: Na rozdiel od našej konkurencie snažíme sa byť dobrí nielen v oblasti produktu, ale aj v starostlivosti o zákazníka.

Keď sme pri konkurencii, ako ju vnímate? Máte pocit, že sa jej nemusíte z hľadiska svojho postavenia obávať?

M. Brezovský: V nijakom prípade. Konkurenciu by ste si mali vážiť. Pretože len tá vás môže posunúť ďalej a za to by sme jej mali byť vďační. Ja osobne nerád odsudzujem konkurenciu. Hájim si svoju vlastnú značku a verím, že je najlepšia. Bolo by zlé, keby konkurencia robila inak. Je to teda prirodzený boj a vždy by mal prebiehať v rámci korektného správania na trhu.

Máte okolo 110 zamestnancov. Aká je vaša zamestnanecká štruktúra a ako svojich zamestnancov motivujete?

M. Brezovský: Máme tri základné zložky: marketing a predaj, financie, výroba. Traja vedúci týchto oddelení sme členmi lokálneho manažment tímu. Ďalších osem kľúčových ľudí sa stará o ostatné oddelenia. Čo sa týka motivácie, všetci robíme pre peniaze – to je jedna stránka veci. A druhá stránka je, že na to, aby bol človek úspešný, musí do svojej práce vložiť niečo zo svojho srdca. A ak to človek nemá, robí veci len rutinne, preto nikdy nebudú fungovať. Motivačný systém funguje na každej úrovni. Najvyššou mierou motivácie je zodpovednosť.

… niekto má, naopak, zo zodpovednosti strach. Pre vašich zamestnancov to však asi neplatí, pretože v rámci štúdie Hewitt, ktorá každoročne vyhlasuje rebríček najlepších zamestnávateľov sveta a Európy, ste v ročníku 2003/2004 získali 3. miesto.

M. Brezovský: Táto ich dôvera nás veľmi potešila. Pre zamestnancov organizujeme pravidelné školenia, a to nielen v oblasti produktovej, ale aj psychologickej. Sme presvedčení, že ak bude dobre fungovať interná komunikácia, bude menej „kixov“, menej problémov a aj ľudia sa budú vo firme lepšie cítiť. Ľudský kapitál je jeden z najcennejších. Zamestnancom poskytujeme mnohé sociálne výhody, ako sú príspevky na doplnkové dôchodkové poistenie, na stravu, kultúru a šport.


Máte nejaké lojalitné programy aj pre realizačné firmy, ktoré pracujú s vašimi produktmi?

M. Brezovský: Spomeniem napríklad každoročnú Pokrývačskú olympiádu. Jej cieľom je organizovať zdravú súťaž medzi realizačnými spoločnosťami. Firmy majú možnosť prezentovať výsledky svojej práce a najlepšie výrobky postúpia do medzinárodného kola súťaže. Myšlienka organizovať takúto súťaž vznikla pred desiatimi rokmi na Slovenku, dnes sa už koná aj v ostatných krajinách, v ktorých pôsobí koncern Bramac. Myslíme si, že aj to prispieva k dobrým vzťahom medzi nami ako výrobcom a realizátormi, ktorí pracujú s našimi produktmi.

Ako jedinej strešnej značke na Slovensku vám udelili štatút Superbrand…

M. Brezovský: Prominentní zástupcovia reklamnej brandže hodnotili, ktorá značka je najlepšie vnímaná, najúspešnejšia – teda všetky atribúty úspešnej značky. My ako jediná zo strešných značiek patríme medzi tých približne top 40 značiek na Slovensku. Z toho sa veľmi tešíme. Je to príjemné, je to výhoda, ale tak či tak stále musíme veľa pracovať.

História

S prvou, ručnou výrobou škridiel začal v roku 1844 Adolph Kroher v Nemecku. Táto škridla sa používala na strechy predovšetkým v alpských oblastiach, kde sú klimatické podmienky pomerne extrémne. Obľubu si získala najmä pre svoju vysokú pevnosť a dobrú mrazuvzdornosť. V roku 1953 v Nemecku založili firmu Brass&Co, ktorá vyrábala tzv. frankfurtskú škridlu na bežiacom páse.

História koncernu Bramac sa začala rokom 1966, keď sa spojili spoločnosti Brass&Co a Hofman&Maculan pod spoločný názov BRAasMACulan. V súčasnosti firmu BRAMAC Dachsysteme International GmbH spoločne vlastnia rovnakým podielom spoločnosti Lafarge Roofing a Wienerberger AG.

Závody

Závody BRAMAC a začiatky pôsobenia:
– 1966: BRAasMACulan, Pölchlarn, Rakúsko
– 1985: BRAMAC v Maďarsku
– 1991: BRAMAC v Slovinsku
– 1992: BRAMAC v Českej republike
– 1993: BRAMAC v Chorvátsku
– 1994: BRAMAC na Slovensku
– 1995: BRAMAC v Rumunsku
– 1998: BRAMAC v Bulharsku
– 1999: BRAMAC v Bosne a Hercegovine
– 2002: BRAMAC v Srbsku a Čiernej Hore

Jana Vršanská
Foto: Bramac, archív redakcie