Súťaž YTONG

Najlepší nápad na poslednú chvíľu? Blíži sa uzávierka 24. ročníka súťaže pre mladých architektov

Zadanie tohto ročníka ponúka unikátnu možnosť spracovať Dream Tower – vežový dom v Nových Butoviciach. Tento rok po prvýkrát je možné zasielať i fotografie do sprievodnej súťaže. Návrhy je nutné odovzdať do 25. februára 2019.

Študenti majú tento rok za úlohu spracovať návrh multifunkčnej budovy v zaujímavej lokalite a zasadiť ju do existujúceho kontextu centra Czech Photo Centre a technologického centra CyberDog. Môžu tiež prihlásiť svoje fotografie s uplatnením svojho návrhu.

Porota sa nad ich prácami zíde 12. – 13. marca a opäť ju tvoria renomovaní architekti Česka i Slovenska. Účasť prisľúbili Jakub Cígler, Jaromír Veselák, Tomáš Císař, Hana Smitková, za Slovenskú republiku Peter Moravčík, Ivan Kubík a Imrich Pleidel.

Ich hodnotenie je bezpochyby cennou spätnou väzbou študentských prác a umiestnenie v súťaži sa stáva významnou konkurenčnou výhodou pre budúcu prácu študentov.

www.ytong.sk