image 99483 25 v1
Galéria(4)

Kooltherm K5 – viac miesta a zníženie nákladov na vykurovanie

Fenolová izolácia Kingspan Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska má najvyššiu tepelnú účinnosť spomedzi všetkých tradičných izolačných materiálov. Súčiniteľ tepelnej vodivosti lambda týchto dosák je len 0,020 W/m∙K, čo je hodnota, ktorú nedosahujú žiadne izolanty z minerálnej vlny či polystyrénu. Minimálna hrúbka izolantu tak stačí na dosiahnutie požadovaných parametrov pre pasívne či nízkoenergetické domy.

K5 MD05462
Kingspan Logo 08
z14 051 KINGSPAN Katalog Kooltherm K5 CZ s3 01
z14 051 KINGSPAN Katalog Kooltherm K5 CZ s4 03

Kingspan Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska je primárne určená pre tepelnú izoláciu obvodových stien formou vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému. Okrem novostavieb je materiál vhodný i pre rekonštrukcie – vďaka svojej minimálnej hrúbke sa hodí i na zateplenie fasád existujúcich budov. Pri použití fenolovej izolácie Kingspan Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska zlepšením tepelnotechnických parametrov budovy nedochádza ku zmene svetelných podmienok v interiéri. Dosky nájdu uplatnenie i pre detailné úpravy parapetov, ostenia a nadpražia okenných a dverových otvorov v obvodových stenových konštrukciách.

Dosky pre tepelnú izoláciu fasád sú už z výroby vybavené textíliou na báze skla so zvýšenou pevnosťou. Preto je vhodná pre aplikácie ETICS a zaručuje perfektnú ochranu dosky aj dokonale pevné spojenie so systémovými vrstvami všetkých renomovaných výrobcov ETICS.

www.kingspaninsulation.sk