ceske a slovenske energeticky setrne stavby sa opat stretnu v sutazi beffa

České a slovenské energeticky šetrné stavby sa opäť stretnú v súťaži BEFFA

Česko-slovenská súťaž energeticky, architektonicky a konštrukčne výnimočných stavieb Building Efficiency Awards 2014 (BEFFA) odštartovala 12. septembra svoj druhý ročník. Oproti minulému roku pribudli dve nové súťažné kategórie a súťaž podporia odborné konferencie a semináre prepojené témami energetickej efektivity. Nové ekologicky šetrné stavby z posledných dvochrokov je možné prihlasovať až do 31. mája 2014.

Foto: Ocenení investori a architekti v kategóriách bytové domy a nebytové budovy z minuloročného odovdávania cien

Súťažné kategórie rodinných a bytových domov, nebytových budov, rekonštrukcií, drevostavieb a študentských projektov doplnia v druhom ročníku BEFFA kategórie revitalizácie panelových domov a cena generálneho partnera súťaže skupiny Saint-Gobain za multikomfortný dom.

„V rámci rekonštrukcií tvoria revitalizácie panelových domov špecifickú a neprávom opomínanú subkategóriu. Pritom môžu byť veľmi nápadité a z energetického i architektonického pohľadu nadmieru inšpiratívne, ako ukazujúpočetné príklady zo zahraničia, najmä Nemecka, ale aj u nás. Chceli by sme preto obdobné projekty viac vyzdvihnúť,“ povedal predseda poroty Jiří Hirš, vedúci ústavu TZB z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brne.

„V kategórii multikomfortný dom by sme radi ocenili naprieč ostatnými kategóriamitaké stavby, ktorých autori dokázali nad budovou premýšľať komplexne, predovšetkým s ohľadom na maximálnu kvalitu vnútorného prostredia, používateľskej pohody a ich dennodenného užívania,“ dopĺňa zástupca generálneho partnera v porote Alexander Prizemin zoSaint-Gobain, divízie Isover SK.

V súťaži BEFFA 2014 môžu súťažiť stavby či rekonštrukcie z Českej a Slovenskej republiky dokončené v období od 1. januára 2012 do 31. mája 2014. Preštudentské projekty podmienka ich realizácie neplatí.  Prihlásiť stavbu či projekt môže ako ich autor, investor či realizačná firma, tak aj ich vlastník či používateľ. Hodnotenie prihlásených projektov prebieha v dvoch kolách – regionálnom a medzinárodnom. Tri najlepšie stavby z každej kategórie v jednotlivých regiónoch ČR a SR postupujú do česko-slovenského finále, v ktorom budú súperiť o víťazstvo vo svojich kategóriách. Kategórie drevostavba a multikomfortný dom sú prierezové a budúsúťažiťlen v česko-slovenskom finále. Výsledky BEFFA 2014 vyhlási porota v novembribudúceho roku.

Druhý ročník Building Efficiency Awards novo sprevádza päť väčších odborných konferencií v Česku a na Slovensku prepojených témou energetickej úspornosti a cyklus obdobne zameraných regionálnych seminárov. Prvou odbornou akciou je konferenciaSmart Cities venovaná chytrému urbanistickému a energetickému riešeniu miest, ktorá sauskutoční už 24. októbra v Gröbove vile v Prahe a jej hlavným partnerom je spoločnosť E.ON.

Cieľom súťaže Building Efficiency Awards je zviditeľniť súčasné české a slovenské stavby, ktoré skĺbia energeticky úsporné a architektonicky zaujímavé riešenia, porovnať ich úroveň v oboch krajinách a v neposlednomrade tiež podporiť energeticky úspornúvýstavbu obecne.

Súťaži BEFFA 2014 udelili záštitu Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo životního prostredí ČR, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Slovenská komora stavebných inžinierov. Odborne ju zaštiťujú Vysoké učení technické v Brne, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Liberci a Technická univerzita vo Zvolene. Mediálnym partnerom sú časopisy ASB, Stavebné materiály, Môj dom a Stavitel. Generálnym partnerom súťaže je skupina Saint-Gobain, najmä jej divízie Isover, Rigips a Weber.

Viac informácií na webovej stránke súťaže: www.beffa.eu

ZDROJ: PR článok spoločnosti Heretic Public Relations, s.r.o.České a slovenské energeticky šetrné stavby sa opäťstretnú v súťaži BEFFA

–>–>