image 100824 25 v1
Galéria(4)

Bezpečnejšie a pohodlnejšie výťahové šachty Rigips

Dôležitou súčasťou bytových domov s veľkým dopadom na bezpečnosť a komfort bývania sú výťahy. Nové alebo rekonštruované výťahy a výťahové komponenty musia od 1. septembra 2017 spĺňať novú normu STN EN 81-20, ktorá sprísnila technické požiadavky na konštrukciu a montáž výťahov aj výťahových šácht.

certificat
Foto k vytahovym sachtam
logo Rigips

Výrazným posunom v oblasti bezpečnosti je, že steny výťahových šácht, ktoré nie sú zo skla, musia odolávať horizontálnej sile 1000 N vyvodenej na plochu 300 x 300 mm bez spôsobenia trvalej deformácie väčšej ako 1 mm (pružná deformácia môže mať hodnotu do 15 mm). Spoločnosť Saint-Gobain a jej divízia Rigips pripravili viaceré riešenia podkonštrukcií a opláštení, ktoré vyhovujú týmto požiadavkám na mechanickú pevnosť.

VÝŤAHOVÉ ŠACHTY RIGIPS

Pre steny výťahových šácht má značka Rigips odskúšané viaceré varianty podkonštrukcií aj opláštení.

Podkonštrukcie sú možné z viacerých typov profilov Rigips:
• R-CW50 + R-UW50
• UA50 + R-UW50
• R-CD + R-UD

Opláštenia sú možné doskami:
• Habito 12,5
• RigiStabil 12,5
• Rigidur 12,5

Kombinácie podkonštrukcií, opláštení a podmienky spracovania sú popísané v technickej informácii na stránke www.rigips.sk. Pre rôzne typy podkonštrukcií a opláštení vykonal Rigips 8 rôznych skúšok, z ktorých bolo vystavených 8 inšpekčných certifikátov o výsledku posúdenia zhody výrobku v rozsahu požiadaviek špecifikovaných v čl. 5.2 1.8.2 STN EN 81-20:2015 a vyhodnotených podľa kritérií čl. 2.4 STN EN ISO/IEC 17000 a IP č. 02 pre technickú dokumentáciu a technické vyhotovenie.

JEDINEČNÉ RIEŠENIE ŠACHTY RIGIPS

Pre najbežnejšie konštrukcie výťahov do rozmeru konštrukcie výťahovej šachty 1800 mm sa podarilo Rigipsu navrhnúť a skúšobne overiť podľa novej normy STN EN 81-20 použitie podkonštrukcie z R-CD profilov opláštenými doskami Habito alebo Rigistabil. Podarilo sa tak naplniť potrebu stavebnej praxe minimalizovať celkovú hrúbku konštrukcie šachty pri zachovaní požiadaviek novej normy. Konkrétne je pri tomto riešení celková hrúbka konštrukcie aj s opláštením iba 40 mm. Taktiež je obrovskou výhodou, že sa v ňom používajú iba štandardné R-CD profily v kombinácii s taktiež všade dostupnými bežnými R-UD profilmi. Maximálna osová vzdialenosť R-CD profilov je 313 mm. Vďaka výnimočným vlastnostiam dosiek Habito a Rigistabil sa podarilo aj napriek takejto subtílnej podkonštrukcii dosiahnuť výsledky vyhovujúce prísnym požiadavkám novej európskej normy. Zvlášť pri rekonštrukciách bytových domov, kde mnohokrát požiadavky na šírku schodiskového ramena nedovoľujú jeho zmenšenie pod 1100 mm je toto riešenie záchranou pre realizátora, ktorý tiež isto ocení jeho ekonomickú výhodnosť!

Pre spoľahlivé splnenie všetkých bezpečnostných štandardov a deklarovaných vlastností produktov odporúčame využiť služby montážnikov s preukazom o absolvovaní Technickej akadémie Rigips.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Rigips