Záštita ASB GALA 2020

Záštitu nad ASB GALA 2020 prevzali Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Slovenská komora architektov, Fakulta architektúry STU v Bratislave, Spolok architektov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Stavebná fakulta STU, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline.

 

Ministerstvo dopravy SR

SKASTU Fakulta architektúrySpolok architektov Slovenska
SKSIStavebná fakulta STUZväz stavebných podnikateľov Slovenska
Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

Viac informácií o ASB GALA 2020

KategórieNovinky