V tomto roku sa firma presťahovala do väčších priestorov na Pluhovú ulicu v Bratislave

15. výročie spoločnosti ADONIS CONSULT

Environmentálna poradenská firma s celoslovenskou pôsobnosťou oslávi budúci rok už 15. výročie od svojho vzniku.

Spoločnosť so sídlom v Bratislave, ktorá sa zameriava hlavne na posudzovanie vplyvov stavebných projektov na životné prostredie, environmentálny audit a poradenské služby v životnom prostredí, realizovala už viac ako 150 projektov vo všetkých ôsmich krajoch na Slovensku.

Medzi jej klientov patrí množstvo známych spoločností z oblasti developmentu, priemyslu a miestnych samospráv. V tomto roku sa firma presťahovala do väčších priestorov na Pluhovú ulicu v Bratislave a realizovala nové projekty v nových oblastiach týkajúcich sa poradenstva pri získavaní integrovaného stavebného povolenia kontroly znečisťovania (tzv. IPKZ) a environmentálneho poradenstva.

www.adonisconsult.sk