ASB Články na tému

zabezpečenie strechy

Problematike snehu na šikmých strechách sa nevenuje dostatočná pozornosť ani napriek tomu, že ide v našich klimatických podmienkach o aktuálnu tému. Pritom sneh na streche spôsobuje viaceré problémy.

Celkový vzhľad a predovšetkým správnu funkčnosť strechy nepredurčuje len materiál krytiny, jeho štruktúra a sklon strechy, ale aj riešenia jednotlivých strešných detailov, ako sú hrebeň, nárožie, úžľabie, strešné prestupy, protisnehová ochrana, odvetranie strechy a pod. Keďže sú spolu so samotnou strechou vystavené pôsobeniu dažďa, vetra, snehu, ľadu či prachu, je dôležitý ich správny výber i realizácia.

Zimu v horských oblastiach sprevádzajú nielen záporné teploty, ale aj bohatá nádielka snehu. Predstava investora teda nie je jediným faktorom, ktorý ovplyvňuje konečný návrh strechy. Tvar strechy i výber strešnej krytiny určujú predovšetkým klimatické podmienky danej oblasti. Architekti v návrhoch striech vo vysokých nadmorských výškach uprednostňujú najmä šikmú strechu, ktorá vďaka sklonu dokáže rýchlo odviesť aj veľké množstvo vody. Šikmá strecha umožňuje uplatnenie rôznych druhov strešnej krytiny: povlakovej, skladanej a to betónovej či keramickej krytiny. V horských oblastiach sa najmä vďaka svojim technickým parametrom uplatňuje aj betónová či keramická škridla.

Slovensko je krajina s pomerne členitým reliéfom a výraznými klimatickými vplyvmi, ktoré preveria mnohé strechy už krátko po realizácii. Aby sa predišlo možným poruchám zapríčineným pôsobením vetra a extrémneho snehového zaťaženia, je dôležité dodržiavať zásady správneho návrhu a realizácie striech.

V poslednom čase sa veľa hovorilo o haváriách strešných konštrukcií, ktoré niekde mali aj tragické následky (napr. Zimný štadión v bavorskom Bad Reichenhalle, výstavný pavilón v poľských Katoviciach) a vždy nepriaznivé ekonomické dôsledky. Veľa sa o tom popísalo, ale o reálnych dôvodoch, ktoré tieto situácie spôsobili, a o spôsobe, ako tomu v budúcnosti predchádzať, sa povedalo len veľmi málo. V súčasnosti povinné opatrenia, t. j. prehliadky niektorých konštrukcií hasičmi, meranie výšky snehu a jeho odstraňovanie zo striech a okamžité poloprofesionálne akcie neriešia situáciu komplexne. Preto si myslíme, že sa treba pokúsiť o rozbor okolností vedúcich k haváriám, opísať pôsobiace vplyvy, spomenúť požiadavky na profesijnú spôsobilosť aj potrebu väzby na legislatívne dokumenty.