image 100321 25 v1

100 rokov Kaldewei

Rok 2018 je pre Kaldewei v znamení ohliadnutia sa za úspešnou 100-ročnou firemnou históriou. Odvážne rozhodnutia, pohľad nezlomne uprený vpred a umenie nájsť vždy vlastný, nový, rukopis: to je tajomstvom premeny malej továrne na svetového …