Partneri sekcie:
  • Heluz
  • Vaillant
  • SKSI

Kooltherm K5 – izolácia, ktorá šetrí nákladmi na vykurovanie a zväčšuje úžitkovú plochu objektu

image 80321 25 v1

Izolačné dosky od spoločnosti Kingspan Izolácie majú najvyššiu tepelnú účinnosť na štvorcový meter v porovnaní s tradičnými izolačnými materiálmi, sú trvanlivé, ekologické a jednoducho sa spracúvajú. Na kvalitné zateplenie aj v nízkoenergetickom či pasívnom štandarde postačí aj minimálna hrúbka izolácie Kooltherm K5.

Dosky Kooltherm K5 sú určené pre tepelnú izoláciu obvodových stien budov formou vonkajšieho kontaktného zatepľovacieho systému. Materiál je vhodný na tepelnú izoláciu novostavieb aj rekonštrukcií.

Vzhľadom na to, že tepelná izolácia Kingspan Kooltherm K5 má výrazne nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti než bežné tepelnoizolačné materiály, môžete si vybrať menšiu hrúbku tepelného izolantu vo vonkajšom kontaktnom zatepľovacom systéme. S ohľadom na túto vlastnosť umožňuje použitie materiálu Kingspan Kooltherm K5 pri novostavbách lepšie využitie zastavanej plochy (tenšie obvodové steny, väčšia úžitková plocha v interiéri).

Pri použití tepelného izolantu Kingspan Kooltherm K5 sa dajú použiť kratšie kotvy na upevnenie dosiek, ďalej sa dá dosiahnuť podstatne efektívnejšie zateplenie detailov stavby, ako sú okenné ostenia a nadpražia v porovnaní s použitím polystyrénu alebo minerálnej vaty, takže ani pri rekonštrukciách nedochádza k neestetickému efektu „zapustených okien“.

www.kingspaninsulation.sk