Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Ako správne zatepliť steny (pracovný postup)

Pripravte si pevnú ruku a trpezlivosť. Čo by ste pri zateplení obvodovej konštrukcie určite nemali podceniť je správne pripravený poklad. Vhodnosť podkladových vrstiev môžete posúdiť vizuálne, alebo meraním.

Krok 9: Výstužná vrstva

Zubovou stierkou sa na podklad nanesie prvá vrstva lepiacej malty. Na čerstvú maltu sa priloží sklotextilná mriežka (ukladá sa zhora nadol) so vzájomným presahom susediacich pásov 100 mm. Hladkou stranou stierky sa vtlačí do tmelu tak, aby sa zabezpečilo krytie 1 mm (v mieste presahu pásov výstužnej mriežky min. 0,5 mm). Po 24 hodinách sa nanesie druhá vrstva malty s hrúbkou 2 mm, ktorá sa vyhladí oceľovým hladidlom.

09 Výstužná vrstva
09 Výstužná vrstva |

Krok 10: Izolácia sokla

Na sokel sa krížovou metódou nanesie gumoasfaltová hydroizolácia v dvoch vrstvách, všetky rohy sa vystužia pásmi technickej tkaniny, ktorá sa vloží do čerstvej vrstvy. Každá ďalšia vrstva sa nanáša po zaschnutí predchádzajúcej. Hydroizolácia sa nechá zaschnúť niekoľko dní. Na pripravený podklad sa nalepia izolačné dosky na báze XPS lepiacou maltou aplikovanou celoplošne na rubovú stranu dosiek a dosky sa spevnia výstužnou vrstvou.

10 Izolácia sokla 1
10 Izolácia sokla  |

Krok 11: Penetrácia podkladu

Pred nanesením finálnej omietky sa na vyzretý podklad aplikuje penetračný náter. Náter je potrebné pred aplikáciou valčekom riadne premiešať nízkootáčkovým elektrickým miešadlom.

11 Penetrácia podkladu 1
11 Penetrácia podkladu |

Krok 12: Finálna omietka

Pred nanesením sa finálna omietka premieša miešacím zariadením pri pomalých otáčkach. Potom sa v rovnomernej vrstve nanesie oceľovým alebo plastovým hladidlom na vyschnutý základný náter a vyrovná sa tak, aby sa dosiahol požadovaný konečný vzhľad.

12 Finálna omietka
12 Finálna omietka |

Tip

Väčšie škáry medzi tepelnou izoláciou
Ak je škára, ktorá vznikne medzi nalepenými tepelnoizolačnými doskami, väčšia ako 2 mm (povolená je max. 4 mm škára), možno ju vyplniť polyuretánovou penou. Ak je škára širšia ako 4 mm, treba ju vyplniť použitou tepelnou izoláciou.

Pozor! Pri aplikácii vyrovnávacej vrstvy na výstužnú mriežku nesmú vzniknúť pľuzgiere ani záhyby (ak vzniknú, nesmú sa odstraňovať prerezaním sieťoviny). Sklotextilná mriežka presahujúca zakladaciu, ukončovaciu alebo nárožnú lištu sa po zavädnutí stierky zreže cez vonkajšiu hranu lišty. Výstužná vrstva na tepelnoizolačných doskách v soklovej časti sa zaťahuje min. 300 mm pod úroveň terénu, aby boli izolačné dosky dostatočne chránené proti mechanickému poškodeniu (napr. hlodavcami).

Gumoasfaltová hydroizolácia

ST line Gumoasfaltová hydroizolácia je určená na izoláciu základových konštrukcií a spodných častí stavieb. Aplikuje sa v minimálne dvoch vrstvách krížovou metódou. Všetky rohy je potrebné vystužiť pásmi technickej tkaniny, ktorá sa vloží do čerstvej vrstvy hydroizolácie. Každá ďalšia vrstva sa nanáša po zaschnutí predchádzajúcej vrstvy.

Po nanesení poslednej vrstvy počkajte niekoľko dní, aby sa z celej hrúbky náteru mohla odpariť zostatková vlhkosť. Zahádzanie výkopu zeminou je potrebné robiť veľmi opatrne, aby sa nepoškodila izolačná vrstva. Hydroizolačnú vrstvu sa odporúča chrániť vrstvou XPS polystyrénu s hrúbkou min. 20 mm z dôvodu ochrany vrstvy pred mechanickým poškodením. Polystyrén sa lepí bodovo.

Gumoasfaltová hydroizolácia
Gumoasfaltová hydroizolácia |
TEXT: spracované z podkladov firmy Stavmat Stavebniny
FOTO: Stavmat Stavebniny, isifa/Shutterstock
Vizualizácia: Mgr. art. Ján Malík