Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant

Tehla premyslená do posledného detailu

image 99016 25 v1

Murovací systém KMB SENDWIX je ideálny pre každého, kto chce do posledného detailu premyslený produkt. 

Vo vápennopieskových tehlách je možné využiť priebežné otvory na vedenie inštalácií – na tehlách sú na vonkajšom povrchu viditeľné výstupky, ktoré označujú umiestnenie vnútorných priebežných otvorov. Pri realizácii potom odpadá zložité drážkovanie a opätovné vypĺňanie drážok maltou alebo lepidlom.

K dispozícii je tiež celý rad doplnkov, ktoré stavbu značne uľahčia, vrátane širokého sortimentu nosných prekladov nad otvory – pre všetky vyrábané hrúbky stien.

Okrem toho že samotná stavba prebieha systémom pero – drážka podstatne rýchlejšie ako pri iných murovacích materiáloch, sú tiež k dispozícii manipulačné kliešte a háky, ktoré celý proces ešte zjednodušia. Murovanie urýchli aj presný dávkovač na lepidlo s posuvným hradítkom. Zaslepovacie viečka umožňujú uzavretie priebežných otvorov na elektroinštalácie, aby betónová zálievka nazatiekla do dutín.

Výhody systému KMB SENDWIX sú v nadštandardných akumulačných, akustických a statických parametroch. Vďaka vysokej pevnosti murovacích prvkov (15 -25 MPa) je možné použiť výrazne menšie hrúbky nosných stien = významná úspora zastavanej plochy a rozšírenie obytnej plochy.

Akustický útlm stien hrúbky 240mm dosahuje hodnotu vzduchovej nepriezvučnosti Rw až 57 dB.

V kombinácii so zatepľovacími systémami dosahujú obvodové steny vysoké tepelnoizolačné hodnoty (tepelný odpor R až 8,30 (m2 K)/W, súčiniteľ prestupu tepla U až 0,12 W/(m2K)).

Stavebný systém KMB SENDWIX je ideálny pre stavbu energeticky úsporných, nízkoenergetických a pasívnych domov.

Viac informácií nájdete na www.km-beta.sk

KM BETA, spol. s.r.o.
Dolná 861/18, 969 01 Banská Štiavnica
kmbeta@km-beta.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti KM BETA, spol. s.r.o.

Komentáre