Partner sekcie:
 • Stavmat
 • STAT-KON

Montážny postup: Schodisko z betónových tvárnic

image 76341 25 v1

Na vytvorenie vstupu do domu možno použiť napríklad betónové tvárnice, ktoré sa dajú kombinovať s dlažobnými platňami.

Základová konštrukcia

Pred kladením jednotlivých tvárnic je potrebné vytvoriť základovú konštrukciu. Výkop na betonáž základovej konštrukcie by mal siahať do nezámrznej hĺbky (minimálne 800 mm). Na dne výkopu sa vytvorí mrazuvzdorné podložie použitím zhutneného štrkopiesku v hrúbke približne 200 mm. Následne možno vybetónovať základ. Tvar budúceho schodiska sa vymodeluje pomocou debniacich betónových tvárnic. Po vytvrdnutí betónu sa na vytvorenú základovú konštrukciu aplikuje tekutá hydroizolácia podľa odporúčaní výrobcu.

Kladenie schodiskových prvkov

Po vyschnutí tekutej hydroizolácie sa vyskladajú jednotlivé prvky schodiska, čím sa zistí, či treba tvárnice ešte zrezať na požadovaný rozmer. Na základ sa následne nanesie pomocou murárskej lyžice hrubé maltové lôžko. Odporúča sa použiť maltu vhodnú zároveň na murovanie aj škárovanie. Je potrebné dodržiavať hrúbku ložnej a styčnej škáry 5 až 10 mm. Maltou sa vyrovnajú prípadné nerovnosti. Pri osádzaní jednotlivých prvkov je potrebné pomocou vodováhy sledovať rovinu.

Rovnakým spôsobom sa pokračuje ďalej pri postupnom budovaní schodiska. Pri osádzaní schodov je potrebné dbať na vzájomný presah schodov 10 až 20 mm. Po vytvrdnutí lepiacej malty (približne 24 hodín) možno schodisko vyškárovať. Škárovacia malta (odporúča sa použiť trasovú škárovaciu maltu) sa aplikuje pomocou škárovacej pištole alebo vrecúška priamo do škár. Keďže škáry sú hlboké až 15 cm, je potrebné maltu zatlačiť škárovacou lyžicou. Následne sa do škár doplní ďalšia škárovacia malta, ktorá sa zahladí.

Na existujúce betónové schodisko

Schodiskové betónové prvky nie je možné použiť pri existujúcich vybetónovaných schodiskách, pretože by nebolo možné dodržať požadovanú výslednú výškovú úroveň. Na existujúce vopred vybetónované schody sa odporúča klásť betónové platne, ktoré sa nalepia a vyškárujú.

01 | Základová konštrukcia
Zrealizuje sa výkop pre základovú konštrukciu, ktorý musí siahať do nezámrznej hĺbky (min. 800 mm). Na dne výkopu sa vytvorí mrazuvzdorné podložie zo zhutneného štrkopiesku v hrúbke približne 200 mm. Následne sa základ vybetónuje. Na vymodelovanie tvaru budúceho schodiska sa použijú debniace betónové tvárnice.

02 | Tekutá hydroizolácia
Po vytvrdnutí betónu sa na vytvorenú základovú konštrukciu aplikuje tekutá hydroizolácia podľa odporúčaní výrobcu.

03 | Vyskladanie schodiska
Po vyschnutí tekutej hydroizolácie sa vyskladajú jednotlivé prvky schodiska, čím sa zistí, či treba tvárnice ešte zrezať na požadovaný rozmer.

04 | Prvý rad tvárnic
Na základ sa následne nanesie pomocou murárskej lyžice hrubé maltové lôžko. Odporúča sa použiť maltu vhodnú zároveň na murovanie aj škárovanie. Je potrebné dodržiavať hrúbku ložnej a styčnej škáry 5 až 10 mm. Maltou sa vyrovnajú prípadné nerovnosti. Pri osádzaní jednotlivých prvkov sa pomocou vodováhy sleduje rovina.

05 | Budovanie schodiska
Rovnakým spôsobom sa pokračuje ďalej pri postupnom budovaní schodiska. Jednotlivé schodiskové prvky sa osádzajú s presahom nad nižším stupňom o 10 až 20 mm.

06 | Škárovanie
Po vytvrdnutí lepiacej malty (približne 24 hodín) sa začne so škárovaním. Škárovacia malta (odporúča sa použiť trasovú škárovaciu maltu) sa aplikuje pomocou škárovacej pištole alebo škárovacieho vrecúška priamo do škár.

07 | Zatlačenie škárovacej malty
Keďže škáry sú hlboké až 15 cm, je potrebné maltu zatlačiť škárovacou lyžicou.

08 | Doplnenie škárovacej malty
Po zatlačení škárovcej malty sa do škár doplní ďalšia škárovacia malta, ktorá sa zahladí.

Info o materiáli:

 • Betónové schody a rohové schody s dekoratívne zaoblenými hranami, farba: béžová melírovaná, rozmer schodu: 40 × 35 × 15 cm, rozmer rohového schodu: 35 × 35 × 15 cm

Čo budete potrebovať

 • Schod – Bradstone Travero schod, spotreba: 2,5 ks/bm, 40 × 35 × 15 cm, ks    23,40 €
 • Rohový schod – Bradstone Travero rohový schod, 35 × 35 × 15 cm, ks    26,40 €
 • Debniaca tvárnica
 • Betón
 • Tekutá hydroizolácia
 • Lepiaca malta – Flexibilné stavebné lepidlo F-DBK, spotreba: 3,5 až 4 kg/m2, papierové vrece, 25 kg    13,20 €
 • Škárovacia malta s prísadou trasu – Škárovacia malta PFN, spotreba: približne 5,5 až 17,5 kg/m2, papierové vrece, 25 kg    17,88 €
 • Štrkopiesok
 • Náradie a pomôcky: miešačka alebo fúrik, plastové vrecko na škárovanie alebo pištoľ, špachtlička, murárska naberačka, murárska lyžica, vodováha, gumené kladivo, plastové vedro, rýľ, handrička alebo špongia

TEXT + FOTO: Semmelrock stein+design

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.

Komentáre