• OSMA
 • SKSI

Montážny postup: Keramický preklad

image 91262 25 v1

Rýchlou alternatívou k vytvoreniu nosnej konštrukcie nad okennými alebo dvernými otvormi sú keramické preklady. Úplnú statickú únosnosť nadobúdajú po osadení do cementovej malty.

Sú vhodné na umiestnenie do vonkajších aj vnútorných stien. V obvodovom murive sa kombinujú s tepelnou izoláciou, čím sa odstránia tepelné mosty. S výškou 238 mm sú vhodné do modulového systému 250 mm. Minimálna dĺžka uloženia prekladu na murive je 125 mm pri preklade s dĺžkou do 1 750 mm, 200 mm pri preklade s dĺžkou do 2 250 mm a 250 mm pri preklade s dĺžkou 2 500 mm a viac.

Pri osadení prekladov do obvodového muriva sa väčšinou osadzuje jeden preklad z exteriérovej strany a tri preklady z interiéru – zvyšok priestoru sa vyplní tepelnou izoláciou. Z vonkajšej aj z vnútornej strany sa preklady osadzujú keramickou tvarovkou smerom von, aby sa vytvoril vhodný podklad pod omietku.

01 | Kontrola výšok
Pred uložením prekladu sa skontroluje výškový modul zhotoveného muriva a zmeria sa výška prekladu.

02 | Maltové lôžko
Na vrchnú stranu muriva ostenia otvoru sa nanesie vrstva murovacej tepelnoizolačnej malty tak, aby horná hrana prekladu nebola uložená vyššie ako okolité murivo, min. však v hrúbke 6 mm.

03 | Uloženie prekladu
Na pripravené maltové lôžko sa uloží preklad keramickou tvarovkou smerom von tak, aby bola dĺžka uloženia min. 125 mm (preklad s dĺžkou do 1 750 mm), 200 mm (preklad s dĺžkou do 2 250 mm), resp. 250 mm (preklad s dĺžkou 2 500 mm a viac). Nápis na preklade nesmie byť hore nohami.

04 | Kontrola osadenia
Po uložení prekladu do požadovanej polohy sa skontroluje jeho poloha vzhľadom na okolité murivo. Gumeným kladivom sa skorigujú prípadné nerovnosti a vodováhou sa zistí rovinnosť osadenia.

05 | Tepelná izolácia
Na obvodové murivo sa osadí jeden preklad z exteriérovej strany a tri preklady z interiéru. Do voľného priestoru medzi osadené preklady sa vloží tepelná izolácia s rovnakou výškou, akú majú preklady, a hrúbkou, ktorá zodpovedá šírke medzery.

06 | Zabezpečenie prekladu
Zostava prekladov sa zabezpečí stiahnutím pomocou viazacieho drôtu min. na dvoch miestach, približne 300 mm od ostenia stavebného otvoru. Medzera medzi prekladom a murivom sa vyplní tehlovými blokmi upravenými rezom a styčné škáry sa premaltujú murovacou tepelnoizolačnou maltou.

Info o materiali:

 • Nosný keramický preklad – prefabrikát z betónu C 20/25, vystužený drôtom KARI v špeciálnych keramických tvarovkách; trieda reakcie na oheň A1; súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 1,29 W/(m . K)

Čo budete potrebovať

 • Nosný keramický preklad
  nosný preklad Heluz 23,8
  rozmery (š x v): 70 x 238 mm, dĺžka: od 1 000 do 3 500 mm (po 250 mm), ks    od 8,22 €
 • Murovacia tepelnoizolačná malta
  Heluz Trend
  papierové vrece, 25 kg    10,84 €
 • Tepelná izolácia
  polystyrén medzi preklady 23,8, EPS 70 Z
  hrúbka: 70, 90, 100, 120, 140 a 150 mm, výška: 240 mm, dĺžka: 1 500 mm, ks    1,69 €
 • Viazací drôt
 • Náradie a pomôcky
  nízkootáčkové miešadlo
  plastová nádoba
  murárska lyžica
  oceľové hladidlo
  kliešte
  vodováha
  gumené kladivo
  ochranné rukavice

TEXT: Spracované z podkladov firmy HELUZ
FOTO: HELUZ

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 1/2017.

KategórieTehly, tvárnice