Partner sekcie:
 • Stavmat
 • KM BETA
 • P.M.H

Podlahové vykurovanie – nopový systém

image 76235 25 v2

Teplovodné podlahové vykurovanie možno ukladať viacerými spôsobmi. Jedným z nich je nopový systém, pri ktorom sa rúry kladú v presne definovaných rozstupoch podľa projektu.

Nopový prvok s polystyrénovou nopovou fóliou a dvojvrstvovou EPS (expandovaná polystyrénová pena) umožňuje pravouhlé a diagonálne uloženie. Dvojvrstvová polystyrénová konštrukcia nopov (hore tvrdé a dole mäkké) je pochôdzna a dosahuje normou požadované zvukovo- a tepelnoizolačné hodnoty.

Pred uložením nopového prvku sa pozdĺž všetkých zvislých hraničných prvkov, ako sú steny, schodiská, stĺpy, piliere a podobne, nainštaluje bočný izolačný pás. Natavená PE-fólia optimálne pokryje oblasť bočnej škáry medzi okrajovým izolačným pásom a nopovým prvkom, čím sa zabráni vniknutiu poteru, ako aj vzniku akustických a tepelných mostov. Nopový prvok je vyrobený s obojstranným presahom fólie, ktorý zabezpečuje, aby nopy do seba v dvoch radoch zapadali. Pri kladení pri stene treba tento presah fólie odrezať až po tepelnú izoláciu.

Nopový prvok zarezaný do správneho tvaru treba priložiť pod fóliu okrajového izolačného pásu k stene. Ďalší nopový prvok je potrebné priložiť tak, aby fóliový presah zapadol do už položeného prvku (zabráni sa vzniku akustických a tepelných mostov). Takto vytvorená styková plocha je ideálna pod nivelizačný poter. Posledný prvok v rade treba zrezať v mieste rohu na požadovanú dĺžku. Ďalšie nopové prvky je potrebné klásť s posunutými škárami. Pri dvojvrstvovom kladení (izolačná doska a nopový prvok) treba dbať na to, aby sa horná vrstva kládla voči spodnej so škárovým posunom. Presahujúce nopy uloženého nopového prvku je potrebné dobre zatlačiť nohami. Toto riešenie je vhodné aj pri použití nivelizačného poteru. Špeciálna geometria nopových prvkov a ich usporiadanie na celom prvku tvoria základ na kladenie systémových vykurovacích rúr s rozmerom 16 × 2 mm, resp. 17 × 2 mm. Možné je aj uhlopriečne kladenie systémových rúr bez dodatočnej pomôcky.

Tak možno vyriešiť aj komplikované pôdorysy. Systémová vykurovacia rúra sa bez použitia ďalších nástrojov zatlačí nohou medzi nopy. Dosadnutie rúry na správne miesto je vďaka konštrukcii nopov počuteľné. Vykurovanie možno inštalovať aj pri nízkych teplotách. Na preklenutie oblasti dverí medzi dvomi miestnosťami sa použije vyrovnávací nopový prvok v spojení s vyrovnávacou nopovou fóliou. Montáž dilatačných profilov sa realizuje na miestach určených v projekte. Pomocou vodiacich oblúkov sa dajú systémové rúry presmerovať do oblasti stropov, stien alebo rozdeľovača. Skrinka rozdeľovača sa môže namontovať na alebo pod omietku. Pripojovací nopový prvok umožňuje nekomplikované prispôsobenie odstupu kladenia v oblasti rozvádzača.

01 | Okrajový izolačný pás
Pred uložením nopového prvku sa pozdĺž všetkých zvislých hraničných prvkov, ako sú steny, schodiská, stĺpy, piliere a podobne, nainštaluje bočný izolačný pás. Natavená PE-fólia optimálne pokryje oblasť bočnej škáry medzi okrajovým izolačným pásom a nopovým prvkom, čím sa zabráni vniknutiu poteru.

02 | Zrezanie fóliového presahu
Nopový prvok je vyrobený s obojstranným presahom fólie, ktorý zabezpečuje, aby nopy do seba v dvoch radoch zapadali. Pri ukladaní pri stene treba tento presah fólie odrezať až po tepelnú izoláciu.

03 | Uloženie nopového prvku
Nopový prvok zarezaný do správneho tvaru sa uloží pod fóliu okrajového izolačného pásu tesne k stene.

04 | Spájanie nopových prvkov
Ďalší nopový prvok sa priloží tak, aby fóliový presah na stykovej strane zapadol do už položeného prvku (zabráni sa vzniku akustických a tepelných mostov).

05 | Nopový prvok v rohu
Posledný prvok v rade v mieste rohu sa zreže na požadovanú dĺžku. Ďalšie nopové prvky sa kladú s posunutými škárami. Pri dvojvrstvovom kladení (izolačná doska a nopový prvok) treba dbať na to, aby sa horná vrstva kládla voči spodnej so škárovým posunom.

06 | Zatlačenie presahov
Presahujúce nopy uloženého nopového prvku je potrebné dobre zatlačiť nohami.

07 | Vykurovacie rúry
Vykurovacie rúry sa položia na nopové prvky v minimálnych odporúčaných vzdialenostiach.

08 | Zatlačenie rúr medzi nopy
Systémová vykurovacia rúra sa bez použitia ďalších nástrojov zatlačí nohou medzi nopy. Dosadnutie rúry na správne miesto je vďaka konštrukcii nopov počuteľné.

09 | Montáž dilatačného profilu
Na preklenutie oblasti dverí medzi dvomi miestnosťami sa použije vyrovnávací nopový prvok v spojení s vyrovnávacou nopovou fóliou.

Info o systéme:

 • Systémová doska NM 50/30 (kupolkový, tzv. nopový prvok) – z expandovanej polystyrénovej peny EPS-DES, sg/30-2 mm; nopový prvok s polystyrénovou nopovou fóliou a 2-vrstvovou EPS; rozmery: 1 450 × 950 × 50 mm, celková výška: 50 mm, výška izolácie: 30 mm, výška nopov: 20 mm; celková efektívna plocha: 1,26 m2, tepelný odpor: 0,75 (m2 . K)/W, pravouhlé vzdialenosti kladenia: 50/100/150/200/250/300 mm, max. prevádzkové zaťaženie: 5 kN/m2

Čo budete potrebovať

 • Nopový prvok – Systémová doska NM 50/30, dodávaná jednotka: 8 ks, efektívna celková plocha: 10,08 m2, m2    108 €
 • Pripojovací prvok – Pripojovací prvok NM 50/30, rozmery: 1 000 × 500 × 30 mm, efektívna ­plocha uloženia: 0,5 m2, dodávaná jednotka: 10 ks, efektívna celková plocha: 5 m2, 10 ks    60 €
 • Vyrovnávací nopový prvok – Vyrovnávací nopový prvok NM 50/30, rozmery: 1 000 × 250 × 50 mm, dodávaná ­jednotka: 10 ks, 10 ks    100 €
 • Vyrovnávacia nopová fólia – rozmery: 1 000 × 250 × 50 mm, dodávaná ­jednotka: 10 ks, 10 ks    50 €
 • Upevňovací pás – rozmery: 1 000 × 250 × 50 mm, dodávaná ­jednotka: 10 ks, 10 ks    75 €
 • Systémová rúra (16 × 2 mm), napr. 5-vrstvová rúra PEXc, max. prevádzkový tlak: 6 bar, max. prevádzková teplota: 95 °C, rozmery: 16 × 200 × 200 alebo 600 m, ks (200 m)    192 €
 • Nákrutky so zverným krúžkom, mosadz, 16 × 2 mm, 10 ks    26 €
 • Spojka, ks    3,70 €
 • Ochranná rúrka, 25 m, ks    26 €
 • Okrajový izolačný pás 150 mm Standard/tekutý poter, výška: 150 mm, hrúbka: 8 mm, rolka: 25 m, ks    11 €/40 €
 • Koleno vedenia rúr 25/29 na 90° zahnutie rúr v oblasti stien, stropov a rozdeľovača, dodávaná jednotka: 10 ks    14 €
 • Dilatačný profil, dĺžka: 1 800 mm, výška: 100 mm, hrúbka: 10 mm, dodávaná jednotka: 10 ks    156 €
 • Regulátor na nastavenie konštantnej teploty s čerpadlom Wilo Yonos Para, 230 V/50 Hz, šírka: 230 mm, ks    466 €
 • Rozdeľovač s prietokomerom (pre 3 až 12 okruhov), pre 3 okruhy, mosadz alebo antikoro, ks    od 109 €
 • Guľový kohút G 1 vnútorný/vnútorný závit, vnútorný/vonkajší závit, dĺžka: 69 mm, ks    12 €
 • Skrinka – podomietková, ks    od 53 €
 • Skrinka – nadomietková, ks    od 48 €
 • Zónová regulácia podlahového ­vykurovania
 • Náradie a pomôcky: montážny prístroj Tacker, odvíjačka, skladacia, odvíjačka na vykurovacie potrubie systému Vitoset 16 × 2 mm, PVC lepiaca páska, ručný odvíjač na lepiacu pásku, profilové kliešte na dilatačné škáry, nožnice na strihanie rúr pre výhrevné rúry systému Vitoset 16 × 2 mm, kalibrovač typu 165, úchytka na kalibrovač 14 až 50 mm

tip:Odporúčané minimálne vzdialenosti

Systémové rúry (rozmer: 16 × 2 mm) je potrebné ukladať v odporúčaných minimálnych rozstupoch v závislosti od typu miestnosti, resp. využitia. Pre jednotlivé miestnosti sú určené nasledovné vzdialenosti – kúpeľne a okrajové zóny: 10 cm, kuchyne: 15 cm, obytné priestory: 15 až 20 cm a kancelárske budovy, hotely a pod.: 20 až 25 cm.

TEXT + FOTO: Viessmann

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.