Partner sekcie:
  • Stavmat
  • KM BETA
  • P.M.H

Pracovný postup: Montáž sálavého vykurovacieho panela

Sklo je materiál, ktorý je veľmi estetickým a nadčasovým doplnkom a je preto určený nie len pre vykurovanie rodinných domov a bytov, ale aj rôznych reprezentatívnych priestorov, hál, alebo moderných kancelárií.

Krok 19: Zavesenie panela

Potom sa panel zavesí za horné dve skrutky na konzoly a ku konzole sa pevne pritiahnu pripravenými maticami cez podložku (podložky musia byť z obidvoch strán konzoly). Na konzoly sa nasunú kryty.

19 Zavesenie panela
19 Zavesenie panela 

Krok 20: Vyrovnanie do zvislej polohy

Po dotiahnutí sa panel vyrovná pomocou spodných nastavovacích skrutiek do zvislej polohy.

20 Vyrovnanie do zvislej polohy
20 Vyrovnanie do zvislej polohy 

Krok 21: Ovládanie panela

Sálavý vykurovací panel je ovládaný bezdrôtovým termostatom. Panel je vybavený obmedzovacím termostatom, ktorý zabezpečuje, že maximálna teplota panela neprekročí 90 °C.

21 Ovládanie panela
21 Ovládanie panela 

 

TEXT: spracované z podkladov firmy Fenix Slovensko
FOTO: Fenix Trading

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 5/2018.