Partner sekcie:
  • Stavmat

Inováciami k zlepšeniu kvality výrobných procesov

inovaciami k zlepseniu kvality vyrobnych procesov

Trh vykurovacej techniky poznačí v roku 2020 úplný zákaz používania nekondenzačných kotlov v krajinách Európskej únie. Zmení to niečo na výrobe kotlov v Skalici?
V skalickom závode na výrobu kotlov sa napriek novým pravidlám nekondenzačné kotly vyrábať neprestanú. Podľa Ivana Komáčka, manažéra vývojového centra Protherm Production v Skalici, záujem o tento typ kotlov z krajín mimo EÚ neochabne. V najbližších rokoch sa však s určitým navýšením výroby kondenzačných kotlov vo fabrike počíta. Rozhodujúce slovo bude mať materská spoločnosť Vaillant Group.

Akým spôsobom podľa vás ovplyvní prijatie dohody označovanej ako 20/20/20 súčasný trh vykurovacej techniky?
Prijatie smernice o energetickej efektívnosti budov sa v značnej miere dotkne aj trhu s vykurovacou technikou. Dohoda 20/20/20 totiž európskym krajinám nariaďuje znížiť do roku 2020 spotrebu energie o 20 %, zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie o 20 % a znížiť emisie CO2 o 20 %. Z tohto dôvodu čaká zákazníkov počas najbližších rokov prechod na efektívnejší a ekologickejší spôsob vykurovania. Výrobcovia kotlov sa musia pripraviť na zmeny vo výrobnom sorti­mente, ktoré budú odrážať postupné zavádza­nie nových európskych smerníc. Prvé zmeny, ktoré ovplyvnia európske trhy, nastanú v roku 2015. Nekondenzačné kotly sa budú postupne v niekoľkých krokoch nahrádzať kondenzačnými, ktoré majú vyššiu účinnosť, a klasické čerpadlá sa nahradia vysokoúčinnými, ktoré pri optimálnom riadení dokážu ušetriť viac ako polovicu elektrickej energie. Napriek tomu, že predaj nekondenzačných kotlov sa v krajinách EÚ postupne zakáže, v ich výrobe budeme v Skalici pokračovať. Nekondenzačné kotly totiž tvoria výrazný po­diel výroby pre krajiny mimo Európskej únie. Pre trhy východnej Európy a Ázie zostanú tieto kotly stále mimoriadne zaujímavé.

Kam teda vzhľadom na meniacu sa situáciu smeruje súčasný vývoj kotlov? V čom sa navzájom odlišujú jednotlivé trhy, pre ktoré Protherm Production vyrába kotly?

Na súčasné smerovanie vývoja vykurovacej techniky majú rozhodujúci vplyv záujmy a potreby jednotlivých trhov. Im sa vývoj kotlov musí prispôsobiť, čo je základný predpoklad úspešného predaja. Západná Európa inklinuje predovšetkým k perspektívnym riešeniam vykurovacích systémov s vysokou účin­nosťou v kombinácii s alternatívnymi zdrojmi energie. Keďže v týchto krajinách je výrazná podpora ekologických riešení zo strany štátu, záujem zákazníkov o vykurovacie systémy na báze obnoviteľných zdrojov energie je pomerne veľký. Ak porovnávame ceny energie a podporu štátov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, smerom na východ ekologické povedomie slabne a záujem o sofistikované a vysokoúčinné riešenia sa znižuje. V súčasnosti sa veľká pozornosť upriamuje na vývoj a dodávku kompletných vykurovacích systémov s dôrazom na optimalizáciu súčinnosti jednotlivých zdrojov tepla, aby sa dosiahla čo najväčšia účinnosť celého systému, ekologickosť či úspornosť v zmysle pripravovaných európskych smerníc.

Ako vyzerá podľa toho pomerné zastúpenie jednotlivých typov kotlov vo vašej výrobe? A aké je celkové množstvo kotlov vyrobené za rok?
Počet vyrobených kotlov v Protherm Produc­tion rastie z roka na rok. Zatiaľ čo v roku 2010 sme vyrobili 209 000 kusov kotlov, v roku 2011 to bolo už 240 000 kusov. V tomto roku sú naše očakávania ešte o niečo vyššie, počítame totiž s prekročením hranice 300 000 kotlov. Nosnými produktmi sú plynové nekondenzačné a kondenzačné kotly, musíme však spomenúť veľmi úspešný elektrický závesný kotol. Z celkového množstva kotlov vyrobených za rok tvoria prevažnú väčšinu nekondenzačné kotly, čo je dané zameraním nášho závodu na stredoeurópske a východné trhy. V rámci domáceho trhu sta­cionárnych nekondenzačných kotlov predsta­vuje podiel kotlov Protherm a Vaillant spolu až 62,48 %. Podiel týchto značiek na trhu závesných nekondenzačných kotlov sa pohybuje tiež pomerne vysoko, a to okolo 46,4 %. Významné zastúpenie majú však aj elektrokotly skupiny Vaillant, ktorých podiel v rámci všetkých elektrických kotlov vyrábaných na Slovensku je 70,9 %.

Pravdepodobne sa vzhľadom na potreby trhu venujete aj rozširovaniu sortimentu výrobného závodu.

Závod v Skalici vyrába 693 rôznych finálnych produktov na trhy v 24 krajinách Európy, Ázie aj Afriky. Samozrejme, dosiahnutiu tohto stavu predchádzal postupný vývoj závodu. Ak by som mal ako príklad spomenúť aspoň jeden z produktov, bol by to elektrokotol, s ktorým sú úzko späté začiatky firmy. Spočiatku boli elektrické kotly určené len pre slovenský a český trh. Odvtedy tento produkt prešiel viacerými inováciami na základe požiadaviek zákazníkov z ďalších krajín. Dnes dodávame elektrokotol do 12 krajín Európy a Ázie, poslednými krajinami rozšírenia odbytu elektrokotlov boli náročné trhy Rakúska a Nemecka. V súčasnosti sa môžeme pochváliť ročnou výrobou až 50-tisíc kusov. Po dvoch až troch rokoch sa okrem elektrických kotlov začali v závode vyrábať aj plynové kotly, predovšetkým nekondenzačné. Pripravujeme sa však na rozšírenie a posilnenie výroby kondenzačných kotlov v zmysle pripravovaných smerníc Európskej únie. Konečné slovo bude mať vedenie spoločnosti, ktoré rozhodne, aké typy kotlov sa budú v jednotlivých výrobných závodoch skupiny Vaillant vyrábať. U nás však určite zostaneme pri tradičných nekondenzačných, ale aj kondenzačných kotloch, ktoré sú cenovo prijateľné pre zákazníkov strednej a východnej Európy.


 
Čím sa ako popredný slovenský výrobca kotlov snažíte osloviť zákazníka a presvedčiť ho o svojich kvalitách?
Skalický výrobný závod je členom medzinárodnej spoločnosti Vaillant Group, v rámci ktorej si vybudoval rovnocennú a rešpektovanú pozíciu. Miera zisku firmy patrí k najlepším v slovenskom priemysle. Je dlhodobo stabilná a drží sa na úrovni nad 10 %. Na úspech firmy má podstatný vplyv najmä kvalita používaných technológií, vysoká úroveň výrobného a vývojového procesu, logistiky či prístupu k zamestnancom. Zázemie veľkej medzinárodnej spoločnosti nám umožňuje napredovať vo všetkých oblastiach, ktoré sa dotýkajú kvality našej práce. A pritom sa zavádzaním nových procesov a inovatívnych riešení snažíme výrobu produktov neustále zefektívňovať. To všetko naši zákazníci vedia.

Skalický závod kotly nielen vyrába, ale má aj vlastný vývojový tím. Čo patrí k najväčším úspechom vášho vývojového centra?
Oblasť vývoja v rámci spoločnosti Protherm Production možno rozdeliť do troch oddelení: oddelenia vývoja závesných kotlov, oddelenia vývoja stacionárnych kotlov a oddelenia centra kompetencií hydraulických komponen­tov a modulov. Hlavnou úlohou vývojového tímu je vývoj nových produktov, pri ktorom sa zohľadňujú technické a technologické novinky a tiež aktuálne zmeny v slovenskej či európskej legislatíve. Náplňou práce vývojového centra je však aj starostlivosť o existujúce produkty na trhu a ich inovovanie.

Za najväčší úspech vývojového centra považujem presun niekoľkých významných kompetencií z materskej spoločnosti do nášho závodu. V roku 2008 sme do svojich rúk prevzali vývoj hydraulických komponentov v rámci skupiny Vaillant. Navyše sa do Skalice počas nasledujúcich rokov presťahuje aj celý vývoj stacionárnych kotlov. Už dnes sa stacionárne kotly koncernu Vaillant Group vyrábajú výhradne v našom skalickom závode. Vďaka získaným kompetenciám a dôvere skupinového vedenia sa v najbližších rokoch otvoria dvere do vývojového centra niekoľkým šikovným ľuďom, ktorí sa stanú súčasťou tejto stabilnej rodiny.

Celý svet do značnej miery ovplyvnila a stále ovplyvňuje hospodárska kríza. Tá zasiahla nejedno odvetvie priemyslu, nevynímajúc výrobcov kotlov. Akým spôsobom sa dotkla vás?
Vďaka našej výbornej polohe s dostupnosťou trhov na východ aj západ Európy sme hospodársku krízu pocítili len mierne. Sme pomerne mladou, dobre vybavenou a stabilnou fabrikou, o ktorej budúcnosť nemáme strach. Napriek tomu, že mnohí výrobcovia kotlov pod vplyvom rastúcich cien vstupných materiálov zvýšili ceny svojich výrobkov, nám sa zatiaľ darí nárast cien materiálov kompenzovať tak, aby náklady na výrobu kotlov nerástli. Je to najmä vďaka neustálym aktivitám v hľadaní optimalizácií výrobných procesov a tiež zmien v konštrukcii kotlov, ktoré tejto optimalizácii pomáhajú. Samozrejme, s dôrazom na udržanie kvality produktov.

Mnohí tvrdia, že ochranou pred krízou sú inovácie. Má podľa vás zmysel napredovať s inovatívnymi technológiami?

Inovatívne myšlienky rozhodne majú zmysel. Aj v našej firme sme na zlepšenie kvality výrobných procesov zaviedli niekoľko inovácií. Počas rokov 2006 až 2010 putovali nemalé finančné prostriedky do kompletného vybavenia na výrobu plechových komponentov. V závode sa vybudovalo nové centrum výroby plechov lisovaním a práškovacia linka na povrchovú úpravu plechových komponentov. Zmenil sa koncept výroby na One Piece Flow, zaviedli sa sekvenčná výroba a rad ďalších inovácií, ktoré zvýšili produktivitu výrobného procesu. Veľkým krokom vpred bolo nahradenie papierových pracovných postupov elektronickými. Tie zamestnancov výroby sprevádzajú celým procesom montáže kotla a nedovolia pochybenie. Inteligentný elektronický systém, nazývaný AMS, totiž pri nesprávnom použití súčiastky montáž zastaví a zabráni montážnikovi pokračovať v práci. Výrobné procesy sú pod efektívnou kontrolou, čím sa významne znížila poruchovosť kotlov. Súčasná chybovosť vo výrobe je v porovnaní s rokom 2009 až o 43 % nižšia.

Ako vyzerajú plány a výzvy firmy Protherm Production v blízkej budúcnosti?
Jednou z výziev tohto roku je nové logisticko-distribučné centrum v areáli skalického výrobného závodu. Týmto spôsobom chceme konsolidovať logistiku, zefektívniť skladovanie, a podstatne tak znížiť celkové náklady. Do dvoch rokov by sme tu chceli vybudovať centrum s rozlohou 20 000 m2. Logistické
centrum pomôže priblížiť sa k zákazníkovi, skvalitniť servis a zabezpečiť dodávku kotlov do 24 hodín. Výrobky skupiny Vaillant sa tak dostanú na trhy Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Ukrajiny, Ruska, do krajín bývalej Juhoslávie, ale aj do krajín, kde nemá Vaillant Group priame zastúpenie. Ku každoročným výzvam našej fabriky patrí aj navýšenie počtu vyrobených kotlov. V tomto roku by sme sa radi dostali cez už spomínanú hranicu  300-tisíc kotlov. Potenciál firmy je veľký a my ho chceme využiť v plnom rozsahu.

Rozhovor pripravila Silvia Neuročná.
Foto: Dano Veselský

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

Komentáre