Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Efekty chemického čistenia rozvodov ÚK

image 91373 25 v1

Efekty chemického čistenia rozvodov ÚK možno rozdeliť nasledovne:
-úspora spotreby energie
-ekonomické efekty spôsobené odložením investícií do výmeny alebo rekonštrukcie
-rozvodov celého systému
-zníženie tepelnej a hydraulickej straty v rozvodoch
-obnovenie prietoku vo vykurovacích telesách (výhrevnosti)
-zníženie spotreby obehových a cirkulačných čerpadiel
-zvýšenie spoľahlivosti celého zariadenia

Efekty chemického čistenia rozvodov ÚK možno rozdeliť nasledovne:

  • úspora spotreby energie
  • ekonomické efekty spôsobené odložením investícií do výmeny alebo rekonštrukcie
  • rozvodov celého systému
  • zníženie tepelnej a hydraulickej straty v rozvodoch
  • obnovenie prietoku vo vykurovacích telesách (výhrevnosti)
  • zníženie spotreby obehových a cirkulačných čerpadiel
  • zvýšenie spoľahlivosti celého zariadenia

Fotografie s realizáciou chemického čistenia ÚK:

Radiátor pred čistením:

Teplotný priemer pred čistením 25,8 °CTeplotný priemer pred čistením 22,8 °C

Radiátor po čistení:

Teplotný priemer po čistení 34,7 °CTeplotný priemer po čistení 38,2 °C
Zlepšenie o 34,5%
zvýšenie teploty o 8,9 °C
miestnosť: kuchyňa
Zlepšenie o 67,5%
zvýšenie teploty o 15,4 °C
miestnosť: obývacia izba

K jednotlivým typom úspor:

Úspory spotreby energií:
V súlade s vyššie uvedeným vznikajú hydraulickou reguláciou, t. j. správnym rozdelením prietoku do jednotlivých vykurovacích telies úspory vo výške cca 23 %. Zavedením dobre fungujúcich (odborne navrhnutých a osadených) termostatických ventilov je možné dosiahnuť ďalšie aktívne úspory (využitie vybaveného tepla a oslnenia). Tieto úspory predstavujú ďalších 7 až 12 % energie spotrebovanej na vykurovanie. Keď uvážime, že vykurovací systém nebol dokonale vyvážený už pri uvádzaní do prevádzky, dá sa očakávať nasledujúce rozdelenie vplyvu jednotlivých opatrení na úspory tepla:
– vyčistenie systému cca 15-19 %.
– zregulovanie a osadenie termostatických ventilov 12-25 %.
– zvýšenie tepelných strát v rozvodoch zvýšením teploty predstavuje cca 2 % z objemu tepelných strát a je teda zanedbateľné.

Ekonomické efekty odložením investícií:
Systém ÚK sa skladá z vykurovacích telies, armatúr a potrubí. Pri chemickom čistení, výmene armatúr a doplnení regulačných prvkov sa predĺži životnosť o jednu periódu ekonomickej životnosti. Výška úspor je zrejmá, ich vyčíslenie je individuálne v závislosti od daných podmienok.

Zvýšenie spoľahlivosti:
Má dva aspekty. Prvý je dôležitý z pohľadu investora a jeho budúcich nákladov na údržbu. Efekt je individuálny v závislosti od miestnych podmienok. Druhý je dôležitý z národohospodárskeho hľadiska a z hľadiska potreby ochrany životného prostredia.
Nedôvera k regulačnej technike, ktorej nespoľahlivosť zapríčiňujú nečistoty v systéme, vedie často k tomu, že nové zariadenia touto technikou často nie sú vybavené.

Obnovenie prietoku:
Chemickým čistením rozvodov ÚK sa obnoví prietok jednotlivých rozvodov a výhrevnosť vykurovacích telies. Prietok a výhrevnosť systému je vyvážená v celom objekte. Čistenie zariadeniu navráti jeho spoľahlivosť a zníži spotrebu obehových
a cirkulačných čerpadiel.

www.ekochemo.sk
Mobil: +421 904 765 562
E-mail: info@ekochemo.sk

Komentáre