Partner sekcie:
  • Stavmat
  • Vaillant
  • KM BETA

Vetranie a klimatizácia v obnovovaných bytových domoch

vetranie a klimatizacia v obnovovanych bytovych domoch

Je faktom, že v rámci komplexnej obnovy bytových domov na Slovensku sa v zásade nikdy nerealizuje aj nútené vetranie či klimatizovanie priestorov. Takéto „vymoženosti“ sa objavujú len pri novostavbách. Je to v poriadku?

1. Považujete takto realizovanú komplexnú obnovu bytových domov za skutočne komplexnú? Ako sa dívate na otázku položenú v nadpise ankety – je realizovanie núteného vetrania či klimatizácie v obnovovaných bytových domoch podľa vás nevyhnutnosťou či luxusom?

2. Skôr či neskôr sa pravdepodobne aj u nás začnú objavovať prvé lastovičky obnovy bytových domov, ktoré budú počítať s takýmito funkciami. Aké postupy, systémy a riešenia by ste odporúčali podľa svojich skúseností do našich starých bytových domov? Vedeli by ste prípadne povedať, čoho sa treba vyvarovať?


Martin Jindrák
Atrea, s. r. o.

1. Túto otázku by som rozdelil na tri samostatné časti:
    Po prvé: Obnova bytových domov sa obyčajne realizuje tak, aby sa dosiahli maximálne výsledky s minimálnym vplyvom na obyvateľov – zateplenie sa realizuje z vonkajšej strany a výmena okien sa týka výlučne obvodových stien, často aj s využitím prístupu z vonkajšej strany. Zásahy do interiéru sú tak prakticky nulové. Takýmto spôsobom sa vyrieši síce podstatná, ale v skutočnosti len určitá časť objektu – zostáva ešte vyriešiť zariadenia objektu, teda rozvody teplej vody, vykurovanie a najmä vetranie, ktoré sa pri zlepšení tesnosti obvodového plášťa a osadení tesných okien stáva nefunkčným. Keďže to však znamená zásah do interiéru a obmedzenie obyvateľov a zvonku to nie je vidieť, nikomu sa do toho nechce. V súčasnosti realizované obnovy tak možno charakterizovať skôr ako I. etapu komplexnej rekonštrukcie.

    Po druhé: Klimatizácia – ak budeme tento termín považovať za ekvivalent pojmu chladenie, potom ide o nadštandard. Rekonštrukcie domov by sa mali doplniť o tienenie proti letnému slnku tak, aby sa zbytočne neprehrievali, a zároveň by sa malo využívať nočné predchladenie. V tom môže pomôcť aj systém riadeného vetrania. Technicky znamená pojem klimatizácia akúkoľvek úpravu vzduchu – teda chladenie, ohrev, filtráciu a pod.

    Po tretie: Riadené vetranie, ideálne so spätným ziskom tepla, sa hodí do všetkých budov, kde sa pohybujú ľudia – do škôl, bytov, kancelárií či obchodov – nezávisle od toho, či ide o novostavby, alebo rekonštrukcie. V kombinácii s energetickou úsporou, rastom cien energie a zabezpečením komfortu prevádzky (stále čerstvý vzduch, prívod predhriateho vzduchu pri vetraní bez studeného prievanu, filtrácia prachu a potlačenie vonkajšieho hluku) je to ideálny a veľmi rozumný variant. Obstarávacie náklady sa vrátia veľmi rýchlo počas prevádzky, bonusom navyše je komfortné vnútorné prostredie bez plesní a pod., takže sa takto chráni aj interiér stavieb.

2. Okrem desiatky novostavieb bytových domov s realizovaným núteným vetraním sa už v Českej republike nájdu aj skutočne komplexné obnovy – napríklad rekonštrukcia panelového domu z roku 2001 v Brne alebo súčasná úprava školy na energeticky pasívny bytový dom v Dubňanoch pri Hodoníne. V Slovenskej republike sa možno zmieniť napríklad o bytovom dome v Tvrdošíne. Čo sa týka odporúčaní – netreba sa báť (na prvý pohľad) vysokých obstarávacích nákladov, finančná návratnosť je rádovo šesť až deväť rokov, bonusmi navyše sú komfort vnútorného prostredia, vyššia výkonnosť obyvateľov a menšia chorobnosť a to sa jednoducho vyčísliť nedá. Odporúčania na systémy? Ideálnejšie sa javí centrálny systém, pri ktorom má technické zariadenie pod kontrolou správca budovy a užívateľ je skutočne len užívateľom. Prevádzkové náklady za ročnú údržbu vychádzajú na úrovni 240 Kč na byt (9,23 € na byt), teda menej, ako stojí výmena vrecúšok do vysávača. A čoho sa vyvarovať – príliš rýchlych záverov a poradenstva od známych z „krčmy“. Jednoznačne odporúčam nechať si poradiť od špecialistov z odboru, ktorí majú za sebou už aj realizácie.
–>–>

Marek Hlavatý
Systemair, a. s.

1. Komplexná obnova bytových domov by mala jednoznačne riešiť aj nútené vetranie obytných priestorov. Odhliadnuc od všeobecne známych problémov spojených s nedostatočným vetraním, ktoré vznikajú po zateplení a výmene okien, má rekonštrukcia a následná zmena vnútornej klímy vplyv aj na ľudské zdravie – či sa nám to páči, alebo nie. Keďže Systemair je švédskou spoločnosťou, uvediem poznatky zo škandinávskych výskumov týkajúcich sa kvality vnútorného prostredia. Tie ukazujú, že až 50 % času trávime v uzavretých interiéroch svojich domovov. Momentálne prebiehajú viaceré štúdie, ktoré skúmajú vzťah medzi kvalitou vnútorného ovzdušia a alergiami. Väčšina z nich smeruje k rovnakému záveru, a to vyššej potrebe prívodu čerstvého vzduchu do domácností na zachovanie zdravia a komfortu.

    Samostatnou kapitolou núteného vetrania pri obnove bytových domov by malo byť pretlakové vetranie chránených únikových ciest v prípade požiaru, ktoré zabezpečí obyvateľom bezpečnú cestu z domu.
    Vo vyspelých európskych krajinách sa všeobecne kladie veľký dôraz na ochranu zdravia, kvalitu vnútornej klímy a samozrejme na účinnosť vetracích systémov.

    Jednoznačne by aj naša legislatíva mala myslieť na bezpečnosť a zdravie obyvateľov rekonštruovaných obytných domov rovnako, ako je to pri novostavbách.

2. Ideálnym riešením by bolo komplexné nútené vetranie (prívod aj odvod vzduchu) so spätným získavaním tepla pomocou rekuperačných jednotiek zabudovaných napríklad v kuchynskej linke. Toto riešenie je však z finančných dôvodov pomerne náročné.

    Pri obnove staršieho bytového domu sa javí ako najvhodnejší systém so strešným ventilátorom a elektricky ovládanými odvodnými výustkami, ktoré sú umiestnené v sociálnych zariadeniach bytu alebo v kuchyni v kombinácii s oknami s vetracími štrbinami. V útlmovom režime systém zabezpečí potrebnú minimálnu výmenu vzduchu (v podstate nahrádza vetranie netesnosťou pôvodných starých okien) a v prípade aktivovania elektricky ovládanej odvodnej výustky od vypínača osvetlenia alebo snímača pohybu sa objem odvádzaného vzduchu zvýši a zabezpečí sa dokonalé prevetranie. Vstavaná inteligentná regulácia strešného ventilátora dokáže reagovať na zmeny tlaku v potrubnom odvodnom systéme spôsobené otváraním a zatváraním elektricky ovládaných odvodných výustiek v jednotlivých bytoch a dokáže tak zabezpečiť potrebnú kvalitu vnútornej klímy.  


Ing. Vladimír Orovnický
Daikin Airconditioning Central Europe – Slovakia, s. r. o.

1. V súčasnosti ani pri novostavbách nie je riešenie núteného vetrania a klimatizácie štandardom. Keď už, tak sa realizuje maximálne vetranie sociálnych zariadení a kuchyne. Klimatizácia a vetranie sa riešia skôr výnimočne, resp. na osobitné požiadanie jednotlivých zákazníkov.

    Vetranie aj klimatizácia výrazne vplývajú na vnútorné prostredie, väčšina obyvateľov obnovovaných bytov ich však ako nevyhnutnosť nevníma. Na druhej strane, ak sa vymyslí riešenie, ktoré nie je finančne extrémne náročné, resp. má ­reálny čas návratnosti, málokto sa mu bude brániť. Technológia na takéto riešenia existuje, v praxi ide potom len o rozhľadenosť realizátorov a projektantov obnovy.

    Samozrejme, nevyhnutnosťou by sa tieto technológie mohli stať aj nejakým legislatívnym zásahom alebo napríklad kategorizovaním bytov.

2. V rámci komplexnej rekonštrukcie možno použitím nových technológií skĺbiť požiadavku na chladenie priestorov s ich vykurovaním a prípravou ohriatej pitnej vody pomocou jedného systému. Takýmto spôsobom sa dá ponúknuť finančne únosné riešenie s výrazným zlepšením komfortu. V každom prípade sa treba vyhnúť tomu, že si budú nájomníci tieto záležitosti riešiť individuálne.

    Vzhľadom na širokú ponuku možností treba riešiť každú rekonštrukciu indivi­duálne. Možné riešenia sa nedajú celkom zovšeobecniť a to prináša relatívne zvýšené nároky na prípravu rekonštrukcie a aj ľudí, ktorí túto rekonštrukciu pripravujú a realizujú. Takisto treba vopred myslieť na údržbu a servisné zabezpečenie týchto zariadení.


Ing. Ladislav Truchlík
Wolf Slovenská republika

1. V obnovených bytových domoch sa nároky na výkony vykurovacích systémov výrazne znižujú po zateplení fasád a výmene okien, nutnosť vetrať obnovené bytové priestory má práve preto ešte väčší význam. Čerstvý vzduch potrebuje každý a bez ohľadu na technické možnosti danej stavby sa musí nejakým spôsobom zabezpečiť výmena opotrebovaného vzduchu. Zásadným problémom starých bytových domov je to, že sa v projekte stavby neuvažovalo ani o umiestnení vetracej jednotky, ani o vzduchových rozvodoch v danom byte. Pri vetraní sa počítalo s infiltráciou netesnými oknami a dverami, po ich výmene za moderné a tesné konštrukcie sa však kontrolované vetranie stáva nevyhnutnosťou.

    Priestorové limity obnovovaných domov, ktoré sa dajú len ťažko alebo s vysokými nákladmi prekonať, značne sťažujú realizáciu vetracieho systému v celom bytovom priestore. Ak má byť vetranie energeticky úsporné, musí sa využívať rekuperácia tepla, ktorá vráti späť do bytu až do 95 % tepla z odvádzaného vzduchu. Takýmto vetraním sa dá okrem získania zdravého prostredia na bývanie znížiť aj spotreba tepla na vykurovanie až o 25 %. Ak nemáme nútené vetranie a nevymieňame vzduch  rovnako intenzívne oknami, neplníme hygienickú normu a nároky človeka na čistý vzduch. Zároveň vytvárame podmienky na vlhnutie stien, vznik plesní a nezdravého prostredia. V prípade tradičného vetrania sa, žiaľ, väčšinou uprednostňujú nižšie náklady na vykurovanie na úkor zdravej klímy v byte.

    Klimatizácia, či lepšie povedané, chladenie vzduchu v interiéri sa realizuje ľahšie, hoci aj niekoľkými menšími jednotkami pri najdôležitejších miestnostiach, teda bez centrálneho rozvodu vzduchu. Keďže sa ochladzuje len cirkulujúci vzduch, vetrať sa musí oknami a prehriaty vonkajší vzduch zvyšuje energetickú náročnosť inštalovaného zariadenia. Treba si uvedomiť, že rekuperácia vo vetracej jednotke funguje v opačnom smere aj v lete a horúci vonkajší vzduch privádzaný do interiéru sa ňou intenzívne ochladzuje na teplotu len o máličko vyššiu, ako je teplota v interiéri. Aj keď rekuperácia nenahrádza aktívne chladenie vzduchu, veľmi prispieva k príjemnej teplote v byte aj bez ďalších technických zariadení.

2. V starších bytových domoch so zvýšenými stropmi sa dá vytvoriť priestor na zabudovanie kompletného systému núteného vetrania s rekuperáciou vytvorením sadrokartónových podhľadov, ktoré navyše aj zútulnia interiér, keďže zmenšia výšku miestností. Môžu sa sem inštalovať špeciálne, tzv. ploché rekuperačné jednotky, ktoré sa upevňujú priamo na strop za sadrokartónový podhľad. Na to sú k dispozícii aj kanálové systémy s oválnymi prierezmi, teda menšou výškou hadíc, určené na montáž práve do stiesnených priestorov. Treba pritom pamätať len na jednoduchý otvor s vekom v podhľade v mieste jednotky, ktorý umožňuje jej pravidelnú údržbu a servis.

    Ak sa priestor na umiestnenie centrálnej vetracej jednotky a vzduchových rozvodov v byte nenájde, ponúka sa možnosť decentralizovaného vetrania jednej alebo viacerých najdôležitejších pobytových miestností. Vetracia jednotka sa pritom inštaluje vnútri miestnosti na vonkajšiu stenu a spojí sa s okolitým ovzduším dvomi kanálmi na prívod a odvod vzduchu. Takáto inštalácia je výhodná vo veľkopriestorových obývacích izbách s kuchynským kútom alebo v spojených obývacích a stolovacích či pracovných priestoroch bytu. Takýmto vetraním sa dosiahne vynikajúca klíma v hlavnej pobytovej miestnosti a aj čiastočné prevetrávanie ďalších miestností na rovnakom podlaží, ak sa v nich ponechajú pootvorené dvere. Vetracie jednotky majú vlastný snímač kvality vzduchu a svoj výkon upravujú podľa potreby a podľa miery opotrebovania vnútorného vzduchu.Igor Baník
ebm – papst CZ, s. r. o.

1. To, že technológie (najmä) vetrania sú nevyhnutnosťou, je podľa mojich skúseností jasné len veľmi úzkej odbornej verejnosti. Strašiak menom financie zakrýva oči najmä koncovým užívateľom, ktorí, samozrejme, nevedia veľa o prípadných dôsledkoch bývania v nevetraných vzduchotesných bytových domoch. A ak si aj niekto uvedomuje zhoršenú kvalitu ovzdušia, často tomu neprikladá takú vážnosť, keďže priame dôsledky na zdravie a majetok sa neprejavujú tak razantne alebo rýchlo.

    Veľa ľudí rieši problém s rastúcou plesňou jednoducho postrekom proti plesni, mysliac si, že problém je len v rohu izby a dá sa celkom lacno odstrániť, aj keď len na chvíľu. Niekto zase rieši problém odvlhčovacím zariadením, čo v konečnom dôsledku nie je ani lacnejšie, ani úplné riešenie.

    V minulosti tento problém neexistoval, keďže vtedajšie okná mali schopnosť kývať so záclonami. Žiaľ, okná s touto „funkciou“ sa už nevyrábajú. V súčasnosti sa preto u nás obytné budovy prirodzene nevetrajú a nútené vetranie obytných budov sa nerealizuje najmä pre neuvedomelosť v tejto problematike. V globále sa však tento problém netýka len obyvateľov bytových domov, ale celej širokej ­verejnosti.

2. Netreba snáď ani spomínať, že pred samotným zavedením vzduchotechniky je nevyhnutné zatepliť celú budovu a urobiť ju kompletne vzduchotesnou výmenou okien a dverí.

    Po technologickej stránke by bolo určite najkomfortnejším riešením použiť rekuperačné zariadenie s centrálnym rozvodom. Existuje viacero vyhotovení centrálnych rekuperačných jednotiek, ktoré majú rôzne možnosti regulácie a úpravy vzduchu, ktoré by bolo vhodné objasniť majiteľom bytových domov v prípade, že sa rozhodnú pre realizáciu centrálneho rozvodu vzduchu. Každá ďalšia úprava vzduchu totiž niečo stojí, na druhej stane, niekedy sa drahšie riešenie zdá byť po rokoch lacnejšie.

    Centrálny rozvod by zrejme na 100-percentné fungovanie vyžadoval nejaké drobné stavebné úpravy v jednotlivých bytoch, keďže potrebné rozvody by bolo treba urobiť aj v samotnom byte, aby sa dosiahla maximálna úžitková hodnota.

(sf)
Foto: archív vydavateľstva a respondentov, Atrea, BASF, Dano Veselský, Systemair

Článok bol uverejnený v časopise TZB HAUSTECHNIK.

Komentáre