Podlahy z cementotrieskových dosiek CETRIS®

Podlahy z cementotrieskových dosiek CETRIS 01

Cementotrieskové dosky CETRIS® vynikajú kombinovanou odolnosťou proti poveternostným vplyvom, ochranou proti ohňu, vlhkosti, hluku a plesni. Samozrejmosťou sú vysoká mechanická pevnosť, nehorľavosť, ekologická a hygienická škodlivosť. Preto ho je možné použiť, ako jeden z mála doskových materiálov, do vnútorného i vonkajšieho prostredia.

Jednou z „tisíca možností“ použitia dosky CETRIS® sú podlahové systémy. Použitím dosiek CETRIS® možno veľmi rýchlo a lacno bez použitia mokrých procesov zlepšiť akustické a tepelnoizolačné parametre existujúcej podlahovej konštrukcie alebo vytvoriť novú podlahovú konštrukciu.

Obrovskou výhodou je vysoká variabilita (univerzálnosť). Cementotrieskové dosky CETRIS® sa úspešne používajú ako podlahové dosky pri sanácii starých drevených podláh ako nosná vrstva položená na nosníkoch alebo v systéme ľahkých plávajúcich podláh.

Najrozšírenejším riešením je vytvorenie záklopu na nosníkoch z podlahových, poprípade veľkoformátových dosiek CETRIS®. Takto sú realizované podlahy v montovaných modulárnych stavbách. Modulárne stavby majú mnoho podôb. Už dávno neplatí, že by slúžili len ako provizórne riešenie na uskladnenie nástrojov na stavbách alebo ako šatne pre robotníkov.

Moderné modulárne stavby sa môžu stať školou, škôlkou, rodinným domom, domovom pre seniorov. Fungujú aj ako sociálne bývanie pre ľudí postihnutých katastrofou a vojnou. Pri montáži v modulovej výstavbe sú využívané veľké formáty dosiek CETRIS® so šírkou 1 250 mm, dĺžka dosky CETRIS® v podstate zodpovedá šírke modulu (2 200 – 3 000 mm).

Použité sú predovšetkým dosky CETRIS® hr. 20 a 22 mm, kotvené k oceľovým nosníkom s maximálnym odstupom 625 mm. Takto zrealizovaná podlahová konštrukcia z dosiek CETRIS® na nosníkoch v jednej vrstve má garantovanú únosnosť od 150 kg/m2, kombináciou dvoch vrstiev možno dosiahnuť aj vysokú únosnosť na bodové zaťaženie.

Podlahy z cementotrieskových dosiek CETRIS 02

Naopak, v bytovej výstavbe prevláda aplikácia dosiek CETRIS® PD v „maloformátovom“ rozmere 1 250 x 625 mm. Tieto podlahové dosky zabezpečené po obvode perom a drážkou sa využívajú najmä na vytvorenie nosného záklopu podláh v podkroví, pri rekonštrukcii starých drevených podláh a stropov. Dosky sa kladú na zraz, lepia sa k sebe v pere a drážke a skrutkujú sa k podkladu.

Na lepenie spoja postačí jednozložkové disperzné lepidlo. Hrúbka dosky závisí od odstupu podpôr a veľkosti zaťaženia, najčastejšie sa na zaklopenie drevených nosníkov používajú dosky CETRIS® PD hr. 20 – 24 mm. Najtenšia hrúbka podlahových dosiek (16 mm) sa využíva na sanáciu starých drevených podláh, podkladov z drevotriesky a pod.

K dôležitým požiadavkám na podlahové konštrukcie patria okrem mechanickej tuhosti, tepelných vlastností aj akustické parametre. Vysokých hodnôt vzduchovej nepriezvučnosti možno dosiahnuť skladbami ľahkých plávajúcich podláh z dosiek CETRIS® ponúkanými pod označením IZOCET, poprípade POLYCET.

Podlahy z cementotrieskových dosiek CETRIS 03

V celom systéme je využitý priaznivý efekt celoplošne uloženej izolácie, ktorá zamedzuje šíreniu hluku do miestností pod podlahou a stropom. Roznášacou vrstvou sú v tomto prípade vždy dve vrstvy cementotrieskových dosiek CETRIS® hrúbky 12 mm. Pri kladení je horná vrstva voči spodnej vždy preložená o min. 300 mm, vzájomné spojenie sa najčastejšie dosahuje mechanicky – zoskrutkovaním, prípadne sponkovaním.

Na zmontovanú podlahu z dosiek CETRIS® je možné položiť rôzne typy podlahových krytín. Záklop z cementotrieskových dosiek je tiež ideálny podklad pre elektrické podlahové kúrenie. Viac informácií o podlahových systémoch a všetko o doskách CETRIS® nájdete na www.cetris.cz

ZDROJ: PR článok spoločnosti CIDEM Hranice, a.s.