Partneri sekcie:

Nové lepiace malty Ceresit

nove lepiace malty ceresit

Produktový rad Ceresit CM je obohatený o novú lepiacu maltu Ceresit CM 11 PLUS Comfort Gres a flexibilnú lepiacu maltu na obklady a dlažbu Ceresit CM 12 PLUS Flex.

CM 11 PLUS Comfort Gres
Malta je vhodná na lepenie nenasiakavých obkladov a dlažby, je vododolná a mrazuvzdorná, stabilná na stenách, ideálna pre interiér i exteriér. Je určená na lepenie obkladov a dlažby z keramiky, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru a mozaiky) na stabilných a stálych podkladoch ako sú: betón (starší ako 28 dní), cementové potery a omietky, vápenno -cementové omietky (staršie ako 28 dní), ďalej v interiéri: anhydrit a podklady zo sadry, jednozložkové utesnenie CL 51 a tesniaca malta CR 65 (lepenie je možné 2 dni po aplikácii).

Vďaka upraveným vlastnostiam nová lepiaca malta CM 11 PLUS umožňuje jednoduchšie spracovanie a zaručuje rýchly postup prác. CM 11 PLUS je odporúčaná na lepenie gresovej dlažby s rozmermi až do asi 40 × 40 cm. Na kritické podklady, ako sú: sadrovláknité dosky, sadrokartón, drevotriesky, OSB dosky (s hrúbkou ≥ 22 mm), montážne dosky, podlahové vykurovanie a tesniace zmesi Ceresit CL50, CR166, a pri lepení v exteriéri je potrebné pridať do lepiacej malty Ceresit CM 11 PLUS zušľachťovaciu emulziu Ceresit CC 83. Emulzia zvyšuje technické parametre lepiacej malty, jej priľnavosť a elasticitu. V prípade väčšieho namáhania (napríklad zmenami teplôt na balkónoch a terasách), odporúčame použitie iných vhodných lepiacich mált ako napr. Ceresit CM 16, CM 17, CM19.

CM 12 PLUS Flex
Flexibilná lepiaca malta je vhodná na balkóny, lodžie a takisto na podlahové vykurovanie. Malta sa vyznačuje vodoodolnosťou a tiež mrazuvzdornosťou, je ideálne pre interiér i exteriér. Táto lepiaca malta so zvýšenou priľnavosťou je určená na lepenie nenasiakavej (gresovej) dlažby, obkladov a dlažby z keramiky, dosiek z betónu a kameňa (okrem mramoru) v interiéri i exteriéri. Môže byť použitá aj v priestoroch zaťažených pôsobením vlhkosti a na podlahové vykurovanie. Podkladom môžu byť: betón, cementové potery, cementové aj vápenno-cementové omietky.

Vlastnosti lepiacej malty umožňujú použitie na sadrovláknité dosky a sadrokartón (s hrúbkou ≥ 12,5 mm), anhydrit, sadrové podklady, pórobetón, tesniace zmesi Ceresit CL 50, CL 51 a CR 166. Vysoká prídržnosť malty umožňuje použitie na kritických podkladoch, ako sú existujúce keramické obklady a dlažba, pevné maliarske nátery, sadrové podklady, anhydrit a pórobetón.

Viac informácií získate na adrese:
Henkel Slovensko, spol. s r. o.
Záhradnícka 91
821 08 Bratislava
Tel.: 02/502 46 111

www.ceresit.sk

–>–>