Partneri sekcie:

Hydroizolovanie balkónov a terás v časovej tiesni

Hydroizolovanie balkónov a terás v časovej tiesni

Na izolovanie podkladu pod dlažbu na balkóne alebo terase sú vhodné rozličné hydroizolačné systémy. Ak sa požaduje rýchla realizácia, je možné použiť napr. samolepiace bitúmenovo-kaučukové hydroizolačné pásy, na ktoré možno hneď po nalepení ukladať dlažbu.

Príprava podkladu

Izolované plochy musia byť rovné, pevné, suché a v dostatočnom spáde (min. 1,5 %). Ak je spád nedostatočný, môže sa vytvoriť zhotovením spádového poteru. Nerovnosti balkónovej dosky je potrebné opraviť opravnou maltou na betón a murivo, resp. odkrytú výstuž ošetriť ochranným antikoróznym náterom a adhéznou suspenziou. Balkónové profily sa fixujú natĺkacími kotvami po celom obvode konštrukcie do pripravenej polodrážky napenetrovanej vhodným penetračným náterom (napr. penetračný bleskový náter). Priamy profil sa na rohový segment pripája spojovacími krytmi. V mieste napojenia je potrebné dodržať dilatačnú škáru 4 mm. Zafixované profily sa po celom obvode zvrchu prelepia vysokoflexibilnou samolepiacou butylovou izolačnou páskou s dostatočným napojením na balkónovú plochu. Zvyšná balkónová plocha sa ošetrí bitúmenovým penetračným náterom.

Lepenie hydroizolačných pásov

Po zaschnutí bitúmenového penetračného náteru (približne 2 h, podľa počasia) sa môže začať s lepením hydroizolačných samolepiacich pásov. Pás sa nareže v požadovanej dĺžke v smere spádu betónovej dosky a po odstránení ochrannej fólie sa nalepí na podklad. Nasledujúci pás sa vyrovná s už položeným pásom. Z okrajového úzkeho pruhu na lícovej strane nalepeného pásu sa odstráni ochranná fólia. Z nasledujúceho pásu sa odstráni spodná fólia a pás sa položí na odkrytý čierny úzky pruh susedného hydroizolačného pásu, tým dôjde k vzájomnému „preplátovaniu“ pásov. Pás sa ešte dôkladne pritlačí gumeným valčekom. Pásy sa môžu lepiť aj na staré pevne držiace, dôkladne očistené a vyschnuté keramické dlažby. Pred ukladaním sa musí na uložené hydroizolačné samolepiace pásy naniesť penetračný náter na nasiakavé alebo nenasiakavé podklady. Penetračný náter sa vyleje na pripravený podklad a rozotrie sa štetkou alebo metlou s mäkkými štetinami do kríža. Nechá sa zaschnúť. Pracovné škáry, resp. prechod podlaha a stena (sokel) sa izolujú vysokoizolačnými samolepiacimi butylovými páskami. 

 

04 | Nalepenie druhého pásu
Pás sa položí na odkrytý čierny úzky pruh susedného hydroizolačného pásu, tým sa pásy vzájomne spoja. Šírka prekrytia pásov je 80 mm. Pás sa ešte dôkladne pritlačí gumeným valčekom na podklad. Takto sa pokračuje až do úplného pokrytia celej plochy.

05 | Napojenie podlaha a stena
Rohové škáry, napojenia podlaha a stena, ako aj dilatačné škáry na podklade sa utesnia tesniacimi samolepiacimi butylovými páskami. Z pásky sa odstráni ochranná fólia a páska sa prilepí bez pnutia jednou polovicou na podlahu a druhou na stenu a pritlačí sa.

06 | Nalepenie dlažby
Na izolovaný podklad sa hneď kladie dlažba. Dlažba sa kladie do lôžka z flexibilného lepidla posuvným pohybom tak, aby sa dosiahlo bezdutinové uloženie. Po zaschnutí flexibilného lepidla sa dlažba vyškáruje.

01 | Nalepenie prvého pásu
Na pripravený podklad sa položí hydroizolačný samolepiaci pás, ktorý sa nareže v požadovanej dĺžke v smere spádu betónovej dosky. Zo spodnej strany pásu sa odstráni ochranná fólia a pás sa nalepí na podklad pomocou kefy alebo handry vedenej od stredu pásu. Pritlačí sa tak, aby nevznikli vlny ani vzduchové bubliny.

02 | Okrajový lepiaci pruh
Nasledujúci pás sa vyrovná s už položeným hydroizolačným pásom. Z okrajového úzkeho pruhu na lícovej strane prvého nalepeného pásu sa odstráni ochranná fólia.

03 | Spodná fólia druhého pásu
Z druhého hydroizolačného pásu sa odstráni spodná fólia.

Info o materiáli:

» Samolepiaci, felxibilný, trhliny prekleňujúci kašírovaný bitúmen-kaučukový pás na hydroizoláciu pod dlažbu na balkónoch a terasách; trieda zaťaženia B 0.

Čo budete potrebovať:

Samolepiaci hydroizolačný pás
PCI Pecilastic® WS
hrúbka pásu: približne 1,5 mm, šírka pásu: 1 000 mm, kotúč 10 m 204 €

Vysokoflexibilná samolepiaca butylová izolačná páska
PCI Pecitape® Butyl
hrúbka pásky: 0,8 mm, šírka pásky: 100 mm, kotúč 20 m 84 €

Bitúmenový penetračný náter
PCI Pecimor® P
spotreba: približne 220 až 250 ml/m2, kanister, 10 l 28,80 €

Špeciálny penetračný náter na nasiakavé a nenasiakavé podklady
PCI Gisogrund® 404
spotreba: približne 100 až 200 ml/m2, vrecko 1 l, plechová nádoba 5 a 20 l, 5 l 108 €

Flexibilné rýchlotuhnúce cementové lepidlo
PCI Pericol® Fluid
spotreba: približne 1,25 kg/m2 (hrúbka vrstvy 1 mm), papierové vrece, 25 kg 22,50 €

Náradie a pomôcky
murárska lyžica, penový valček, prítlačný valček, odlamovací nôž, plastové vedro, nízkootáčkové elektrické miešadlo, štetka, zubové oceľové hladidlo, gumené škárovacie hladidlo, špongia

Tip

Lepiace lôžko pod keramickú dlažbu
Na podklad sa nanesie pomocou hladkej strany oceľového hladidla kontaktná vrstva flexibilného lepidla. Na kontaktnú vrstvu sa predpísaným ozubeným hladidlom nanesie lepidlo na plochu, na ktorú je možné počas lepivosti uložiť dlažbu. Lepivosť sa vyskúša prstom. Vhodnosť použitého ozubenia, príp. pokrytie rubovej strany dlažby lepidlom sa overí odlepením čerstvo nalepenej dlažby.

 

TEXT: spracované z podkladov firmy BASF
FOTO: BASF

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné materiály 3/2018.