Partneri sekcie:

Riešenie pre ľahké ploché strechy na trapézovom plechu

image 100280 25 v2

Austrotherm tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom umožňuje rýchlu a efektívnu realizáciu ľahkých striech priemyselných stavieb a objektov občianskej vybavenosti.

Strešné plášte s trapézovým plechom s tepelnoizolačnou vrstvou z EPS sa vyznačujú menšou hrúbkou a nižšou hmotnosťou. Výrazne nižšie statické zaťaženie konštrukcie tak umožňuje realizovať strechy s rozponom viac ako 6 m a znižuje nároky na zakladanie stavby.

EPS prináša zásadnú výhodu aj z hľadiska dosahovania predpísaných tepelnotechnických požiadaviek. Na splnenie normou požadovanej cieľovej odporúčanej hodnoty tepelného odporu R postačuje omnoho nižšia hrúbka samotného izolantu. Navyše, zateplenie s polystyrénom sa v porovnaní s ostatnými materiálmi, vyznačuje najrýchlejšou návratnosťou investícií.

Výhody použitia EPS tepelnoizolačnom systéme plochej strechy:

  • veľký rozpon strechy, viac ako 6 m,
  • výrazné zníženie hmotnosti strešného plášťa,
  • nižšie náklady na zhotovenie strechy,
  • okamžitá časová i regionálna dostupnosť EPS.

Technické poradenstvo Austrotherm

Predpokladom správnej funkčnosti strechy je jej správny návrh. Austrotherm ponúka bezplatné technické poradenstvo pre návrh tepelnoizolačného systému plochej strechy s trapézovým plechom.

Súčasťou odborného poradenstva je bezplatné zhotovenie kladačského plánu na mieru. Kladačský plán obsahuje aj 3D náhľad hotovej plochej strechy pre lepší prehľad pri ukladaní spádových dosiek z EPS.

Pre konkrétnu požiadavku o konzultáciu kontaktujte priamo: strechy@austrotherm.sk.

www.austrotherm.sk

Austrotherm tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom 1 Hydroizolačná vrstva – FATRAFOL 810/V hrúbky 1,5 mm 2 Separačná vrstva – sklené rúno gramáž 120 g/m2 3 Tepelná izolácia Austrotherm (rovné dosky + spádové dosky) Austrotherm EPS 100 (hrúbky 50 – 500 mm) alebo Austrotherm EPS 150 (hrúbky 50 – 500 mm) alebo Austrotherm EPS 200 (hrúbky 50 – 500 mm) Odporúčaná hrúbka: 200 mm = Rr1* = 7,096 m2.K/W *splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu pre ploché strechy Rr1=6,5 m2.K/W podľa normy STN EN 730540-2:2012 4 Požiarna vrstva z minerálnej vlny hrúbky 60 mm 5 Parozábrana – FATRAPAR hrúbky 0,2 mm 6 Nosný trapézový plech TR s hrúbkou minimálne 0,75 mm

Austrotherm tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom

1 Hydroizolačná vrstva – FATRAFOL 810/V hrúbky 1,5 mm

2 Separačná vrstva – sklené rúno gramáž 120 g/m2

3 Tepelná izolácia Austrotherm (rovné dosky + spádové dosky)

Austrotherm EPS 100 (hrúbky 50 – 500 mm) alebo Austrotherm EPS 150 (hrúbky 50 – 500 mm) alebo Austrotherm EPS 200 (hrúbky 50 – 500 mm)

Odporúčaná hrúbka: 200 mm = Rr1* = 7,096 m2.K/W

*splnená požadovaná odporúčaná hodnota tepelného odporu pre ploché strechy Rr1=6,5 m2.K/W podľa normy STN EN 730540-2:2012

4 Požiarna vrstva z minerálnej vlny hrúbky 60 mm

5 Parozábrana – FATRAPAR hrúbky 0,2 mm

6 Nosný trapézový plech TR s hrúbkou minimálne 0,75 mm

Austrotherm tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom možno realizovať aj so sivým polystyrénom Austrotherm GrEPS®

Austrotherm tepelnoizolačný systém plochej strechy s trapézovým plechom možno realizovať aj so sivým polystyrénom Austrotherm GrEPS®.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Austrotherm, s.r.o.