Výber hydroizolačnej strešnej fólie

image 79739 25 v2

Na zastrešenie administratívnych či priemyselných budov sú vhodné rozličné systémy. V prípade plochej strechy možno zvoliť napríklad jednovrstvový mechanicky kotvený hydroizolačný systém z PVC fólie. Ako vrchná vrstva sa v rámci systému používa hydroizolačná strešná fólia na báze PVC (polyvinylchlorid) vyrobená technológiou obojstranného extruzného nanášania na impregnovanú nosnú vložku z polyesteru (PES) Monarplan FM.

Toto riešenie je vhodné:

  • pre jednovrstvové mechanicky kotvené strešné hydroizolačné systémy vystavené UV žiareniu;
  • pre ploché strechy so sklonom ≥ 1 %;
  • na podklady z trapézového plechu, betónu, ľahčeného betónu, dreva a OSB dosiek;
  • na rozličné druhy tepelnej izolácie.

Fólia je určená na montáž mechanickým kotvením na nosný podklad. Na kotvenie sa používajú iba systémové kotviace prvky určené na kotvenie strešných hydroizolačných fólií. Druh, množstvo a rozmiestnenie kotviacich prvkov sa určuje v závislosti od druhu nosného podkladu a podľa kotviaceho plánu pre konkrétny typ strechy. Fólia sa vzájomne spája v presahoch horúcim vzduchom. Parametre zvárania sa určujú individuálne na stavbe v závislosti od aktuálnych poveternostných podmienok a overujú sa vykonávaním skúšobných zvarov.

Na zváranie sa používajú iba ručné alebo automatické zváracie prístroje určené na zváranie hydroizolačných fólií. Fóliu by mali aplikovať iba montážne firmy s platným osvedčením o absolvovaní školenia na prácu s uvedeným materiálom. Vodotesnosť aplikovaného strešného systému sa musí vždy po jeho dokončení preskúšať. Fólia nesmie byť v priamom kontakte s asfaltom, olejom, benzínom a dechtom (možno použiť separačnú fóliu) a s izolačnými doskami EPS (treba použiť separačnú geotextíliu). Fóliu možno aplikovať za každého ročného obdobia. Pre jej nízku hmotnosť (1,52 až 2,53 kg/m2) len minimálne zaťažuje strešnú konštrukciu. Vlastnosti fólie možno upraviť podľa špecifických požiadaviek.

01 | Parozábrana
Na podklad z trapézového plechu sa položila parozábrana na báze polyetylénovej fólie na zabezpečenie vzduchotesnosti a parotesnosti strechy. Fólia sa kládla na podklad voľne tak, aby sa nevytvorili vrásy, a spoje sa prelepili obojstrannou lepiacou páskou.

02 | Tepelná izolácia
Na parotesnú fóliu sa uložili dosky z minerálnej vlny v dvoch vrstvách – prvá s hrúbkou 140 mm a druhá s hrúbkou 6 mm. Dosky sa kládli tak, aby sa dosiahlo vzájomné prekrytie spojov (eliminácia tepelných mostov).

03 | Hydroizolačná fólia
Následne sa položila hydroizolačná PVC fólia v troch rozličných šírkach pásov, a to pre silné sanie vetra a potrebu hustejšieho kotvenia fólie v najviac zaťažených oblastiach strechy.

06 | Ďalšie detaily
Svetlíky, oceľové nosníky a bezpečnostné úchyty sa opracovali detailovou fóliou Monarplan D, ktorá sa ručne zvárala v spojoch.

05 | Atika
Atiku tvoril panel, na ktorý sa prikotvila geotextília. Do vnútorného rohu atiky sa pripevnila lišta z kašírovaného plechu a na to sa ručne zvárala detailová PVC fólia.

04 | Kotvenie hydroizolácie
Hydroizolačné pásy sa na podklad prichytávali teleskopickými kotvami Iso-Tak podľa kotviaceho plánu strechy a medzi sebou sa
v presahoch zvárali horúcim vzduchom.

Príklad z praxe

Na zastrešenie dvoch hál – obchodného domu spoločnosti SCONTO Nábytok a o niečo nižšieho skladu nábytku – sa použila špeciálne upravená hydroizolačná fólia Monarplan FM 1.5. Najvhodnejším riešením sa ukázala byť táto skladba strechy: na nosnú konštrukciu, ktorú tvoria trapézové plechy, sa položila polyetylénová fólia ako parozábrana, potom tepelná izolácia a následne sa kládla PVC fólia.

Info o materiáli:

  • » Hydroizolačná strešná fólia na báze PVC (polyvinylchlorid) vyrobená technológiou obojstranného extruzného nanášania na impregnovanú nosnú vložku z polyesteru (PES) Monarplan FM 1.5 (Icopal)
  • » Homogénna hydroizolačná strešná fólia bez nosnej vložky na báze PVC Monarplan D na opracovanie a kompletizáciu detailov

TEXT: spracované z podkladov firmy Icopal
FOTO: Icopal

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.