• OSMA
  • SKSI

Nová debniaca technika v Sky Parku

Nová debniaca technika v Sky Parku

Centrum Bratislavy dostáva novú podobu, za ktorou stojí svetoznáma architektka Zaha Hadid. Projekt Sky Park prináša úplne novú úroveň architektúry administratívnych a obytných priestorov, nevynímajúc stvárnenie verejného priestoru. Stavba je unikátna už aj vo fáze realizácie, a to aj použitím špeciálnych systémov a noviniek v oblasti debniacej techniky.

Výnimočné technológie aj pri druhej veži

Okrem už tradičných debniacich systémov pre zvislé konštrukcie ako Frami a Framax Xlife sú steny zadebnené aj revolučným debnením Framax Xlife plus, ktorého nasadenie prináša až tretinovú úsporu debniaceho času pri debniacich prácach. Navyše, vďaka kónickému tvaru kotiev nie je potrebný žiadny spotrebný materiál a tesnosť kotvy sa zaisťuje jej presným a tesným stykom do lôžka. Kotvy možno pritom jednoducho nastaviť na potrebnú hrúbku stien. Všetky Xlife plus panely majú kotevné otvory umiestnené vo vnútri panelu, čo prináša symetrický odtlačok a lepšie výsledky pri pohľadových stenách.

Nasadenie ochranného štítu Xclimb 60

Prelomovou novinkou je nasadenie ochranného štítu Xclimb 60. Táto technológia je momentálne nasadená na oboch vežiach. Vďaka tomuto systému, ktorý chráni stavby od piateho nadzemného podlažia, sú všetky stavebné práce vysokobezpečné a pracovníci sú lepšie chránení pred rozmarmi počasia. Najväčšou výhodou je celoplošné zakrytie pracovného miesta pred silným vetrom. Celý systém vedie trvalo po stavebnej konštrukcii a pohybuje sa hore spoločne s rastúcou budovou. To všetko je možné vďaka voliteľnému premiestňovaniu pomocou žeriava alebo mobilného hydraulického systému.

Jedinečné riešenia

Jedinečná nie je len realizácia. Predovšetkým ide o projekt od výnimočnej architektky, z ktorého vychádza, pričom pozornosť si zasluhuje aj lokalita. Preto vzniklo riešenie, ktoré rešpektuje minulosť a jestvujúce väzby, ale zároveň zahŕňa aj víziu budúcnosti. Sky Park je tak ukážkou architektonického umu, ale tiež prístupu k realizácii projektu, kde stojí v popredí začlenenie novostavby do dejinných kulís – veď najbližším susedom je funkcionalistická budova teplárne od významného architekta Dušana Samuela Jurkoviča, dokončená v roku 1944. Zaha Hadid úplne cielene využila význam existujúcich budov, rozohrala tak kontrast modernej organickej zástavby oproti industriálnej pamiatke a do lokality vniesla aj kultúrny rozmer. A to nehovoríme o ďalšom stvárnení verejného priestranstva, ktoré sa vďaka premyslenému riešeniu biotopov stane unikátnou zelenou oázou v centre mesta.

Toto všetko je zatiaľ ešte budúcnosť, keďže projekt je v súčasnosti vo výstavbe. Technické riešenie stavby, plán nasadenia debnenia aj najmodernejšie debniace systémy, ktoré pomáhajú stavbe rásť, však už teraz vytvárajú celkový obraz moderného a profesionálneho prístupu k výnimočnej realizácii od začiatku až do konca. Spoločnosť Doka si zakladá na tom, aby ako odborník na debnenie bola skutočne profesionálnym partnerom. A to si projekt, akým je Sky Park, rozhodne zaslúži.

Ochranný štít Xclimb 60

Vlastnosti ochranného štítu Xclimb 60 charakterizujú pojmy ako optimálna bezpečnosť, ochrana pred poveternostnými vplyvmi, zrýchlenie výstavby a zníženie nákladov.

Vysoká bezpečnosť
Celoplošná ochrana staveniska systémom Xclimb 60 prináša ochranu proti pádu osôb, predmetov i materiálu, a to vďaka vertikálnemu aj horizontálnemu tesneniu, ktoré nestráca svoju funkciu ani pri premiestňovaní. Celoplošné zakrytie eliminuje vplyv počasia aj vetra a vytvára tak na stavbe komfortné prostredie. Prostredníctvom nepriehľadného plášťa, ktorý neumožňuje interakciu stavby s okolím, sa zároveň zabezpečuje vyššia produktivita práce. Ochranu môžu tvoriť rôzne materiály podľa požiadaviek – či už ide o priesvitný polykarbonát Xbright, oceľovú mriežku, alebo dierovaný, prípadne plný plech.

Univerzálne uplatnenie
Vďaka stálemu vedeniu po vopred pripravených koľajniciach sa celky presúvajú pomerne rýchlo, bezpečne a výhodne. Pomocou hydraulických piestov alebo voľného žeriava možno totiž systém presúvať aj pri vysokých rýchlostiach vetra. Použitie žeriava je doplnkovým variantom – výhodou systému je možnosť vlastného posunu pomocou mobilného hydraulického zariadenia. To tvoria hydraulické piesty, ktoré zaisťujú posun po integrovaných koľajniciach bez ohľadu na momentálne počasie. Využitie samošplhacieho systému je nielen ekonomické, pretože ušetrí čas žeriavu, ale tiež ekologické – všetky náplne hydraulického systému tvoria len prírodne odbúrateľné zložky. Samotná konštrukcia štítu sa dá vďaka inteligentnému modulárnemu systému prispôsobiť každému pôdorysu aj fasádam s rôznymi sklonmi. Systém sa dá vďaka prestaviteľným pracovným plošinám upraviť tak, aby zodpovedal aj rozdielnym výškam jednotlivých podlaží.

Zvýšenie produktivity a zníženie nákladov
Nepriehľadný ochranný štít prináša pracovným čatám pocit bezpečia práce na zemi aj napriek tomu, že sa nachádzajú vo veľkých výškach. Pracujú s väčším pocitom bezpečia, čo sa pozitívne prejavuje pri pracovnom nasadení a na produktivite práce. Xclimb 60 je nezávislý od prebiehajúcich prác a môže sa šplhať do ďalšej pozície aj pri zadebnenom strope vo vnútri stavby. Vďaka vlastnému hydraulickému systému nezaťažuje pri šplhaní kapacitu žeriava, čo výrazne šetrí nákladmi a urýchľuje realizáciu.

Viac informácií možno získať na www.doka.sk.

TEXT A FOTO: Doka

Článok bol uverejnený v časopise Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 3/2018.