image 78622 25 v1
Galéria(15)

Železobetónový preklad

Partneri sekcie:

Železobetónové preklady, prievlaky alebo vence možno realizovať napríklad pomocou špeciálnych U-profilov. Ide v podstate o stratené debnenie v tvare písmena U. Nosnú časť prekladu tvorí železobetónové jadro s vloženou výstužou podľa projektovanej požadovanej únosnosti. Túto výstuž je vhodné pripraviť dopredu vo forme armokoša.

01Uprofil
02Uprofil
03Uprofil
04Uprofil
05Uprofil
06Uprofil
07Uprofil
08Uprofil

Postup montáže

Pred uložením U-profilov sa v mieste ich osadenia najskôr vyhotoví zo spodnej časti debnenie, ktoré bude tvoriť úložnú plochu na U-profily. Na vyrovnanú ložnú plochu obvodového muriva sa zubovým hladidlom nanesie vrstva tenkovrstvovej malty. U-profil sa uloží do naneseného maltového lôžka na obvodovej stene. Minimálna dĺžka uloženia prekladu/prievlaku na obvodové murivo je 250 mm. Na celú čelnú plochu uloženého U-profilu sa zubovou murárskou lyžicou nanesie tenkovrstvová malta. Vzájomným zlepením U-profilov sa zlepší ich celistvosť. Ďalší U-profil sa kladie na doraz. Je potrebné dbať na rovinnosť a presnosť uloženia U-profilov. Prípadné nerovnosti a nepresnosti sa po položení upravia poklepom gumovým kladivom. U-profil možno korigovať a usadzovať približne do 5 minút po nanesení malty. Po osadení všetkých U-profilov na celú dĺžku prekladu/prievlaku v obvodovom murive sa do vzniknutého priestoru v tvare písmena U, tzv. jadra, uloží pripravená výstuž – armo­kôš.

Polohu výstuže je potrebné zafixovať napríklad dištančnými podložkami, aby sa zabezpečilo potrebné krytie výstuže betónom. Výstuž sa v jadre väčšinou umiestňuje nesymetricky, teda bližšie k okraju z vnútornej strany objektu. V prípade prekladu/prievlaku v obvodovom murive sa z vonkajšej strany do voľného priestoru v jadre profilu vloží tepelná izolácia s požadovanou hrúbkou, najviac však 60 mm. Pred betonážou pripraveného jadra sa vnútro U-profilov zvlhčí vodou. Následne sa jadro prekladu zabetónuje. Betónovanie sa realizuje po menších úsekoch betónom minimálne z triedy C 16/20. Uloženú betónovú zmes je potrebné priebežne zhutňovať, napríklad pomocou murárskej lyžice. Horná plocha betónového jadra sa zarovná, U-profily po zaliatí betónom tvoria stratené debnenie. Rovnakým spôsobom sa vyhotoví preklad vo vnútornej nosnej stene, pričom sa však do jadra U-profilov nevkladá tepelná izolácia.

01 | Príprava armokoša
Nosnú časť prekladu tvorí železobetónové jadro s vloženou výstužou podľa projektovanej požadovanej únosnosti. Túto výstuž je vhodné pripraviť dopredu vo forme armokoša.

02 | Debnenie
Pred uložením U-profilov sa v mieste ich osadenia najskôr vyhotoví debnenie. Na vyrovnanú ložnú plochu muriva sa nanesie zubovou murárskou lyžicou vrstva tenkovrstvovej malty.

03 | Uloženie U-profilu
U-profil sa uloží do naneseného maltového lôžka na obvodovej stene. Minimálna dĺžka uloženia U-profilu na obvodové murivo je 250 mm.

04 | Malta na čelnú plochu
Na celú čelnú plochu uloženého U-profilu sa zubovou murárskou lyžicou nanesie tenkovrstvová malta. Vzájomným zlepením U-profilov sa zlepší ich celistvosť.

05 | Druhý U-profil
Ďalší U-profil sa kladie na doraz. Je potrebné dbať na rovinnosť a presnosť uloženia U-profilov.

06 | Korekcia polohy
Prípadné nerovnosti a nepresnosti sa po položení upravia poklepom gumovým kladivom. Korekcia usadenia je možná približne do 5 minút po nanesení malty.

07 | Vloženie armokoša
Po osadení všetkých U-profilov na celú dĺžku budúceho prekladu sa do vzniknutého priestoru v tvare písmena U, tzv. jadra, uloží pripravená výstuž – armokôš. Polohu výstuže je potrebné zafixovať, aby sa zabezpečilo potrebné krytie výstuže betónom.

08 | Nesymetrické umiestnenie
Pri obvodových stenách sa výstuž do jadra umiestni nesymetricky, teda bližšie k okraju z vnútornej strany objektu.

09 | Tepelná izolácia
Z vonkajšej strany sa do voľného priestoru v jadre U-profilu vloží tepelná izolácia s požadovanou hrúbkou, najviac však 60 mm.

10 | Preklad pred betonážou
Správne zostavený preklad pred betonážou.

11 | Zvlhčenie profilov
Pred betonážou pripraveného jadra sa vnútro U-profilov zvlhčí vodou.

12 | Uloženie betónu
Následne sa jadro prekladu zabetónuje. Betónovanie sa realizuje po menších úsekoch betónom minimálne z triedy C 16/20.

13 | Zhutnenie betónu
Uloženú betónovú zmes je potrebné priebežne zhutňovať, napríklad pomocou murárskej lyžice.

14 | Zarovnanie betónu
Horná plocha betónového jadra sa zarovná, U-profily po zaliatí betónom tvoria stratené debnenie.

Info o materiáli:

  • Debniaci profil na báze bieleho pórobetónu P4-500 na zhotovenie železobetónových prekladov, prievlakov a vencov
  • Výrobné rozmery (š. × v. × d.): 250 × 249 × 599, 300 × 249 × 599, 375 × 249 × 599 mm, hrúbka spodnej dosky 75 mm, hrúbka bočných stien 50 alebo 75 mm

Čo budete potrebovať

  • Profil Ytong – U-profil P4-500, rozmery (š. × v. × d.): 250 × 249 × 599, 300 × 249 × 599, 375 × 249 × 599 mm, ks    €
  • Obvodová tvárnica Ytong – tvárnica na obvodové murivo P2-400 PDK, rozmer (š. × v. × d.) 375 × 249 × 599 mm, m2    41,94 €
    alebo Ytong – tvárnica na obvodové murivo P2-350 PDK, rozmer (š. × v. × d.) 375 × 249 × 599 mm, m2    45,31 €
  • Tenkovrstvová malta Ytong lepiaca malta šedá, spotreba približne 3,8 kg/m2, papierové vrece, 17 kg    6,27 €
  • Náradie: murárska lyžica, nízkootáčkové elektrické miešadlo, oceľové zubové hladidlo, murárska lyžica, píla – oceľová zubová, ručná vídiová alebo elektrická pásová, gumené kladivo, drevené dosky, laty na debnenie, montážne podpery

Tenkovrstvová lepiacia malta

Minerálna malta Ytong lepiaca malta šedá s obsahom plastifikátorov je určená do interiéru aj exteriéru, na tenkovrstvové spájanie tvárnic, dosiek, U-profilov, vencoviek, prekladov, prekladových trámov a schodiskových dielcov. Minimálna pevnosť v tlaku je 10 N/mm2, zrnitosť do 0,63 mm. Tenkovrstvová malta sa vždy nanáša len na dĺžku dvoch až troch tvárnic. Tvárnice možno korigovať a usádzať približne 5 minút po nanesení malty. Na odstránenie nerovností v ložnej škáre možno použiť doskovú rašpľu – hoblík. Vystúpené zvyšky malty treba v deň aplikácie ostro stiahnuť a nerozmazávať ich na murive. Maltu nie je vhodné spracovávať pri teplote nižšej ako +5 °C. Spotreba vody – 5 až 6 l na vrece. Čas spracovateľnosti – približne 3 až 4 hodiny. Papierové vrece, 17 kg    6,24 €

TEXT + FOTO: Xella

Článok bol uverejnený v časopise Stavebné Materiály.