Ochrana vlhkého muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

Partneri sekcie:

Častým problémom starých, ale i nových domov je vlhkosť. Tento problém je spôsobený nedostatočnou alebo nesprávne zrealizovanou hydroizoláciou.

Krok 13: Vodiace kanály

Pred aplikáciou odvlhčovacej omietky sa pripravia pomocou hliníkovej laty s libelami „vodiace kanály“ ako pomôcka na zabezpečenie rovinnosti a správnej hrúbky podkladu.

13 Vodiace kanály
13 Vodiace kanály

Krok 14: Hrúbka strednej vrstvy

Stredná vrstva odvlhčovacej omietky sa aplikuje v minimálnej hrúbke 20 mm.

14 Hrúbka strednej vrstvy
14 Hrúbka strednej vrstvy

Krok 15: Zarovnanie omietky

Pred zatvrdnutím strednej vrstvy odvlhčovacej omietky sa odstráni nadbytočná časť omietky a zarovná sa hliníkovou latou. Je potrebné sa vyhýbať prílišnému naťahovaniu hladidla.

15 Zarovnanie omietky
15 Zarovnanie omietky

Krok 16: Navlhčenie povrchu omietky

Po zaschnutí strednej vrstvy odvlhčovacej omietky (24 hod.) sa povrch omietky navlhčí vodou.

16 Navlhčenie povrchu omietky
16 Navlhčenie povrchu omietky