Ochrana vlhkého muriva proti vzlínajúcej vlhkosti

Partneri sekcie:

Častým problémom starých, ale i nových domov je vlhkosť. Tento problém je spôsobený nedostatočnou alebo nesprávne zrealizovanou hydroizoláciou.

Info o materiáloch

» Odvlhčovací sanačný omietkový systém (maltová zmes na báze cementu) na udržanie vlhkosti v murive v prijateľnom rozsahu a odvádzanie vlhkosti vo forme pary; systém tvorí: kotviaca prísada, ochrana proti výkvetom solí, spevňovač, odvlhčovacia omietka a finálna omietka.

Čo budete potrebovať

  • Fixačný, hydrofobizačný prostriedok: Neptunus Antisale, výdatnosť: 4 až 4,5 m2/l, plechová nádoba, 5 l
  • Odvlhčovacia omietka: Neptunus Intonaco Deumidificante, spotreba: 25 až 26 kg/m2, papierové vrece, 25 kg
  • Kotviaca prísada: Neptunus Additivo di Aggancio, plastový kanister, 5 l
  • Finálna omietka: Finálna omietka Neptunus, papierové vrece, 25 kg
  • Penetračný náter: Spevňovač Neptunus, plastový kanister, 5 l
  • Syntetické riedidlo
    Silikónová farba: Acrisyl Pittura Riempitiva, výdatnosť: 8 až 10 m2/l (hladký náter), plastová nádoba, 15 l
  • Silikátová omietka: Marcosil KP 1,2, spotreba: 1,8 až 2 kg/m2, plastová nádoba, 15 l alebo Marcosil KP 1,5, spotreba: 2,3 až 2,5 kg/m2, plastová nádoba, 15 l
  • Náradie a pomôcky: meter, vodováha, búracie kladivo, vodné striekacie zariadenie, oceľová kefa, štetka, plastová nádoba, elektrické miešadlo, murárska lyžica, hliníková lata s libelami, molitanové hladidlo, vlnený maliarsky valček, oceľové hladidlo, plastové hladidlo

Nedostatočná alebo nesprávne zrealizovaná hydroizolácia, t. j. vodotesná izolácia, spôsobuje starším, ale často aj novým stavbám nemalé problémy s vlhkosťou. Najviditeľnejšími a najbežnejšími známkami problému s kapilárne vzlínajúcou vlhkosťou sú: drobenie a opadávanie vrchných častí povrchu, vytváranie soľných výkvetov a deštrukcia omietky. Problém je možné vyriešiť fyzickou bariérou, teda dodatočným vložením hydroizolácie z neporézneho materiálu do muriva tak, aby sa zabránilo kapilárnemu vzlínaniu vody.

V minulosti sa používali olovené plechy a plastové fólie. Tieto systémy sú dnes nahradené hydroizolačným plášťom. Ďalším riešením je chemická clona, ktorá spočíva v tlakovej mchemickej injektáži, t. j. vo vytvorení bariéry chemickou látkou, ktorá sa injektuje do vopred vyvŕtaných otvorov vo vlhkej murovanej konštrukcii.

Injektážna zmes vo vrtoch reaguje a týmto chemickým procesom sa vytvorí tzv. hydroizolačná clona, ktorá zabraňuje vzlínajúcej vlhkosti.Vytvorenie rovnomernej a kontinuálnej injektážnej impregnácie vlhkého muriva je však náročné. Ako účinná ochrana proti vzlínajúcej vlhkosti sa rovnako javí použitie odvlhčovacieho sanačného omietkového systému, ktorý vďaka špeciálnemu rozloženiu pórov zaručuje mimoriadne rýchle odparovanie vlhkosti z vlhkého muriva, pričom samotná omietka zostáva suchá.

Prípravky na báze siloxanov

Použitím siloxanových prípravkov sa dosahuje dobrá priedušnosť a vysoká vodoodpudivosť. Siloxánové spojivá sú deriváty kremíkového kovu, ktorý sa extrahuje z kremenného piesku. Vnikajú hlboko do pórov podkladu a poskytujú účinnú ochranu pred degradáciou spôsobenou klimatickými vplyvmi (mrznutie/topenie) a pôsobením chemicky agresívneho prostredia (kyslých dažďov).

Vypĺňajú praskliny a póry, čím zamedzujú vnikaniu špiny a rôznych nečistôt do materiálu. Povrchy ošetrené týmito prípravkami horšie viažu špinu a smog a zároveň majú pri postriekaní vodou alebo pôsobení dažďa samočistiacu vlastnosť. Vďaka hydrofóbnym účinkom pri zachovaní pôvodnej priedušnosti vzniká v podklade suchá zóna, ktorá bráni vzniku škodlivých machov či plesní a narušeniu celistvosti materiálu.

Prípravky na báze silikátov

Silikátové nátery minerálneho pôvodu sú vhodné na obnovu a reštaurovanie historických budov a pamiatok v centrách miest. Vysoká priľnavosť náterov na podklad je daná chemickou reakciou medzi spojivom – kremičitanom draselným a minerálnymi zložkami stenového podkladu. Táto reakcia, tzv. silikatizácia vytvára stabilnú a nerozpustnú paro- a vzduchopriepustnú zlúčeninu, ktorá poskytuje efektívnu ochranu pred poveternostnými vplyvmi a agresívnymi účinkami škodlivín z ovzdušia a UV žiarením. Zároveň je odolná proti biologickému napadnutiu plesňami.

Prípravky na báze vápna

Vápno je jedným z najstarších spojív, ktoré bolo dlhé roky oceňované pre svoju schopnosť priamej väzby na podklad a kompatibilitu s väčšinou materiálov už existujúcich stavieb. Minerálne úpravy na vápennej báze nachádzajú uplatnenie predovšetkým v oblasti ochrany a dekorácie interiérových priestorov a obvodových plášťov budov. Napomáhajú obnoviť a zachovať pôvodnú podobu a jedinečný ráz historických budov.

Povrchové úpravy na vápennej báze zabezpečujú dlhodobý farebný efekt s jemným tieňovaním a odtieňmi. Vyznačujú sa vysokou priedušnosťou, zaručujú stabilné prepúšťanie vodných pár, udržujú optimálnu vlhkosť v obytnom priestore a zabezpečujú výrazný hygienický a protiplesňový účinok.

Krok 1: Stupeň vlhkosti

Na murive poškodenom vlhkosťou sa určí stupeň vzlínajúcej vlhkosti.

01 Stupeň vlhkosti
01 Stupeň vlhkosti