Partneri sekcie:

Moderný bezbariérový vstup s automatickými posuvnými dverami od GU

moderny bezbarierovy vstup s automatickymi posuvnymi dverami od gu

Verejné budovy si vyžadujú kvalitné riešenia vstupov a bezpečnosti jednotlivých priestorov. Renomovaní výrobcovia automatických vstupných systémov nepoznajú kompromisy, vedia svojim klientom riešenie naprojektovať aj zabezpečiť doslova na mieru. Vstupy musia vyhovovať stavebno-fyzikálnym, požiarnym aj bezpečnostným normám a dodávateľ zabezpečí dokonalý záručný i pozáručný servis.

Automatické posuvné dvere

Automatické posuvné dvere sú obľúbeným prvkom vo verejných budovách pre svoju komfortnú prevádzku, estetický vzhľad, ako aj dlhú životnosť. Pri automatických posuvných dverách rozlišujeme viac typov pohonov z pohľadu zaťaženia, výšky pohonu, komfortu prevádzky či možnosti použitia na únikových cestách. Tam, kde je to potrebné, GU ponúka pohon dverí s maximálnym zaťažením do 200 kg na krídlo s prechodovou výškou až do 300 cm.

Dôležitým faktorom pri výbere konštrukcie je komfort prevádzky. Prioritou je, samozrejme, jednoduché ovládanie, tichý chod a splnenie požadovaných funkcií. Netreba zabúdať ani na možnosť samodiagnostiky dverí. Ide o situácie, keď dvere automaticky hlásia vzniknutú poruchu, čo je pri pohonoch od GU samozrejmosťou.
 

Únikové cesty

Posuvné automatické dvere možno nasadiť aj na únikových cestách. Tieto prípady rieši nová norma STN EN 16005, podľa ktorej sú certifikované pohony od GU. Takéto dvere sa v prípade akejkoľvek poruchy dokážu ešte otvoriť a zabezpečiť tak voľnú únikovú cestu.

Ak potrebujeme vyriešiť variant s automatickými posuvnými dverami, ktoré sa majú na noc uzamknúť, ale zároveň majú plniť funkciu únikovej cesty, napríklad v hoteli alebo nemocnici, tak sme postavení pred donedávna neriešiteľnú dilemu. Firme GU sa však podarilo skonštruovať automatické dvere, ktoré sú v bežnej prevádzke posuvné a únikové a v uzamknutom stave je možné ich krídla z vnútornej strany únikovým tlačidlom a riadiacou jednotkou odistiť tak, že sa z nich stanú otočné dvere a uvoľní sa tým priechod na únik osôb.
V neposlednom rade je pri automatických posuvných dverách dôležitý aj servis. GU ponúka zmluvný servis s príchodom do 24 hodín.

GU SLOVENSKO s.r.o.
951 41 Lužianky, Dolné Hony 24
Tel. +421(0)37-285 25-00
E-mail: office@g-u.sk
www.g-u.com

ZDROJ: PR článok spoločnosti GU SLOVENSKO s.r.o.

–>–>