Akustická pohoda vďaka funkčným sklám

akustické vrstvené sklo 4

Hluk predstavuje pre zdravie človeka nebezpečný faktor, ktorý môže viesť k vážnejším zdravotným komplikáciám. Mnoho dnešných domácností je vystavených negatívnym vplyvom hluku z prostredia vnikajúceho z exteriéru do interiéru. Je vedecky dokázané, že od hladiny 75 decibelov dochádza k poškodeniu sluchu.

Dôležité tlmenie hluku by malo byť najmä počas spánku, kedy je potrebné, aby si ľudský organizmus oddýchol v čo najväčšej miere a predchádzalo sa tak rôznym zdravotným ťažkostiam. Zníženie hladiny akustického hluku je možné dosiahnuť okrem rôznych stavebných úprav aj použitím správneho typu zasklenia v oknách.

Dnes rozšírený typ zasklenia trojsklom má oproti dvojsklu už samo o sebe lepšie akustické vlastnosti. V rámci obvodových stien predstavuje okno akusticky najslabší element a preto je dôležité venovať tomuto prvku vyššiu pozornosť v porovnaní s ostatnými prvkami obvodových stien.

Riešením v tomto prípade môže byť izolačné sklo s akustickou fóliou od spoločnosti Glassolutions, Stadip Silence®. Stadip Silence® je protihlukové sklo s bezpečnostnou charakteristikou zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev skla spojených jednou alebo viacerými akustickými fóliami z Polyvinyl butyral, známeho ako PVB. Táto PVB fólia pôsobí ako tlmič medzi tabuľami skla tým, že zabraňuje vibráciám a odstraňuje problém kritickej frekvencie.

akustické vrstvené sklo 1

Tým sa dosiahne efekt tlmenia akustického hluku až o niekoľko decibelov. Toto špeciálne sklo je určené tak do exteriéru ako aj interiéru, pre použitie v rámci komerčných alebo nekomerčných objektov a budov. Z hľadiska hmotnosti je tento druh skla výhodnejším riešením v porovnaní s ťažším riešením monolitickým alebo štandardným vrstveným sklom. Aj napriek skladbe s fóliou na sklovine neprichádza k žiadnemu zníženiu vizuálnej kvality v miestnosti.

V prípade rozbitia udrží fólia PVB kúsky skla na mieste, pričom ostáva zachovaná odolnosť a fixácia skla do tej doby, než je vymenené. Táto vlastnosť je tiež cenená pri otázke bezpečnosti. Fólia zabraňuje úplnému rozbitiu skla a pri pokuse dostať sa do objektu musí byť vyvinuté väčšie fyzické úsilie, rozbitie skla je časovo náročné a sprevádza ho hluk, ktorý môže byť identifikovateľný za nežiadúci a je tak upriamená pozornosť na túto činnosť. Preto je sklo Stadip Silence® cenené nielen pre svoje akustické, ale aj bezpečnostné vlastnosti. Ešte vyššie bezpečnostné vlastnosti má sklo Stadip Protect®, ktoré je potiahnuté hrubšou vrstvou spomínanej fólie.

Medzi hlavné výhody tohto skla patrí schopnosť znižovať a alebo úplne vyrušiť niektoré psychické a psychosomatické následky hluku na naše zdravie:
• Problémy s koncentráciou a spánkom
• Zvýšený krvný tlak a tep
• Kardiovaskulárne problémy
• Nervové ťažkosti
• Depresia

Preto netreba zabúdať na svoje zdravie pri výbere vhodného zasklenia Vašich nových okien, ktoré Vám budú slúžiť po niekoľko rokov a vytvárať tak príjemnú pohodu v domácnosti. Pri správnom výbere si tak zabezpečíte želaný komfort nielen pre Vás, ale pre celú rodinu. Okrem toho získate aj pocit bezpečia, ktorý je dnes veľmi cenený.

akustické vrstvené sklo 2

Viac informácií nájdete na webovej stránke spoločnosti Glassolutions Slovensko: https://glassolutions.sk

ZDROJ: PR článok spoločnosti Saint-Gobain Glassolutions

KategórieOkná a dvere